Trimite e-mail | Printeaza
Politic
27.10.2011

Vlad Filat a prezidat astăzi şedinţa Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană

Vlad Filat a prezidat astăzi şedinţa Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană

În cadrul şedinţei, au fost examinate chestiuni ce vizează stadiul actual al realizării agendei de integrare europeană a Republicii Moldova, în mod special fiind abordate subiecte privind aderarea la Spaţiul Aerian Comun European, Programul Naţional de implementare a Planului de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize, precum şi acţiunile ce urmează a fi întreprinse în vederea lansării negocierilor privind Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător cu UE.

Secretarul General al Guvernului RM, Victor Bodiu a informat membrii Comisiei despre rezultatele negocierilor Acordului de aderare a RM la Spaţiul Aerian Comun European, menţionînd că cele 3 runde de negocieri purtate cu partenerii din UE s-au finalizat cu succes, în termen record de 3 luni.

„Pe 26 octombrie, la Chişinău, a avut loc runda a 3-a de negocieri, unde a fost semnat Memorandumul de consultări dintre părţi. Imediat după finalizarea acestei runde a avut loc şi procedura oficială de parafare a Acordului. După lansarea acestei proceduri, statele membre ale UE urmează să accepte fiecare în parte semnarea Acordului, după care va fi aprobată Decizia Consiliului UE privind Semnarea şi aplicabilitatea Acordului”, a precizat Victor Bodiu.

 Potrivit Secretarului General al Guvernului, toate procedurile privind semnarea Acordului vor fi finalizate pînă în lunile februarie-martie a anului 2012.

 „Buna colaborare dintre grupurile de negociatori a permis modificarea multor articole din Acord pînă la runda a 2-a de negocieri, ceea ce a contribuit direct la ”viteza” derulării tratativelor, fără a prejudicia însă calitatea procesului. Totodată, partea UE a demonstrat o atitudine tolerantă pentru industria transportului aerian din RM, acceptînd o perioadă de tranziţie de circa 10 ani”, a specificat Victor Bodiu.

Referitor la Programul Naţional de implementare a Planului de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize, s-a menţionat că acesta se realizează în termen. Vicepremierul Iurie Leancă, ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene a informat că, la 21 septembrie 2011 a fost prezentat Raportul de progres al Comisiei Europene şi Serviciului European de Acţiune Externă privind implementarea Planului de Acţiuni RM – UE în domeniul liberalizării regimului de vize, unde a fost menţionată evoluţia pozitivă înregistrată de Republica Moldova. 

Vicepremierul a mai menţionat şi faptul că, în cadrul Declaraţiei finale a Summit-ului Parteneriatului Estic din 30 septembrie 2011, a fost stabilită o nouă abordare a UE în privinţa abolirii regimului de vize,  prin excluderea formulării de „perspectivă pe termen lung” şi abordarea diferenţiată a fiecărui partener estic în dependenţă de performanţele individuale, fiind utilizat termenul „în timp potrivit”.

„UE a salutat dinamica pozitivă şi calitatea acţiunilor realizate de autorităţile Republicii Moldova, apreciind drept exemplară modalitatea de organizare internă a autorităţilor RM în procesul de monitorizare şi implementare a acţiunilor preconizate”, a declarat Iurie Leancă.

Şeful diplomaţiei moldoveneşti a specificat că, urmare a celor convenite în cadrul Reuniunii Oficialilor de Rang Înalt a Dialogului pe vize, din 7 octombrie 2011, la Bruxelles, în perioada 17 – 20 octombrie curent, Republica Moldova a găzduit misiunile de evaluare ale experţilor Comisiei Europene privind implementarea primei faze de ajustare a legislaţiei naţionale, pe Blocul 3 „Ordine publică şi securitate” şi Blocul 4 „Relaţii externe şi drepturi fundamentale” ale Planului de Acţiuni RM – UE în domeniul liberalizării regimului de vize. În perioada 8 – 10 noiembrie curent, la Chişinău va sosi misiunea de evaluare a experţilor UE pe Blocul 2 „Managementul migraţiei, inclusiv readmisia”, iar în ceea ce ţine de Blocul 1 „Securitatea documentelor, inclusiv paşapoarte biometrice”, evaluarea acestuia va fi realizată de experţii UE fără a întreprinde o misiune de evaluare la faţa locului.

Iurie Leancă a menţionat, de asemenea, că  Republica Moldova urmează să prezinte cel de-al doilea Raport de evaluare a implementării primei faze a Planului de Acţiuni RM – UE în domeniul vizelor pînă la data de 14 noiembrie 2011.

În acest context, Prim-ministrul a solicitat o monitorizare mai riguroasă a implementării Programului, precum şi mobilizarea tuturor instituţiilor responsabile în vederea realizării în termen a angajamentelor asumate. Totodată, Premierul a dispus să fie asigurată coordonarea tuturor acţiunilor necesare cu Parlamentul RM în vederea adoptării cadrului legislativ conform prevederilor Programului Naţional de implementare a Planului de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize.

Referitor la negocierile privind Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător cu UE, a fost menţionat că, pînă la acest moment, Comisiei Europene i-au fost prezentate 2 Rapoarte de progres privind realizarea acţiunilor din Plan  şi unul intermediar, în contextul pregătirii Summit-ului Parteneriatului Estic de la Varşovia. Actualmente, autorităţile guvernamentale responsabile sînt antrenate în definitivarea celui de-al III-lea raport trimestrial de progres care urmează să fie prezentat CE pînă la 30 octombrie curent.

Membrii Comisiei au punctat principalele acţiuni ce urmează a fi efectuate în perioada imediat următoare. Astfel, RM urmează să se concentreze asupra realizării prevederilor domeniilor prioritare ce ţin de  aspectele sanitare şi fitosanitare, asigurarea cadrului normativ în domeniul standardizării, infrastructurii calităţii,  politicii concurenţiale şi sectorului financiar-bancar.

În acest context, a fost menţionată importanţa implementării acţiunilor din  Strategia în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2011 – 2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 747 din 3 octombrie 2011. Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Vasile Bumacov a subliniat că, conform prevederilor Strategiei, a fost iniţiat procesul de analiză a laboratoarelor în scopul raţionalizării şi modernizării sistemului de laborator, cu implicarea  experţilor internaţionali, care vor evalua capacitatea curentă, funcţionalitatea şi vor face recomandări privind crearea unui sistem de testare de siguranţă în conformitate cu cerinţele UE. Totodată, ministrul a menţionat că Sistemul de Înregistrare şi Trasabilitate a Animalelor (SITA) este complet operaţional, pînă în prezent în Sistem fiind înregistrate 3,3 mil. animale.

La finalul şedinţei, Membrul Corespondent, Ion Tighineanu, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a informat că Republica Moldova a devenit, recent ţară asociată la Programul Cadru 7 al UE. Acest fapt are o importanţă deosebită pentru consolidarea relaţiilor moldo-comunitare în domeniul ştiinţei şi inovaţiei. Pe  11 octombrie, la Bruxelles,  a fost semnat Memorandumul de Înţelegere între Comunităţile Europene şi Republica Moldova privind asocierea Republicii Moldova la cel de-al Şaptelea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică (PC7).

Ion Tighineanu a menţionat că, în rezultatul asocierii, Republica Moldova obţine drepturi similare statelor membre ale UE, devenind membru al Spaţiului European de Cercetare, ceea ce îi va permite să coopereze şi concureze în calitate de partener egal în toate concursurile anunţate de PC7, să devină parte componentă a unei reţele europene a oamenilor de ştiinţă, mediului de afaceri şi factorilor de decizie ce stabilesc obiectivele şi priorităţile europene în domeniul cercetării-inovării şi să beneficieze de potenţialul şi excelenţa ştiinţifică europeană pentru soluţionarea problemelor interne, relateaza Serviciul de presa al Executivului  .

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus