Trimite e-mail | Printeaza
Economie
27.10.2011

Ministerul Economiei a finalizat cel de al treilea Raport privind Planul de acţiuni pentru implementarea recomandărilor Comisiei Europene în instituirea ZLSAC

Ministerul Economiei a finalizat cel de al treilea Raport privind Planul de acţiuni pentru implementarea recomandărilor Comisiei Europene în instituirea ZLSAC

Ministerul Economiei a finalizat şi a transmis Comisiei Europene cel de al treilea Raport privind progresele în realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea recomandărilor Comisiei Europene în instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeana (ZLSAC). Raportarea la acest subiect a fost efectuată astăzi, 26 octombrie la şedinţa Comisiei Guvernamentală pentru Integrare Europeană.

În raport sunt prezentate realizările Guvernului Republicii Moldova în implementarea recomandărilor Comisiei Europene în 13 domenii: infrastructura calităţii, măsuri sanitare şi fitosanitare, facilitarea comerţului şi administrarea vamală, proprietate intelectuală, achiziţii publice şi concurenţă, etc.

În perioada raportată, pe parcursul anului curent, Guvernul a reuşit să aprobe un şir de acte legislative prevăzute în Planul de acţiuni, precum ar fi: Legea privind concurenţa, Legea privind ajutorul de stat, Strategia privind Siguranţa Alimentară 2011-2015, Legea privind modificarea şi completarea a 53 acte legislative din domeniul bancar, incluzând şi Legea privind Banca Naţională a Republicii Moldova nr.548-XIII din 1995.

În domeniul infrastructurii calităţii au fost adoptate circa 2000 de standarde europene armonizate şi au fost anulate 171 standarde naţionale, ce veneau în contradicţie cu standardele europene. Au fost prezentate către aprobare Parlamentului Republicii Moldova trei legi ce vin să reformeze domeniul infrastructurii calităţii – Legea cu privire la evaluarea conformităţii, Legea cu privire la standardizare şi Legea privind metrologia, care au drept scop recunoaşterea unilaterală conformităţii a produselor importate din toate ţările UE, precum şi preluarea sistemului european de infrastructură a calităţii.

Astfel, la 25 octombrie a.c. a avut loc o videoconferinţă specializată în acest domeniu, care a examinat detaliat programa RM în domeniul standardizării. UE a venit cu recomandarea să ne intensificăm eforturile pentru adoptarea regulamentelor tehnice şi a standardelor europene şi să consolidăm capacităţile instituţionale interne de supraveghere a pieţii interne, în particular prin prelucrarea şi adoptarea legislaţiei europene în domeniul protecţiei consumatorului.

În domeniul măsurilor sanitare şi fitosanitare (SPS), Guvernul a adoptat Strategia siguranţei alimentelor şi a solicitat organizarea misiunii UE de evaluare în domeniu, care va evalua modul de implementare a strategiei nominalizate pe cele 3 module: modificarea legislaţiei, consolidarea cadrului instituţional prin crearea Agenţiei Siguranţei Alimentelor şi consolidarea expertizei de laborator şi instruirea personalului. Misiunea de evaluare este aşteptată în 6-8 săptămâni.

A fost elaborate un şir de modificări a legislaţiei în domeniul sanitar şi fitosanitar care prevăd reintroducerea punctelor de control fitosanitar şi veterinar la punctele vamale. Modificarea în cauză are drept scop asigurarea controlului trasabilităţii produselor alimentare importate în ţară.

În domeniul concurenţei este de notat că Guvernul a realizat toate procedurile interne pe ambele proiecte, ajutor de stat şi concurenţă, şi după un şir de consultaţii cu reprezentanţii societăţii civile a remis o iniţiativă de lege în Parlament.

Pentru implementarea recomandărilor CE în comerţ şi administrarea vamală a fost elaborat Studiul privind taxele pentru efectuarea procedurilor vamale şi aducerea acestora în conformitate cu prevederile OMC şi UE, ce presupune eliminarea graduală a taxelor pentru procedurile vamale şi introducerea unei taxe fixe.

Ministerul Economiei a elaborat Planul de acţiuni privind eliminarea barierelor tarifare si netarifare în calea comerţului ce contravin normelor OMC şi prevede modificarea cadrului normativ până în anul 2013. Planul în cauză va fi examinat de către Guvernul Republicii Moldova săptămâna viitoare.


Potrivit Ministerului Economiei, Republica Moldova efectuează raportarea trimestrială privind progresele în realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea recomandărilor Comisiei Europene în instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeana. Primele două rapoarte au fost prezentate la 15 martie şi 1 iulie 2011.

În contextul realizării cu succes a Planului de recomandări, Republica Moldova speră să înceapă negocierile privind semnarea Acordului de Comerţ Liber RM-UE la începutul anului 2012.


Acordul de Comerţ Liber, numit Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător între Republica Moldova şi Uniunea Europeană (YLSAC, Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA)) presupune liberalizarea graduală a comerţului cu bunuri şi servicii, libera circulaţie a forţei de muncă, reducerea taxelor vamale, barierelor tehnice şi netarifare, abolirea restricţiilor cantitative şi armonizarea legislaţiei RM la Acquis UE. Spre deosebire de regimul comercial actual RM-UE (ATP) care este un regim unilateral acordat de UE pe un termen limitat – ZLSAC va fi un acord multilateral încheiat pe o perioadă nelimitată, oferind beneficii la export mult mai mari decât ATP şi o previzibilitate pe termen lung pentru afaceri.

cuvinte-cheie: ZLSAC

Comentarii (0)

 

Related news

Sus