Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
06.09.2011

Proiectul Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției a fost aprobat de Guvern

Proiectul Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției a fost aprobat în ședința de azi a Guvernului. Documentul a fost expediat, spre dezbateri și aprobare, Parlamentului Republicii Moldova. Proiectul Strategiei privește reforma domeniului în ansamblu și cuprinde un amplu set de măsuri pe termen scurt, mediu și lung, prin modificarea unui larg spectru de acte legislative atât în ceea ce privește sistemul judecătoresc, cât și reforma organelor Procuraturii, a procedurii penale și a celei civile, precum și reforma justiției pentru minori.

Procesul de elaborare a proiectului Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției a început pe 3 iunie și s-a desfășurat în câteva etape, pe parcursul cărora acesta a fost discutat în cadrul unor grupuri de lucru sectoriale și completat cu propunerile formulate la solicitarea Ministerului Justiției de instanțele judecătorești, autoritățile publice, organizațiile neguvernamentale, inclusiv asociațiile profesionale, precum și de partidele politice parlamentare și extraparlamentare. Varianta finală a fost redactată după o dezbatere publică organizată pe 17 august, cu participarea tuturor actorilor interesați din domeniul justiției, iar pe 22 august proiectul a fost expediat spre examinare și aprobare Guvernului.

În prealabil, proiectul Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției a fost supus evaluării unor experți contractați de Consiliul Europei, care au prezentat un șir de comentarii și recomandări consistente, contribuind astfel la perfecționarea calitativă a acestui document. De asemenea, la solicitarea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, grupul de experți coordonat de Dovydas Vitkauskas, autorul raportului "Evaluarea supremației legii și administrării justiției pentru programarea sectorială extinsă, Guvernul Moldovei", au apreciat acest proiect ca fiind corespunzător criteriilor și principiilor necesare pentru a asigura eligibilitatea Republicii Moldova în cadrul Programului Uniunii Europene de sprijin al politicii sectoriale în domeniul justiției.

Proiectul Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției urmează să fie adoptat în Legislativ pe parcursul lunii octombrie.

Scopul declarat al Strategiei este edificarea unui sistem de justiție accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist și responsabil față de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremația legii și respectarea drepturilor omului. Factori determinanți pentru promovarea reformei au devenit nivelul scăzut al încrederii în justiție din partea societății, percepția quasi-generală a gradului avansat de corupție în sectorul justiției, crearea unui mediu favorabil pentru creșterea economică și a investițiilor, precum și aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Astfel, pentru combaterea și prevenirea corupției, urmează să fie aplicat un set mult mai strict de criterii de eligibilitate pentru funcția de judecător, promovat principiul toleranței zero pentru infracțiuni de corupție în sistemul de justiție și, totodată, majorate salariile magistraților.

Aplicarea Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției, prevăzută pentru o perioadă de cinci ani, va fi monitorizată, după adoptarea acesteia în Parlament, de mai multe grupuri de lucru permanente, create pentru fiecare pilon strategic al acestui document. Grupurile de lucru, compuse din reprezentanți ai actorilor vizați din sectoarele justiției și reprezentanți ai societății civile, vor funcționa în cadrul Ministerului Justiției și vor fi responsabile pentru elaborarea planurilor anuale de lucru și realizarea acestora. De asemenea, Ministerul Justiției va elabora un cadru financiar, care va include cheltuielile necesare pentru realizarea Strategiei, precum și un Plan de acțiuni, unde vor fi indicate concret resursele financiare necesare pentru realizarea fiecărei acțiuni în parte. Baza acestui Plan a fost deja schițată de Ministerul Justiției și urmează să fie, in cel mai apropiat timp, expediată și completată de instituțiile responsabile pentru elaborarea lui, informează Serviciul de presă al Ministerului Justitiei al Republicii Moldova.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus