Trimite e-mail | Printeaza
Economie
15.08.2011

ANRE a stabilit soluţii noi pentru unele probleme cu care se confruntă consumatorii de gaze naturale

ANRE a stabilit soluţii noi pentru unele probleme cu care se confruntă consumatorii de gaze naturale

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a concretizat şi îmbunătăţit unele aspecte ale raporturilor juridice dintre operatorii reţelelor de gaze naturale şi consumatorii finali în ceea ce priveşte racordarea, deconectarea şi reconectarea instalaţiilor de utilizare la reţeaua de gaze naturale, contractarea, furnizarea şi utilizarea gazelor naturale  de către consumatorii finali. Ele se conţin în noua redacţie a Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale aprobată de Consiliul de Administraţie al ANRE, care a intrat în vigoare la 12 august 2011 - data publicării în Monitorul Oficial.

ANRE a revizuit Regulamentul în vigoare în scopul aducerii acestuia în concordanţă cu prevederile Legii cu privire la gazele naturale nr. 123 - XVIII din 23.12.2009 şi situaţia reală de pe această piaţă, soluţionării problemelor cu care se confruntă consumatorii finali în relaţiile cu operatorii de reţea. Noul regulament stabileşte termene concrete privind eliberarea avizelor de racordare, încheierea şi rezilierea contractelor, racordarea şi reconectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, rezolvarea situaţiilor legate de nerespectarea de către furnizori a parametrilor de calitate a gazelor naturale.

Actul normativ prevede o nouă modalitate de soluţionare a problemei racordării la reţea a instalaţiilor de gaze naturale ale solicitanţilor şi/sau consumatorilor finali existenţi. Potrivit acesteia, proiectarea şi montarea instalaţiilor de racordare poate fi efectuată, la solicitare, de către operatorul de reţea, în bază de contract, iar cheltuielile pentru aceste lucrări se stabilesc în baza devizului de cheltuieli întocmit de operatorul re reţea cu respectarea cerinţelor Metodologiei de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile titulare de licenţe pentru distribuţia de gaze naturale, aprobată prin hotărârea ANRE nr. 316  din 24.12.2008. Solicitantul este, de asemenea, în drept să încheie contractul de executare a lucrărilor prevăzute în avizul de racordare direct cu antreprenorii ce deţin autorizaţii pentru executarea acestor tipuri de lucrări. În cazul în care solicitantul respectiv consideră că devizul conţine cheltuieli exagerate, el este în drept să-l conteste la ANRE. Racordarea instalaţiei de utilizare a solicitantului la reţeaua de gaze se efectuează de către operatorul de reţea în ziua finalizării montării instalaţiei de racordare, dacă solicitantul a prezentat copia actului de recepţie a instalaţiei de utilizare şi bonul de plată ce confirmă achitarea plăţii pentru racordare.            

Pentru a elimina abuzurile comise de operatorii de reţea în ceea ce priveşte deconectarea consumatorilor casnici de la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, s-a stabilit că această lucrare poate fi efectuată, în cazurile prevăzute de Regulament, numai după avizarea consumatorului respectiv, în zilele lucrătoare între orele 8.00 şi 20.00. Reconectarea la reţea a instalaţiei de utilizare se efectuează, la solicitarea consumatorului final, de către furnizor în termen cât mai scurt posibil, dar nu mai târziu de două zile lucrătoare din data achitării de către consumatorul respectiv a plăţii pentru reconectare, în cazurile prevăzute de Regulament.

Noul regulament cuprinde 12 secţiuni, 191 puncte şi cinci anexe, care sunt parte integrantă a acestuia. Anexele includ clauzele obligatorii ale contractelor de furnizare a gazelor naturale consumatorilor casnici şi celor noncasnici, modelul avizului de racordare a instalaţiilor de utilizare a consumatorilor la reţeaua de gaze naturale,  numărul orelor de utilizare a aparatelor de utilizare a gazelor naturale pentru determinarea consumului de gaze naturale după sistemul pauşal, precum şi un set de acte utilizate de titularii de licenţe în relaţiile sale cu consumatorii finali.

Regulamentul a fost supus consultărilor publice, discutat la multiple şedinţe de lucru convocate de ANRE, examinat şi avizat de operatorii de pe piaţa gazelor naturale, instituţii de stat şi organizaţii neguvernamentale interesate, avizat pozitiv de grupul de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, informează Serviciul de presă al ANRE.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus