Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
05.07.2011

Declaaţie CCCEC

În ultimul timp au fost vehiculate multe învinuiri publice despre pretinse cazuri de corupţie şi prejudiciere a intereselor statului, prin intermediul întreprinderilor de stat sau cu capital majoritar de stat. Centrul declară că nici una dintre persoanele publice care au făcut dezvăluiri nu s-au adresat deocamdată la CCCEC cu o sesizare în acest sens, asumîndu-şi responsabilitatea pentru afirmaţiile respective.

Din punct de vedere legal, Centrul este grevat de obligaţia de a respecta principiul prezumţiei de nevinovăţie, iar din punct de vedere al eticii profesionale - de a opera doar cu fapte concrete şi probe certe, aprecierea finală a cărora le poate da doar instanţa de judecată. Din aceste considerente, Centrul nu se va lansa în comentarea celor expuse de înalţii demnitari de stat cu privire la pretinsele încălcări de natură corupţională, în schimb Centrul anticorupţie s-a autosesizat pe marginea fiecărei declaraţii cu privire la încălcări şi abuzuri şi va desfăşura investigaţiile de rigoare, în strictă conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Amintind de legislaţie, CCCEC doreşte să facă anumite precizări pentru opinia publică:

  • Experienţa anterioară a Centrului de investigare a dosarelor penale legate de prejudicierea intereselor publice prin administrarea ineficientă tendenţioasă a întreprinderilor de stat a demonstrat că rădăcinile problemei rezidă în conflicte de interese, decizii ilegale adoptate în mod colegial.
  • În cazurile menţionate, Centrul nu a dispus de pîrghiile necesare pentru a atrage la răspundere penală vinovaţii, deoarece legislaţia naţională cu privire la conflictul de interese este imperfectă şi nu funcţionează, iar răspunderea penală a persoanelor juridice pentru cazuri de corupţie nu este legiferată.
  • Avînd la bază recomandările organismelor internaţionale în domeniu, precum şi experienţa proprie, Centrul a înaintat mai multe proiecte de modificare a cadrului legal, majoritatea fiind respinse fie la nivel de Guvern, fie în cadrul comisiilor parlamentare. Exemple recente includ: restituirea multiplă de către Guvern la CCCEC a proiectului legii privind protecţia avertizorilor, respingerea în comisiile parlamentare a proiectului de lege pentru introducerea răspunderii penale pentru acte de corupţie săvîrşite de persoanele juridice, proiectul legii ce prevedea simplificarea procedurii de ridicare a imunităţii judecătorilor avizat negativ de comisii parlamentare, tergiversarea cu şase luni a adoptării Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei Naţionale de Prevenire şi Combatere a Corupţiei pe anul 2010 etc.
  • Toate iniţiativele legislative menţionate ale Centrului decurg din recomandările GRECO, la care Republica Moldova continuă să aibă restanţe. Reamintim, că în cadrul parteneriatelor RM-UE consolidarea luptei împotriva corupţiei şi urmare a recomandărilor GRECO au constituit întotdeauna condiţii importante pentru dezvoltarea relaţiilor strategice, fiind menţionate expres în planurile de acţiuni UE-RM, cel mai recent fiind Planul de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize.

Avînd în vedere că mai mulţi politicieni şi-au declarat ferm ataşamentul faţă de lupta împotriva corupţiei, CCCEC face un apel către întreaga clasă politică a Republicii Moldova să demonstreze în mod practic acest ataşament. Pentru a o face, politicienii au două posibilităţi reale şi eficiente:

1.    1. să-şi exercite atribuţiile de serviciu ce le revin în calitate de deputaţi şi miniştri, acordînd înţelegerea şi sprijinul necesar la promovarea proiectelor de legi cu efect anticorupţional; şi

2.    2. să-şi exercite obligaţia civică de a denunţa organelor abilitate despre săvîrşirea infracţiunilor ce le sunt cunoscute, în cazul de faţă - denunţînd actele de corupţie, delapidări de fonduri publice şi prejudicierea intereselor statului la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, totodată, servind ca model demn de urmat şi pentru ceilalţi cetăţeni.

Centrul reiterează pentru opinia publică că, în prezent, Oficiul Consilierului Uniunii Europene în Politici Publice pentru Republica Moldova elaborează o concepţie amplă de reformare a CCCEC, obiectivele principale ale căreia constau în consolidarea independenţei, sporirea eficienţei şi susţinerea publică a activităţii CCCEC.

În contextul celor expuse, Centrul subliniază că desfăşurarea reformei preconizate a CCCEC va depinde în mare parte de suportul din partea clasei politice care, şi pe această cale, poate să-şi afirme ataşamentul declarat faţă de valorile anticorupţionale.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus