Trimite e-mail | Printeaza
Sanatate
24.06.2011

R. Moldova a primit a treia tranşă a suportului bugetar pentru sectorul sănătăţii în valoare de 13,611 mln Euro

R. Moldova a primit a treia tranşă a suportului bugetar pentru sectorul sănătăţii în valoare de 13,611 mln Euro

Comisia Europeană a oferit Republicii Moldova cea de-a treia tranşă a suportului bugetar pentru sectorul sănătăţii, în cadrul Programului „Asistenţa reformei sectorului de ocrotire a sănătăţii în Moldova", finanţat prin mecanismul de suport bugetar din cadrul Programului anual de acţiuni al Comisiei Europene.

Debursarea banilor în cadrul Programului „Asistenţa reformei sectorului de ocrotire a sănătăţii în Moldova" se efectuează în baza evaluării gradului de realizare a prevederilor Matricei de Politici.

Cea de-a treia tranşă a fost debursată în baza rezultatelor obţinute în implementarea Matricei de politici şi ţinînd cont de angajamentul actualului Guvern privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului de sănătate. Astfel, în urma misiunii de evaluare, efectuate de un grup de experţi internaţionali (06-30 septembrie 2010) a fost decisă debursarea tranşei a treia a suportului bugetar, în valoare de 13,611 mln Euro. 

În cadrul vizitei de evaluare experţii internaţionali au apreciat pozitiv rezultatele obţinute în implementarea Componentei I a Matricei de politici, în particular privind sporirea finanţării sectorului sănătăţii, implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate, majorarea numărului persoanelor încadrate în sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală şi fortificarea serviciului de asistenţă medicală primară.

Totodată, cu referire la Componenta II a Matricei de politici, au fost apreciate rezultatele pozitive în elaborarea Cadrului de Cheltuieli pe termen mediu, instituirea unităţii de audit intern în cadrul Ministerului Sănătăţii, efectuarea auditului extern al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi auditul echipamentului medical aflat în dotarea instituţiilor medicale, procurat în anii 2008-2009 de Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi instituţiile medico-sanitare publice subordonate.

Valoarea totală a grantului aprobat de Comisia Europeană este de 46,6 mln Euro (anii 2009-2012), dintre care 43,45 mln Euro - suport bugetar şi 3,15 mln Euro - asistenţă tehnică. Pînă în prezent, în calitate de suport bugetar, în trei tranşe au fost alocate 39 mln Euro, informează Serviciul de Presă al Ministerului Sănătăţii.

cuvinte-cheie:

Comentarii (7)

 

Sus