Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
22.06.2011

In intervalul anului 2010 - 5 luni 2011 au fost sanctionate 1191 persoane cu privarea de dreptul de a conduce mijlocul de transport

In intervalul anului 2010 - 5 luni 2011 au fost sanctionate 1191 persoane cu privarea de dreptul de a conduce mijlocul de transport

Procuratura Generală a sesizat recent Ministerul Justiţiei asupra încălcărilor depistate în activitatea Birourilor de Probaţiune ale Departamentului Instituţii Penitenciare la executarea pedepsei penale complementare - privarea de dreptul de a conduce mijlocul de transport.

În conformitate cu prevederile legale - executarea pedepsei cu privarea, sau ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport, care se aplică persoanelor pentru comiterea infracţiunilor în domeniul transporturilor, se asigură de către organul de probaţiune în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sau îşi are domiciliul condamnatul sau contravenientul.

Controalele efectuate de procurori la birourile de probaţiune privind respectarea executării pedepsei complementare - privarea de dreptul de a conduce mijlocul de transport au atestat că în intervalul anului 2010 - 5 luni 2011 au fost luate la evidenţă 1191 persoane faţă de care s-a aplicat pedeapsa vizată.

Studiul dosarelor personale ale condamnaţilor a relevat mai multe încălcări din partea persoanelor abilitate să execute supravegherea pedepsei complementare.

Procurorii au stabilit un număr impunător de cazuri în care această pedeapsă nu a fost executată, consilierii de probaţiune limitându-se doar la trimiterea şi recepţionarea interpelărilor, fără a întreprinde măsuri  efective în vederea ridicării permiselor de conducere de la persoanele condamnate cu aplicarea pedepsei vizate sau în vederea tragerii la răspundere pentru conducerea mijlocului de transport fără permis de conducere.

La verificarea dosarelor personale s-a constatat că în dosare deseori nu sunt prezente răspunsurile poliţiei rutiere privitor la faptul dacă persoanele condamnate, pe parcursul executării pedepsei complementare, au comis sau nu contravenţii.

În plus, consilierii de probaţiune nu citează persoanele condamnate pentru a se prezenta la biroul de probaţiune de a fi luaţi în evidenţă şi atenţionaţi asupra responsabilităţii pentru conducerea mijlocului de transport fără permis de conducere.
Datele procurorilor arată că, actualmente, din numărul total al persoanelor care au fost condamnaţi cu privarea de dreptul de a conduce mijlocul de transport, la peste 70 dintre aceştia permisele de conducere aşa şi nu au fost ridicate. Mai mult decât atât, unii nici nu au fost înregistraţi în baza de date a persoanelor, care, conform hotărîrilor judecătoreşti - nu au dreptul de a conduce mijlocul de transport.

Au fost stabilite cazuri când una şi aceiaşi persoană, privată de dreptul de a conduce mijlocul de transport, a comis în repetate rânduri contravenţii din domeniul circulaţiei rutiere.

Încălcările admise denotă, în opinia procurorilor, iresponsabilitate din partea consilierilor de probaţiune faţă de obligaţiunile de serviciu, precum şi lipsa controlului adecvat din partea factorilor de decizie din cadrul Departamentului Instituţii Penitenciare asupra activităţii acestora.

Prin urmare, Procuratura Generală a sesizat Ministerul Justiţiei asupra lichidării încălcărilor legislaţiei în domeniu şi informarea asupra soluţiilor adoptate, informeaza Serviciul de presă al Procuraturii Generale.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus