Trimite e-mail | Printeaza
Economie
10.06.2011

Consiliul director al Băncii Mondiale a aprobat astăzi un credit oferit R.Moldova în sumă de 20 milioane dolari SUA

 Consiliul director al Băncii Mondiale a aprobat astăzi un credit oferit R.Moldova în sumă de 20 milioane dolari SUA

Consiliul director al Băncii Mondiale a aprobat astăzi un credit oferit Republicii Moldova în sumă de 20 milioane dolari SUA pentru Proiectul transformarea electronică a guvernării. Obiectivul principal al acestui credit este transformarea prestării serviciilor publice selectate prin utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale (TIC). Impactul de transformare va fi realizat prin crearea oportunităților pentru ca cetățenii și afacerile să interacționeze cu Guvernul, utilizând portaluri web și telefoane mobile, fără contact personalizat, efectuarea reformelor juridice și de reglementare și modificarea modalității de gândire a funcționarilor publici și a populației generale prin comunicare amplă cu publicul, instruire și activități. 

Creditul de 20 milioane dolari SUA va fi utilizat pentru a susține agenda Guvernului care a identificat urmăroarele priorități: implementarea uni platforme comune în cadrul Guvernului pentru a reduce pierderile și dedublările în centrele informaționale multiple, a promova spiritul inovator și obține agilitate sporită în elaborarea și prestarea serviciilor publice; transformarea proceselor guvernamentale în vederea sporirii eficienței administrației publice prin utilizarea TIC; elaborarea serviciilor electronice pentru cetățeni și afaceri; și adoptarea unui cadru de reglementare a guvernării electronice conform celor mai bune practici internaționale, inclusiv deschiderea accesului cetățenilor și afacerilor la datele guvernamentale.

"Prim-ministrul Vlad Filat și Cabinetul miniștrilor au ales parcursul transformării electronice din cauza convingerii ferme, că TIC pot moderniza Republica Moldova," a declarat Victor Bodiu, secretar general al Guvernului Republicii Moldova. "Privim spre viitor cu mare încredere și sperăm să învățăm de la liderii globali în domeniul guvernării electronice pentru a deveni mai competitivi și a îmbunătăți standardele de viață în Moldova."

Proiectul transformarea electronică a guvernării își propune să sprijine angajamentul Guvernului pentru deschidere și transparență și agenda sa de integrare cu Uniunea Europeană. Ca primă mișcare în direcția unui grad sporit de transparență, Guvernul Republicii Moldova a lansat recent inițiativa Open Government Data (OGD), primele 92 seturi de date fiind deja publicate pe portalul OGD (http://data.gov.md) din 15 aprilie 2011, inclusiv date exhaustive despre cheltuielile publice. Alte 12 seturi de date sunt în proces de a fi dezvăluite în format deschis pentru a mandata societatea civilă și întreprinderile mici și mijlocii (IMM) să ceară o guvernare mai bună și responsabilitate și servicii îmbunătățite.

Parteneriatele și schimburile de cunoștințe cu liderii pe plan global în domeniul guvernării electronice, precum Singapore, Estonia, SUA și India, ajută Guvernul Republicii Moldova să formuleze o viziune clară a agendei de transformare a guvernării prin intermediul TIC și să sporească capacitatea de implementare pentru prestarea eficientă a serviciilor electronice.

Infrastructura comună de guvernare electronică, sau M-Cloud, va deservi ministere, departamente și agenții, întreprinderi mici și mijlocii angajate în elaborarea și prestarea serviciilor și soluțiilor TI. Se preconizează ca M-Cloud să genereze economii substanțiale în raport cu investițiile TI din sectorul public. Alte rezultate scontate ale proiectului sunt timpul de așteptare și procesare redus pentru servicii publice selectate datorită prestării simplificate în format electronic, consumul redus de energie și hârtie, la fel și mai puține emisii de bioxid de carbon din cauza introducerii platformei comune și a altor tehnologii moderne, responsabilitatea îmbunătățită a guvernului datorită participării sporite a cetățenilor și transparenței în domeniul cheltuielilor publice și prestării serviciilor, informează un comunicat al Băncii Mondiale.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus