Trimite e-mail | Printeaza
Economie
20.05.2011

ANRE a iniţiat un control al corectitudinii facturării consumului de gaze naturale de către „Chişinău - gaz” SRL

ANRE a iniţiat un control al corectitudinii facturării consumului de gaze naturale de către „Chişinău - gaz” SRL

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a iniţiat, săptămâna curentă, controlul faptelor descrise în 17 petiţii ale consumatorilor de gaze naturale, în care aceştia şi-au exprimat dezacordul cu includerea de către „Chişinău - gaz" SRL în facturile de plată a unor datorii mari pentru consumul de gaze. Controlul este efectuat de către o comisie formată din specialişti ai ANRE. Rezultatele controlului vor fi aduse la cunoştinţa opiniei publice după finalizarea acestuia. 

În perioada ianuarie - martie curent, departamentul juridic şi protecţia consumatorilor al ANRE a verificat încă 27 de petiţii parvenite de la consumatorii de gaze naturale domiciliaţi în zona deservită de „Chişinău - gaz" SRL în care aceştia au reclamat corectitudinea facturării consumului de gaze. În majoritatea cazurilor, ANRE a constatat că furnizorul include în facturile de plată volume mai mari de gaze naturale decât cele real consumate. În scopul rezolvării acestor litigii pe cale amiabilă Agenţia a solicitat crearea unor comisii cu participarea părţilor interesate şi examinarea situaţiilor date la faţa locului. În urma acestor acţiuni  „Chişinău - gaz" SRL a efectuat recalcularea volumelor de gaze consumate în diferite perioade de către consumatorii cu pricina.

În aceeaşi perioadă, ANRE a examinat şi a răspuns la 328 de petiţii ale consumatorilor. Dintre acestea 209 petiţii au fost semnate de consumatori de energie electrică, 68 - de gaze naturale şi 51 - de energie termică. În cele mai multe cazuri petiţionarii au înaintat pretenţii faţă de corectitudinea facturării consumului de resurse energetice (72 petiţii), de mărimea sumelor calculate de furnizori pentru consumul fraudulos (54 petiţii), de calitatea serviciilor prestare (51 petiţii), de starea echipamentelor de măsurare (37 petiţii), etc.

În primul trimestru, încă 192 de consumatori au solicitat ajutorul ANRE prin intermediul telefonului „verde" 852-915. Agenţia a intervenit în toate cazurile în care cerinţele consumatorilor au fost întemeiate şi le-a acordat ajutorul necesar pentru rezolvarea  problemelor apărute în relaţia acestora cu furnizorii de resurse energetice.

ANRE examinează petiţiile consumatorilor de resurse energetice despre litigiile acestora cu furnizorii în limitele competenţei sale. În cazul în care consumatorul nu a primit, în termenele stabilite de lege, răspuns la petiţia sa adresată furnizorului sau dacă nu-i satisfăcut de măsurile întreprinse de acesta, el este în drept să se adreseze la ANRE sau în instanţa de judecată, informeaza Serviciul de presă al ANRE.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus