Trimite e-mail | Printeaza
Economie
19.05.2011

Evoluţia social - economică a R.Moldova în ianuarie-martie 2011

Evoluţia social - economică a R.Moldova în ianuarie-martie 2011

Preţurile de consum au crescut considerabil. În martie 2011 preţurile de consum au crescut cu 3,3% faţă de decembrie 2010, comparativ cu 5,5% în perioada similară a anului 2010. Această situaţie a fost condiţionată, în general, de modificarea preţurilor la unele produse alimentare (legume, fructe, produse lactate etc.), precum şi majorarea tarifelor la servicii comunal-locative (apeduct şi canalizare, încălzire centralizată şi gaze naturale în reţea).

Leul moldovenesc s-a apreciat faţă de dolar, dar s-a depreciat faţă de Euro. Cursul de schimb al monedei naţionale în ianuarie-martie 2011 a marcat o apreciere faţă de dolarul SUA cu 2,1% în termeni nominali şi o depreciere faţă de Euro cu 4,2%. Principalii factori care au determinat modificarea cursului de schimb au fost intrările valutare de peste hotarele ţării, intensificarea comerţului exterior, precum şi fluctuaţiile cursurilor de schimb pe pieţele valutare internaţionale.

Situaţia din sectorul bancar este stabilă. Masa monetară M3 la sfîrşitul lunii martie 2011 a constituit circa 37,7 mild. lei şi s-a majorat cu 15,4% comparativ cu data similară a anului 2010 (în special datorită sporirii depozitelor în monedă naţională cu 20,3%). Situaţia din sectorul bancar se caracterizează şi prin majorarea volumului de credite (cu 15,8%), al banilor în circulaţie (cu 14,4%) şi al depozitelor în valută străină (cu 10,5%).

Veniturile şi cheltuielile bugetului public naţional sunt în continuă creştere. În ianuarie-martie 2011 la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă de 6,1 mild. lei, în creştere cu 9,7% faţă de ianuarie-martie 2010, şi au fost efectuate cheltuieli în sumă de circa 6,6 mild. lei, în creştere cu 2,9%. Astfel, deficitul bugetar la sfîrşitul lunii martie curent a constituit 518,5 mil. lei, faţă de 868,8 mil. lei la aceeaşi dată a anului 2010.

Ritmul de creştere a datoriei de stat se încetineşte. Suma totală a datoriei de stat (internă şi externă), administrată de Guvern, la sfîrşitul lunii martie a anului curent, a constituit circa 18,8 mild. lei, în creştere cu 7,5% faţă de aceeaşi dată a anului 2010. Majorarea datoriei de stat a fost cauzată, în mare parte, de necesitatea finanţării bugetare.

Exporturile cresc mai rapid decît importurile. În ianuarie - februarie 2011 exporturile s-au majorat cu 56,3% şi importurile - cu 42,4%. Decalajul dintre exporturile şi importurile moldoveneşti a crescut cu 32,3% faţă de ianuarie - februarie 2010. Republica Moldova a înregistrat un sold negativ al balanţei comerciale în sumă de 346 mil. dolari SUA.

Rezultatele sectorului agricol au fost pozitive. Producţia agricolă în toate categoriile de gospodării, în primul trimestru 2011 a înregistrat o creştere de 8,3% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2010. Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei animale cu 8,4%, căreia i-a revenit circa 99,7% din volumul total al producţiei agricole.

Volumul serviciilor de transport a înregistrat o creştere pronunţată. Întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 2,03 mil. tone de mărfuri în perioada ianuarie-martie 2011 sau cu 62% mai mult faţă de volumul realizat în ianuarie-martie 2010.

Şomajul s-a diminuat. La oficiile forţei de muncă în ianuarie-martie 2011 au fost înregistraţi 26,4 mii şomeri, în scădere cu 11,1% faţă de perioada similară a anului trecut, informează Ministerul Economiei.

Detaliil la urmatoarea adresa:

http://mec.gov.md/files/documents/expres%202011-03-succint.doc 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus