Trimite e-mail | Printeaza
Economie
28.04.2011

Ministerul Economiei: dinamica de creştere a industriei demonstrează depăşirea treptată a efectelor crizei economice

Ministerul Economiei: dinamica de creştere a industriei demonstrează depăşirea treptată a efectelor crizei economice

Pe parcursul anului 2010 s-a păstrat tendinţa pozitivă a ritmului de creştere a producţiei industriale faţă de perioada respectivă a anului precedent, constată un raport al Ministerului Economiei cu privire la situaţia în industrie. În total pe industrie în trim. I-IV indicatorul dat s-a majorat de la 104,9 % pînă la 107,0 %. Această dinamica caracterizează începerea procesului depăşirii treptate a consecinţelor crizei economice în industrie în anul raportat, ca rezultat al scăderii volumelor de producere în anul 2009 faţă de 2008, care a constituit 21,2 %.

În anul 2010 volumul producţiei industriale totale (în preţuri curente) a constituit 27 056,5 mil.lei. Ritmul de creştere a volumului de producere (în preţuri comparabile) comparativ cu 2009 a constituit 107,0%.

Totodată, se menţionează în Raport, industria nu a atins nivelul anului 2008, în care a fost înregistrat cel mai mare volum al producţiei industriale pe parcursul perioadei anilor 2006-2010 în mărime de 29 988,4 mil.lei. În acelaşi timp, volumul Produsului intern brut (PIB) în 2010 a depăşit nivelul anului 2008 cu 0,5 puncte procentuale (în preţuri comparabile), constituind 71,8 mlrd.lei (în preţuri curente).

În structura Produsului intern brut (PIB) în perioada 2001-2010 ponderea industriei s-a micşorat cu 5,5 puncte procentuale şi în anul raportat a constituit 13,2%. Micşorarea ponderii industriei în PIB în perioada menţionată se datorează în special situaţiei din industria prelucrătoare, cota căreia s-a redus de la 15,8% pînă la 10,6% sau cu 5,2 p.p.

Totuşi, Ministerul Economiei atenţionează, că o creştere esenţială a industriei în anii următori poate fi înregistrată numai cu condiţia reorientării acesteia spre export, creşterea calităţii producţiei şi a productivităţii muncii.

Raport "ANALIZA dezvoltării industriei Republicii Moldova în anul 2010"

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus