Trimite e-mail | Printeaza
Economie
24.03.2011

La Chişinău a avut loc şedinţa Grupului de lucru pe economie şi comerţ pentru promovarea măsurilor de întărire a încrederii şi securităţii în contextul procesului de reglementare a conflictului transnistrean

Potrivit Ministerului Economiei, în data de 23 martie curent la Chişinău în sediul OSCE a avut loc şedinţa Grupului de lucru pe economie şi comerţ pentru promovarea măsurilor de întărire a încrederii şi securităţii în contextul procesului de reglementare a conflictului transnistrean. 

Grupul din partea autorităţilor de la Chişinău a fost condus de către D-nul Octavian CALMÎC, Viceministru al economiei, iar din partea autorităţilor de la Tiraspol de către D-na Elena CERNENCO.

În acelaşi timp la şedinţă au participat reprezentanţii ministerelor de resort şi în calitate de observatori reprezentanţii organizaţiilor internaţionale (OSCE, CE) şi corpului diplomatic.

În ordinea de zi a şedinţei au fost incluse subiecte coordonate prealabil dintre părţi şi care prezintă problematica existentă în diferite domenii cum ar fi: interconexiunea sistemelor bancare din partea dreaptă şi cea stângă a Nistrului; privind anularea taxei de 100% aplicate produselor moldoveneşti la introducerea acestora pe teritoriul Transnistriei; probleme existente în domeniul desfăşurării activităţilor de import-export de către agenţii economici din transnistria; privatizarea şi recunoaşterea drepturilor de proprietate; informarea despre progresele atinse în procesul de negociere a Acordului de asociere cu UE şi perspectiva negocierii Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv RM-UE.

La capitolul sectorului bancar s-a efectuat un schimb de informaţii privind situaţia existentă, fiind subliniate de către partea transnistreană un şir de probleme ce ţin de relaţiile de corespondent între băncile din partea stângă şi cea dreaptă a Nistrului, problema convertării valutelor, problema licenţierii în domeniul bancar. În context, reprezentanţii de la Tiraspol au solicitat examinarea posibilităţii deschiderii conturilor bancare corespondente la Banca Naţională a Moldovei pentru efectuarea operaţiunilor valutare. S-a convenit, că partea transnistreană va elabora şi prezenta spre examinare Băncii Naţionale a Moldovei un mecanism de conlucrare  care va fi discutat ulterior de către experţi.  

În ceea ce ţine de anularea taxei de 100% aplicate produselor moldoveneşti la introducerea acestora pe teritoriul Transnistrean, reprezentanţii de la Tiraspol au comunicat că la moment această taxă nu se aplică la produsele agro-alimentare şi medicamentele. În acelaşi timp, s-a menţionat că măsura dată a fost introdusă urmare reglementărilor aplicate de RM în 2006. Luînd în considerare progresele înregistrate la acest capitol, reprezentanţii de la Chişinău au solicitat părţii transnistrene revizuirea şi modificarea actelor interne prin anularea acestei taxe, care distorsionează relaţiile economice dintre agenţii economici.

La finele şedinţei, reprezentanţii de la Chişinău au informat despre progresele înregistrate în negocierile cu UE privind Acordul de Asociere şi Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv şi au invitat reprezentanţii de la Tiraspol să participe la procesul de negocieri în calitate de observatori. La rîndul său, partea Transnistreană a solicitat prezentarea pentru examinare a cerinţelor UE vis-a-vis de domeniile asupra cărora sunt definitivate negocierile, totodată comunicând că autorităţile de la Tiraspol nu au luat o decizie finală privind participarea Regiunii Transnistreane în procesul de integrare europeană.

Părţile au convenit asupra desfăşurării în timp restrîns a următoarei şedinţe a Grupului de lucru pentru a continua discuţii şi identifica soluţii de depăşire a problemelor existente.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus