Trimite e-mail | Printeaza
Economie
17.03.2011

La Moscova s-a desfăşurat şedinţa Comisiei Interguvernamentale de colaborare economică între Republica Moldova şi Federaţia Rusă

La Moscova s-a desfăşurat şedinţa Comisiei Interguvernamentale de colaborare economică între Republica Moldova şi Federaţia Rusă

La Moscova, în data de 17 martie 2011 s-a desfăşurat cea de-a XII-ea Şedinţă a Comisiei Interguvernamentale de colaborare economică între Republica Moldova şi Federaţia Rusă. Delegaţia Republicii Moldova la acest eveniment a fost condusă de către Viceprim-ministru, ministru al Economiei Valeriu Lazăr, Copreşedinte al Comisiei în cauză.

Conform Agendei au fost examinate stadiul realizării Protocolului şedinţei a XI-ea a Comisiei, care s-a desfăşurat în anul 2010 la Chişinău, precum şi 10 subiecte ce vizează aspecte importante ale colaborării comercial-economice moldo-ruse de perspectivă în complexul agroindustrial, termoenergetică, industrie şi transporturi, cooperarea interregională, migraţia de muncă şi sfera umanitară etc., precum şi cadrul juridic al raporturilor bilaterale.

Asupra majorităţii chestiunilor agendei au fost convenite acţiuni şi termene concrete de realizare, care au fost specificate în Protocolul şedinţei a XII-ea a Comisiei Interguvernamentale de colaborare economică între Republica Moldova şi Federaţia Rusă, semnat de Părţi la finele reuniunii.

În scopul diversificării activităţii comercial-economice de perspectivă, Comisia a menţionat interesul Părţilor privind deschiderea Centrului de comerţ şi expoziţii al Republicii Moldova în baza pavilionului nr. 10 de la Centrul Internaţional de Expoziţii din Moscova VVŢ, fiind convenite acţiuni concrete în vederea semnării unui acord inreguvernamental, care oferă condiţii preferenţiale în acest sens pentru ţara noastră.

Pentru dezvoltarea colaborării în complexul termoenergetic Părţile au convenit măsuri coordonate în vederea negocierii contractului de livrare şi tranzit a gazelor naturale, reglementării datoriilor pentru gazele naturale livrate, precum şi posibile investiţii ruseşti în dezvoltarea complexului electroenergetic al Republicii Moldova.

A fost menţionată activizarea colaborării în complexul agroindustrial şi stabilite priorităţile în vederea asigurării calităţii şi majorării exporturilor de carne, a producţiei vinicole şi pomilegumicole, care şi în anul 2010 au cunoscut o majorare impunătoare pe această piaţă.

La subiectul exportului producţiei vinicole moldoveneşti pe piaţa din Rusia, Părţile vor determina puncte vamale suplimentare, de asemenea vot întreprinde măsuri în vederea asigurării calităţii şi simplificării procedurilor de export a produselor alcoolice moldoveneşti etc. În acelaşi context, a fost luată în considerare propunerea din partea Moldovei privind extinderea gamei de produse de alcool exportate pe piaţa Rusiei inclusiv vodca, lichioruri, apperitive etc.

La acest capitol Partea rusă a comunicat despre finalizarea procedurilor privind deschiderea de către Serviciul Federal Vamal şi Agenţia «Rospotrebnadzor» din Rusia a unui terminal vamal suplimentar la Sankt-Petersburg, funcţional din 28 februarie 2011, pentru exportul producţiei vinicole moldoveneşti pe piaţa rusă,

În scopul dezvoltării cooperării de producţie în industrie s-a convenit asupra urgentării semnării Protocolului interguvernamental privind livrările reciproce a mărfurilor în anul 2010, precum şi intensificarea cooperării în contextul activităţii parcurilor industriale şi inovaţionale.

În domeniul transporturilor a fost propusă desfăşurarea unei reuniuni mixte în anul 2011, privind cooperarea în domeniul transportului internaţional rutier, fiind solicitat suportul din partea Federaţiei Ruse în vederea suplimentării numărului de autorizaţii pentru transportul auto internaţional de mărfuri.

Colaborarea interegională a fost marcată prin stabilirea unui dialog interdepartamental constructiv şi susţinerea dezvoltării parteneriatului între raioanele/oraşele din Republica Moldova şi regiunile/oraşele de interes din Federaţia Rusă.

În scopul intensificării colaborării în sfera umanitară s-a convenit semnarea unui Program de colaborare umanitară între Republica Moldova şi Federaţia Rusă pe anii 2011-2013, negociat între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse.

La capitolul extinderii cadrului normativ-legislativ a fost convenită semnarea acordurilor de colaborare în domeniul agroindustrial şi migraţiei forţei de muncă, cooperării de producţie în industrie şi comerţ.

Părţile au convenit, că următoarea şedinţă a Comisiei, cea de a ХІІI-a reuniune a Comisiei interguvernamentale de colaborare economică dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă, se va desfăşura la Chişinău în anul 2012.

În contextul dezvoltării colaborării în domeniul comercial-economic, Comisia a constatat că în anul 2010 Federaţia Rusă devine principalul partener comercial al Republicii Moldova atît la exporturi, cît şi la importuri, comparativ cu anul 2009, cînd aceşti indici au marcat o micşorare.

Valoarea exporturilor către Rusia este în majorare cu 41,1% faţă de anul 2009, însumînd 404,2 mil. dolari SUA şi deţinînd o pondere de 25,6% în valoarea totală a exporturilor. În structura exporturilor se evidenţiază poziţia băuturilor alcoolice şi fără alcool către această piaţă, care a înregistrat o creştere de 19,4% în comparaţie cu anul precedent. În derularea importurilor Rusia deţine o pondere de 15,2%. Valoarea importurilor din această ţară este în creştere cu 56,6% faţă de ianuarie-decembrie 2009 şi a consemnat 586,5 mil. dolari SUA. Rusia se numără şi printre primii 4 dintre cei mai mari investitori în Republica Moldova, comunica Serviciul de Presa al Ministerului Economiei.

cuvinte-cheie: Valeriu | Lazăr | Moscova

Comentarii (0)

 

Related news

Sus