Trimite e-mail | Printeaza
Economie
17.03.2011

Comunicat al Băncii Naţionale a Moldovei

Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna februarie 2011 indicele preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 5.5 la sută, diminuându-se faţă de nivelul lunii precedente cu 1.2 puncte procentuale. Inflaţia de bază anuală a înregistrat valoarea de 3.3 la sută, micşorându-se faţă de nivelul lunii precedente cu 0.2 puncte procentuale.

Datele efective furnizate de BNS cu privire la IPC corespund cu prognoza BNM publicată în Raportul asupra inflaţiei nr. 1, 2011.

Inflaţia anuală pentru luna februarie 2011 a înregistrat nivelul de 5.5 la sută, diminuându-se cu 1.2 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente. Rata lunară a inflaţiei a constituit 1.2 la sută, fiind determinată de majorarea tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 2.6 la sută, a preţurilor la produsele alimentare cu 1.1 la sută şi la mărfurile nealimentare cu 0.2 la sută. Evoluţia ratei lunare a inflaţiei pentru luna februarie 2011 a fost generată, în principal, de factorul sezonier, creşterii preţurilor reglementate, ca rezultat al aprobării tarifelor noi pentru gazul din reţea şi încălzire centralizată, precum şi a componentelor aferente inflaţiei de bază.

Ritmul anual al inflaţiei de bază şi-a continuat tendinţa de micşorare începută în luna decembrie 2010 înregistrând o creştere pentru ultimele 12 luni de 3.3 sută (cu 0.2 puncte procentuale mai mică ca în luna precedentă). În luna februarie 2011, ritmul lunar al inflaţiei de bază a înregistrat un nivel de 0.5 la sută. Această evoluţie a fost determinată de creşterea preţurilor la principalele componente ale inflaţiei de bază, ca rezultat al propagării efectelor de runda a doua în urma majorării tarifelor la carburanţi şi la produsele alimentare prin suprapunere cu o uşoară depreciere a leului moldovenesc faţă de rubla rusească şi moneda unică europeană.

Deşi ritmul anual al inflaţiei şi-a menţinut tendinţa de diminuare începută în luna ianuarie 2011, discrepanţa de 2.2 puncte procentuale dintre creşterea IPC şi inflaţia de bază atestă în continuare influenţa sporită a factorilor nemonetari asupra procesului inflaţionist. 

Creşterea lunară a preţurilor la produsele alimentare în luna februarie 2011 a fost mai redusă comparativ cu luna ianuarie 2011, înregistrând o rată de 1.1 la sută, cauzată preponderent de majorarea preţurilor la cartofi (14.0 la sută) ca urmare a majorării preţului din regiune, precum şi a diminuării rezervelor interne din cauza redirecţionării unei cantităţi esenţiale spre export, la fel ca şi la legume proaspete (4.3 la sută), ca rezultat al efectului sezonier, precum şi sporirii preţurilor la lapte şi produse lactate (3.3 la sută) în urma majorării costului de achiziţionare a materiei prime şi a cheltuielilor de transportare.

Prețurile la combustibili în luna februarie 2011 s-au micşorat cu 0.6 la sută față de luna ianuarie 2011, datorită diminuării prețurilor la gazul lichefiat din butelii cu 4.8 la sută, ca urmare a reducerii preţului la acest combustibil la bursele regionale şi la carburanţi cu 0.4 la sută. Evoluţia respectivă a fost parţial compensată de o uşoară majorare a preţurilor la cărbunele de pământ (cu 1.2 la sută), ca rezultat al continuării sezonului de încălzire în luna februarie şi al diminuării stocurilor acestora.

Decelerarea ritmului anual al preţurilor reglementate începută în luna septembrie 2010 s-a menţinut şi în luna februarie 2011, astfel încât valoarea acestuia a constituit 8.8 la sută (cu 1.5 puncte procentuale mai mică faţă de luna ianuarie 2011).

După o perioadă îndelungată în care preţurile reglementate nu au cunoscut modificări esenţiale, în luna februarie a anului curent ele au consemnat o creştere de 3.8 la sută faţă de luna ianuarie 2011. Această evoluţie a fost determinată de decizia de modificare a tarifelor la gazul din reţea şi încălzire centralizată, preponderent ca rezultat al creşterii preţului de import la gazele naturale.

Principalele riscuri inflaţioniste rămân a fi evoluţia preţului la petrol şi produse alimentare pe pieţele internaţionale.

Ultimele majorări de tarife sunt mai mici decât cele efectuate la începutul anului 2010, astfel încât acestea vor avea un impact mai redus asupra inflaţiei anuale. Prin urmare, există premise reale pentru continuarea procesului dezinflaţionist în lunile următoare.

Banca Naţională a Moldovei monitorizează cu vigilenţă evoluţiile economice interne şi ale mediului economic internaţional, astfel, încât prin utilizarea adecvată a instrumentelor de politică monetară, să asigure realizarea obiectivului stipulat în Strategia politicii monetare pe termen mediu în vederea realizării şi menţinerii stabilităţii preţurilor.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus