Trimite e-mail | Printeaza
Economie
12.03.2011

Executivul a aprobat, astăzi, proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2011

Executivul a aprobat, astăzi, proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2011

Membrii Cabinetului de miniştri au adoptat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care vizează politica fiscală şi bugetară pentru anul curent, bazată pe Programul de activitate a Guvernului pe anii 2011-2014 „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare", Programului de stabilizare şi relansare economică (2009-2011), alte programe şi strategii naţionale.

Ministrul Finanţelor, Veaceslav Negruţa a precizat că noile prevederi legislative au scopul sporirii veniturilor la buget şi simplificării administrării fiscale, precum şi consolidării şi eficientizării utilizării resurselor financiare publice.  

Tot astăzi, Guvernul a aprobat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2011.

Conform documentului, sînt preconizate acumulări de venituri în sumă de 19087,2 mil. lei, cu o creştere faţă de anul 2010 de 11,2 la sută. Cheltuielile bugetului de stat pe toate componentelor sînt estimate în sumă totală de 20354,1 mil. lei, cu un deficit în sumă de 1266,9 mil. lei. 

Blocului social de cheltuieli îi revine 42,2% din toate cheltuielile bugetului de stat, fiind favorizate şi sectoarele economice, şi cele de infrastructură. Pentru măsurile de protecţie socială suplimentară a populaţiei nevoiaşe sînt prevăzute mijloace în sumă de 360 mil. lei, cu o majorare de 75,6 mil. lei. Pentru ajutorarea categoriilor social-vulnerabile, în perioada rece a anului, vor fi alocate 215,9 mil. lei.

Sectorul economic va beneficia în anul 2011 de majorări de resurse cu 770,8 mil. lei, resurse suplimentare din exterior vor fi direcţionate la reabilitarea şi menţinerea infrastructurii drumurilor, susţinerea producătorilor prin intermediul sistemelor de creditare.

Pentru investiţii capitale în construcţii din bugetul de stat în anul curent vor alocate 1087,5 mil. lei, cu 552, 7 mil. mai mult decît în anul trecut. Aceste fonduri vor fi direcţionate, în mod prioritar, în transporturi şi gospodăria drumurilor, gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe.

Pentru onorarea angajamentelor faţă de creditorii externi vor fi direcţionate 814,9 mil. lei (65,7 mil. dolari SUA), datoria de stat fiind în descreştere cu 1,2 puncte procentuale faţă de anul 2010.

Proiectul a fost consultat cu reprezentanţii mediului de afaceri şi ai societăţii civile.

Guvernul a aprobat proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011. Veniturile la acest capitol sînt estimate la 916 2420, 5 mii lei, cu o creştere de 9% faţă de anul trecut. Componenta principală a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat va rămîne contribuţiile de asigurări sociale de stat, care vor constitui 74,6% din suma totală a veniturilor. Suma contribuţiilor de asigurări sociale va fi în creştere cu 14,2% faţă de suma contribuţiilor încasate în anul 2010. 

Executivul a avizat pozitiv şi proiectul de Lege privind compensaţiile sociale unice. Proiectul dat vine în susţinerea categoriilor social-vulnerabile precum pensionarii sau beneficiarii de alocaţii de pînă la 900 lei, în legătură cu majorarea tarifelor la resursele energetice. Plata compensaţiilor sociale unice a fost stabilită în cuantum de 390 lei, alocaţii de care vor beneficia 540 807 persoane.

Executivul a decis şi indexarea prestaţiilor de asigurări sociale, dar şi a unor prestaţii sociale de stat. Coeficientul indexării acestor categorii de prestaţii a fost stabilit în mărime de 7,8%. Astfel, de la 1 aprilie 2011 urmează a fi indexate toate tipurile de pensii şi îndemnizaţii de invaliditate. Cuantumul pensiei minime indexate va constitui - 570 lei pentru lucrătorii din agricultură şi 641 lei pentru restul beneficiarilor de pensii, 456 lei pentru invalizii de gr.I, 440 - pentru cei cu gradul de invalidate II şi 310 - pentru invalizii de gr.III.

Tot de la 1 aprilie 2010 vor fi indexate pensiile pentru cetăţeni care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl - cu 7,8%. De indexările respective vor beneficia şi foştii militari şi persoanele care au deţinut funcţii în cadrul corpului de comandă al MAI.

De asemenea, vor fi majorate unele categorii ale alocaţiilor sociale de stat.     

Astăzi a fost aprobat şi proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2011. Veniturile la acest capitol sînt stabilite în sumă de 3 673 033,7 mii lei, cu 7% mai mult comparativ cu cele din anul 2010.

În cadrul şedinţei, membrii Guvernului au decis alocarea 1 mil. lei pentru elaborarea Studiului de fezabilitate privind construcţia gazoductului Chişinău-Iaşi, informează Serviciul de presă al Executivului. 

cuvinte-cheie:

Comentarii (5)

 

Sus