Trimite e-mail | Printeaza
IT
01.03.2011

Declaraţia dir. gen. al S.A. Moldtelecom, Vitalie Iurcu

Declaraţia dir. gen. al S.A. Moldtelecom, Vitalie Iurcu

Compania S.A. „Moldtelecom" este la moment cea mai mare întreprindere din Republica Moldova cu capital majoritar de stat şi singura care prestează servicii la nivel naţional pentru circa 1,5 milioane de clienţi, având peste 6000 de angajaţi.

Managementul actual a fost instituit în funcţie în anul 2009. În ultimii doi ani, numărul total de clienţi a crescut cu peste 200 000 de persoane, defalcările la bugetul de stat au depăşit 400 de milioane de lei per an, iar cifra de afaceri a depăşit 2,4 miliarde de lei, valoarea activelor crescând cu circa 900 de milioane de lei. În acelaşi timp, au fost obţinute optimizări de cheltuieli de 280 de milioane de lei. La momentul actual compania trece printr-un proces de reorganizare a activităţilor sale comerciale şi de deservire a clienţilor în conformitate  cu strategia de dezvoltare a companiei pentru perioada 2010-2014. Această strategie prevede creşterea esenţială a numărului de abonaţi, diversificarea serviciilor prestate, precum şi asigurarea condiţiilor de dezvoltare a operatorilor alternativi.

Reieşind din importanţa acestei companii strategice pentru economia naţională şi tirajarea în ultimul timp a unor cifre, interpretări şi declaraţii eronate care prejudiciază imaginea S.A. Moldtelecom, sunt impus să vin cu următoarele precizări:

  • 1. Strategiile de dezvoltare a S.A. Moldtelecom sunt aprobate de către Consiliul de Administrare al acestei societăţi, numit de către Guvern. Pentru a evita conflictele de interese, nu sunt membru al acestui Consiliu. Acest Consiliu se supune în exclusivitate Guvernului Republicii Moldova. Managementul S.A. Moldtelecom implementează aceste strategii.

 

  • 2. Guvernul şi-a asumat efectuarea rebalansării tarifelor în baza Acordului de aderare a Republica Moldova la OMC, Programului Naţional de implementare a Planului de acţiuni RM - UE, care a fost semnat la 22 februarie 2005, Documentului de Program semnat la 24 iunie 2010 de către Consiliul de directori ai Băncii Monidale şi a Legii cu privire la comunicaţiile electronice a Republicii Moldova. În baza acestor angajamente, pe data de 20 decembrie 2010, Consiliul de amdinistrare, evaluând impactul major asupra stării financiare a S.A. Moldtelecom de la neajustarea tarifelor la costuri şi în baza calculelor prezentate de către managementul companiei în conformitate cu metodologia aprobată de Guvern a aprobat Planul de ajustare a tarifelor S.A. Moldtelecom din 1 martie 2011. Managementul S.A. Moldtelcom, în calitate de unitate executivă direct supusă consiliului de administrare, a purces imediat la implementarea acestui plan de ajustare.

 

  • 3. În aceşti doi ani de activitate, managementul S.A. Moldtelecom a îndeplinit cu stricteţe nu numai deciziile Consiliului de administrare, dar şi a agenţiilor regulatorii, conformându-se acestora. Şi în cazul sistării procesului de ajustare a tarifelor S.A. Moldtelecom ne-am conformat prescripţiei Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei. Mai mult decât atât. În cazul în care se va considera neoportună implementarea recomandărilor donatorilor externi în anul 2011, suntem gata să prezentăm Consiliului de administrare un nou plan de afaceri pentru anul curent şi vom depune toate eforturile pentru a asigura în continuare clienţilor noştri servicii de cea mai înaltă calitate.

 

  • 4. Managementul companiei pledează pentru o transparenţă maximă în gestionarea S.A. Moldtelecom. În acest context suntem deschişi oricărui audit local sau internaţional.

 

Serviciul relaţii publice S.A. Moldtelecom

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus