Trimite e-mail | Printeaza
IT
01.03.2011

ANRCETI va aproba tarifele la serviciile de telefonie fixă ale SA „Moldtelecom” în 2-3 luni

ANRCETI va aproba tarifele la serviciile de telefonie fixă ale SA „Moldtelecom” în 2-3 luni

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI -www.anrceti.md) anunţă că, în 2-3 luni, va finaliza procedura legală de desemnare a SA „Moldtelecom" în calitate de furnizor cu putere semnificativă pe piaţa accesului  utilizatorilor finali la un post fix din reţeaua publică de telefonie, după care va examina şi aproba, cu consultarea Guvernului, tarifele la serviciile de telefonie fixă prestate de acest furnizor utilizatorilor finali, persoane fizice.

Această procedură este stabilită de Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007, în vigoare din 15.03.2008, care prevede identificarea pieţelor relevante, desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă şi luarea măsurilor de remediere a problemelor identificate în rezultatul analizei de piaţă efectuate pe această piaţă. În prezent, Agenţia efectuează concomitent analiza pentru identificarea pieţei accesului utilizatorilor finali la un post fix din reţeaua publică de telefonie (piaţă cu amănuntul) şi analiza detaliată a acesteia pentru desemnarea furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa dată. Consiliul de Administraţie al Agenţiei intenţionează să aprobe decizia de desemnare a puterii semnificative, cu respectarea tuturor procedurilor legale, în luna mai curent.

În 2010, Agenţia a analizat şi identificat şase pieţe (cu ridicata) din cele zece definite de ea drept susceptibile reglementării preventive. Ea a desemnat, în baza analizelor detaliate, furnizorii cu putere semnificativă pe patru pieţe şi a impus obligaţii speciale preventive pentru furnizorii desemnaţi cu putere semnificativă, inclusiv pentru SA „Moldtelecom", pe două pieţe: de terminare a apelurilor voce în reţelele individuale de telefonie fixă (în total 17 furnizori) şi în reţelele individuale de telefonie mobilă (în total 3 furnizori). În perioada martie - aprilie curent Agenţia va aproba obligaţii speciale preventive pentru SA „Moldtelecom" în legătură cu puterea sa semnificativă pe încă două pieţe cu ridicata: de acces la infrastructura de reţea la un punct fix şi cea de acces în bandă largă.

Agenţia a urmat procedura de analiză a pieţelor cu ridicata în conformitate cu prevederile Legii comunicaţiilor electronice, care stabileşte că ANRCETI poate impune obligaţii speciale preventive pe piaţa accesului  utilizatorilor finali la un post fix din reţeaua publică de telefonie (piaţă cu amănuntul) după impunerea obligaţiilor speciale preventive pe pieţele cu ridicata şi în cazul în care acestea nu sunt suficiente pentru a soluţiona pe termen scurt problemele pieţei cu amănuntul. Abordarea dată corespunde directivelor şi practicilor Uniunii Europene în domeniul comunicaţiilor electronice. Pieţele cu ridicata în acest sector cuprind pieţele de terminare, tranzit şi origine a apelurilor în/din propria reţea de telefonie, precum şi pieţele accesului la infrastructura de reţea şi la infrastructura asociată, furnizarea unor linii închiriate segmente terminale şi segmente trunchi care influenţează în mod direct concurenţa pe pieţele cu amănuntul.

La determinarea măsurilor pe care le va lua, în urma desemnării SA „Moldtelecom" în calitate de furnizor cu putere semnificativă pe piaţa accesului  utilizatorilor finali la un post fix din reţeaua publică de telefonie, Agenţia se va ghida de legislaţia în vigoare care prevede că tarifele trebuie să fie nediscriminatorii, rezonabile şi stabilite în baza costurilor de furnizare. Agenţia consideră că aceste măsuri trebuie să impulsioneze dezvoltarea pieţei de telefonie fixă, competiţia şi atragerea investiţiilor noi în sector, factori care vor aduce pe termen lung beneficii consumatorilor de servicii. 
Potrivit legislaţiei în vigoare, Agenţia poate aproba tarifele la serviciile de telefonie fixă furnizate de SA „Moldtelecom" utilizatorilor finali, persoane fizice, numai în cazul în care el este desemnat de către ANRCETI cu putere semnificativă pe o piaţă relevantă respectivă sau dacă a fost stabilită situaţia lui dominantă pe piaţa corespunzătoare de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei (ANPC). În iulie 2007, ANPC a stabilit situaţia dominantă a SA „Moldtelecom" pe piaţa serviciilor de telefonie fixă locală, interurbană şi internaţională prestate pe teritoriul Republicii Moldova, iar în ianuarie curent - a luat o decizie prin care a calificat  caduce hotărârile sale anterioare. În situaţia creată ANRCETI nu a avut temei legal să intervină în procesul de stabilire şi punere în aplicare de către SA „Moldtelecom"a noilor sale tarife la serviciile de telefonie fixă.
Totodată, Agenţia rămîne pe poziţia sa care vizează necesitatea implementării graduale a tarifelor la serviciile de telefonie fixă furnizate de SA „Moldtelecom" orientate la costuri şi eliminării practicii de subvenţionare încrucişată a serviciilor de telefonie locală din contul altor servicii prestate de acest furnizor, practică  interzisă de legislaţia în vigoare. Astfel, în ultimii ani veniturile obţinute de SA „Moldtelecom" din serviciile de telefonie locală acoperă doar 55 la sută din costurile suportate de operator pentru furnizarea acestor servicii, iar deficitul de 45% este subvenţionat din veniturile obţinute din serviciile de apeluri internaţionale şi de interconectare cu alţi operatori.

În 2002, în scopul pregătirii pieţei de telecomunicaţii pentru liberalizare completă Agenţia a aprobat, cu consultarea Guvernului, planul de rebalansare a tarifelor la serviciile publice de bază prestate de SA "Moldtelecom". Din cele patru etape prevăzute de acest plan au fost implementate două: prima - la 1 februarie 2003, iar a doua - la 1 februarie 2004. În anii 2005 şi 2006, apoi în 2009 şi 2010 la Guvern au fost înaintate, pentru consultare, proiecte noi de rebalansare a tarifelor la serviciile de telefonie fixă furnizate de SA „Moldtelecom", însă Agenţiei i s-a recomandat să amâne consultarea acestora pentru alte perioade. În aceste condiţii, SA „Moldtelecom" continuă practica de subvenţionare încrucişată a serviciilor, menţine tarife mici la serviciile cu amănuntul şi tarife mari la serviciile cu ridicata, factori care cauzează stagnarea pieţei de telefonie fixă, blocarea concurenţei şi dezvoltarea nesatisfăcătoare a pieţei serviciilor în bandă largă, informează Serviciul de presă al ANRCETI.

cuvinte-cheie: Moldtelecom

Comentarii (0)

 

Related news

Sus