Trimite e-mail | Printeaza
Economie
21.12.2010

În satul Ţarigrad, raionul Drochia va fi creat un parc industrial

Luni, 20 decembrie a.2010, la şedinţa Guvernului s-a aprobat hotărîrea privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii cu Răspundere Limitată „Bioenergagro". Societatea în cauză va crea parcul respectiv şi îndeplini funcţiile întreprinderii administratoare a acestuia.

Parcul industrial va fi creat în satul Ţarigrad, raionul Drochia pe un teren cu o suprafaţă de 13,49 ha, care îi aparţine cu drept de proprietate SRL „Bioenergagro", ce se înscrie integral în politica economică a statului.

Potrivt ME, conform studiilor de fezabilitate, capacitatea de proiect anuală a uzinei (primul proiect investiţional realizat în cadrul parcului) va fi de 16 mln m3 de gaze şi acestea vor fi utilizate în economia naţională prin sistemele de gazificare existente. Astfel, realizarea acestui proiect va avea ca consecinţă micşorarea dependenţei de importul de gaze şi majorarea securităţii energetice a republicii, va contribui la realizarea obiectivelor Guvernului stipulate în Legea energiei regenerabile. Concomitent, va fi obţinut un produs secundar - bioîngrăşămintele în cantitate anuală de 60 mii tone. Numai implementarea acestui proiect investiţional va crea în intravilanul parcului circa 100 locuri noi de muncă cu salariul mediu lunar de 400 Euro. Achitarea salariilor angajaţilor va genera defalcări obligatorii la bugetul de stat de 15 mii Euro lunar sau 180 mii Euro anual. Totodată, în sectorul agrar vor fi implicate circa 350 persoane ce se vor ocupa cu cultivarea biomasei utilizată ca materie primă pentru producerea gazelor.

SRL „Bioenergagro" va activa şi în calitate de întreprindere administratoare a parcului industrial, atrăgînd în acest teritoriu şi alţi agenţi economici cu activităţi conexe proiectului menţionat sau cu alte genuri de activitate. Deja şi-au manifestat interesul de a deveni rezidenţi ai parcului 8 agenţi economici, alţii încă nu s-au determinat în această privinţă.

Terenului destinat parcului este liber de orice sarcini şi are o amplasare avantajoasă din punct de vedere economic, deoarece se află în imediata apropiere de traseele R7 Soroca-Costeşti-frontierea cu Romănia şi M 74 Brest-Briceni-Chişinău-Tiraspol-Odesa şi nu este necesară construcţia unor noi căi de acces. Reţelele electrice la care va fi conectat parcul se află la distanţa de 25 m de terenul respecriv. Urmează ca să fie construite comunicaţiile inginereşti de alimentare cu apă, de canalizare, edificiile ce sunt parte componentă a tehnologiei de producere a gazelor, blocul administrativ etc.

Infrastructura inginerească va fi construită de către compania „Zorg Ucraina" specializată în construcţia unor asemenea obiecte, aceasta fiind gestionată de compania Liseus Holding LTD (Cipru). Investitorul principal va fi compania elveţiană Mercando Green Technology AG.

În etapa a doua a proiectului se va implementa tehnologia de producere a biocombustibilului cu utilizarea acestuia la încălzirea serelor pentru creşterea legumelor. Costul estimativ al acestei componente a proiectului este de circa 4,0 mln Euro.
În etapa a treia a proiectului vor fi construite şi date în exploatare instalaţiile de producere a energiei electrice în baza biogazului. În faza aceasta a proiectului -ultima, de asemenea se preconizează investiţii în sumă de circa 4,0 mln. Euro.
Valoarea totală a investiţiilor în realizarea primului proiect al pacului va constitui suma de 25344,0 mii Euro. Din această sumă, 700 mii Euro (3%) este contribuţia companiei autohtone „Bioenergagro" materializată în elaborarea proiectului, procurarea terenului etc.

cuvinte-cheie: Bioenergagro | Parc | industrial

Comentarii (1)

 

Sus