Trimite e-mail | Printeaza
Economie
21.11.2010

La Chişinău va fi lansat Programul-pilot de Atragere a Remitenţelor în Economie ,,PARE 1+1” pentru anii 2010-2012

Potrivit ME, la Chişinău va fi lansat oficial, luni 22 noiembrie, Programul-pilot de Atragere a Remitenţelor în Economie ,,PARE 1+1" pentru anii 2010-2012. Conferinţa de lansare a programului va fi inaugurată de către Viceministrul Economiei Octavian Calmîc, cu participarea Directorului general al Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) Iulia Iabanji, precum şi a reprezentanţilor Autorităţilor Publice Centrale şi Locale, Organizaţiilor Internaţionale, Ambasadelor, Asociaţiilor, lucrătorii migranţi şi membrii diasporei moldovenilor în străinătate.

Programul ,,PARE 1+1" tinde să faciliteze accesul la finanţare al migranţilor, contribuind totodată, la stimularea transferurilor băneşti pe căi oficiale, introducerea bunelor practici din statele gazdă ale migranţilor, crearea unei pârghii pentru introducerea inovaţiilor şi a know-how, dar în acelaşi timp, crearea locurilor de muncă şi soluţionarea altor aspecte de ordin social.
Ca rezultat Programul PARE 1+1 va contribui la sporirea volumului de investiţii în economia naţională, la crearea şi dezvoltarea micilor afaceri, inclusiv 70% în zonele rurale, micşorarea emigrării şi ratei şomajului, ceea ce va duce la îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei.

Grupul ţintă al PARE 1+1 sunt lucrătorii migranţi sau rudele de gradul întâi ai acestora, care dispun de o întreprindere în faza de lansare ori dezvoltare, cu un capital social integral privat şi vor putea obţine un grant pentru crearea sau dezvoltarea afacerilor pe teritoriul R. Moldova. Programul este desfăşurat în baza regulii „1+1", care prevede că fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul PARE. Suma maximă a finanţării nerambursabile constituie 200 mii lei.

Programul-pilot se va desfăşura în 4 componente: Informare şi comunicare, Instruire şi suport antreprenorial, Finanţarea afacerilor / Regula 1+1, Monitorizare post-finanţare şi evaluare. Beneficiarii Programului vor avea posibilitatea de a participa la cursuri de instruire în domeniul antreprenorial, fiind asiguraţi cu materiale didactice şi consultative.

Instituţia responsabilă de implementarea, coordonarea şi monitorizarea activităţilor prevăzute în „PARE 1+1" este ODIMM. Organul care aprobă sau respinge cererile de finanţare ale solicitanţilor, supraveghează şi evaluează modul de desfăşurare a Programului-pilot este Comitetul de supraveghere.

Programul-pilot de Atragere a Remitenţelor în Economie ,,PARE 1+1" pentru anii 2010-2012 este aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 18 octombrie 2010.

Lansarea acestuia este condiţionată de faptul că în Republica Moldova, actualmente, fiecare al doilea moldovean are cel puţin o rudă plecată la muncă peste hotare, iar 70% din lucrătorii migranţi intenţionează să se întoarcă acasă şi respectiv, 12% doresc să investească într-o afacere.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus