Trimite e-mail | Printeaza
Economie
04.11.2010

ANRE va aproba o nouă redacţie a Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a expus, săptămâna curentă, pe pagina sa electronică, pentru consultare publică, proiectul unei noi redacţii a Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. Consultarea va dura 30 de zile, răstimp în care fiecare persoană interesată poate expedia propunerile şi obiecţiile sale asupra proiectului la adresa electronică indicată pe site.

ANRE a revizuit regulamentul în vigoare în scopul aducerii acestuia în concordanţă cu prevederile Legii cu privire la gazele naturale nr. 123 - XVIII din 23.12.2009 şi situaţia reală de pe această piaţă, soluţionării unor probleme ce persistă în relaţiile dintre consumatorii finali şi operatorii reţelelor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale. Documentul are menirea de a reglementa raporturile dintre furnizor, operatorul de reţea şi consumatorul final în ceea ce priveşte racordarea instalaţiei de utilizare la reţeaua de gaze naturale, contractarea, furnizarea şi plata gazelor, precum şi utilizarea acestora de către consumatorii finali.

Proiectul este completat cu o serie de prevederi noi ce vizează protecţia intereselor şi drepturilor consumatorilor de gaze naturale. Autorii proiectului au propus o formulă de soluţionare a problemei racordării la reţea a instalaţiilor de gaze naturale ale solicitanţilor sau ale consumatorilor finali existenţi. Potrivit acesteia, proiectarea şi montarea instalaţiilor de racordare se efectuează de operatorul reţelei de transport sau de operatorul reţelei de distribuţie, în bază de contract, iar cheltuielile de racordare se stabilesc în baza unui deviz de cheltuieli şi sunt achitate conform Legii cu privire la gazele naturale de către solicitant. Devizul de cheltuieli se întocmeşte de operatorul de reţea, cu respectarea principiilor stabilite de Metodologia de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile titulare de licenţe pentru distribuţia de gaze naturale, aprobată prin hotărârea ANRE nr. 316 din 24.12.2008.

În plus, proiectul conţine un nou model al Avizului de racordare care prevede notificarea solicitantului privind posibilitatea acestuia de a se adresa la ANRE în cazul în care el consideră că în devizul de cheltuieli sunt incluse costuri exagerate, care nu corespund metodologiei nominalizate sau dacă acesta consideră că la elaborarea condiţiilor la avizul de racordare nu a fost respectat principul celei mai avantajoase soluţii.

Pentru a asigura informarea consumatorilor cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, proiectul prevede includerea în actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale a notificării privind modalitatea de contestare a actului respectiv în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000.

Proiectul cuprinde 12 compartimente, 194 puncte şi cinci anexe, care includ clauzele obligatorii ale contractului de furnizare a gazelor naturale consumatorilor casnici şi celor noncasnici, forme tipizate ale cererilor şi avizelor de racordare la reţeaua de gaze naturale, alte documente strict necesare pentru participanţii la piaţa de gaze naturale.

Proiectul documentului poate fi consultat pe pagina electronică a Agenţiei - www.anre.md, în secţiunea proiecte/transparenţa procesului decizional, informează Serviciul de presă al ANRE.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus