Trimite e-mail | Printeaza
Economie
28.10.2010

În perioada ianuarie-august 2010, valoarea schimburilor comerciale ale RM s-a majorat cu 13,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent

Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, valoarea schimburilor comerciale ale Republicii Moldova în perioada ianuarie-august 2010 a constituit 3153,8 mil. dolari SUA, ceea ce reprezintă o majorare cu 13,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

În perioada vizată, Republica Moldova a efectuat exporturi în valoare de 862,2 mil. dolari SUA, ceea ce reprezintă o majorare cu 9,2% faţă de aceeaşi perioadă de referinţă a anului 2009. Principalele produse exportate sunt produsele regnului vegetal care deţin o pondere de 20,4% din exporturile totale. Valoarea exportului a acestor produse a cifrat în ianuarie-august 2010 176,2 mil. dolari SUA, sau cu 16,8% mai mult decât în ianuarie-august 2009.

Exportul de materiale textile şi articole din acestea a cunoscut în perioada lunilor ianuarie-august 2010 o descreştere în dinamică cu 3,1% faţă de ianuarie-august 2009 şi s-a cifrat la 171,3 mil. dolari SUA, cu ponderea de 19,9% în exportul total. Produsele alimentare, băuturile şi tutunul au fost exportate în valoare de 169,9 mil. dolari SUA, ceea ce prezintă o diminuare cu 5,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009. Ponderea acestor produse în exportul total constituie 19,7%, sau mai puţin cu 3,1 puncte procentuale (p.p) faţă de ianuarie-august 2009.

Maşinile, aparatele, echipamentele electrice şi părţi ale acestora au fost exportate în valoare de 97,7 mil. dolari SUA, cu 13,4% mai mult comparativ cu ianuarie-august 2009. Ponderea acestor produse în valoarea totală a exportului RM a însumat 11,3% în ianuarie-august 2010. Produsele chimice au fost exportate în valoare de 43,9 mil. dolari SUA, sau cu 33,5% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Ponderea produselor chimice în exportul total cuantifică 5,1%, ceea ce este cu 0,9 p.p. mai mult faţă de ianuarie-august 2009.

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene au însumat 418,1 mil. dolari SUA sau cu 1,3% mai puţin faţă de ianuarie-august 2009, deţinînd o cotă de 48,5% în total exporturi, comparativ cu 53,6% din ianuarie-august 2009. Din spaţiul european, principalul partener în derularea exporturilor Republicii Moldova în perioada vizată este România cu o pondere de 16,1%, cu 3,8 p.p. mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009. Valoarea exporturilor către România se cifrează la 138,8 mil. dolari SUA, ceea ce reprezintă o diminuare cu 11,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Italia şi Marea Britanie ocupă locurile 3 şi 4 cu o pondere de 10,6% şi respectiv 6,0%.

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 38,2% comparativ cu ianuarie-august 2009 - 36,2%, ce corespunde unei valori de 329,3 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 15,3%, comparativ cu ianuarie-august 2009. Pe piaţa CSI, principalii parteneri pentru Republica Moldova în derularea exporturilor sunt Federaţia Rusă şi Ucraina cu o pondere de 24,2% şi 5,9% respectiv, plasându-se pe locurile 1 şi 5. Valoarea exporturilor către Rusia este în majorare cu 26,4% faţă de ianuarie-august 2009 şi a înregistrat 208,3 mil. dolari SUA iar către Ucraina- 51,0 mil. dolari SUA cu 7,8% mai puţin comparativ cu ianuarie-august 2009.

Valoarea importurilor realizate de Republica Moldova în perioada ianuarie-august 2010 a însumat 2291,6 mil. dolari SUA, ceea ce reprezintă o majorare cu 14,8% faţă de ianuarie-august 2009.

Principalele produse importate în perioada dată au fost produsele minerale, ce deţin o pondere de 23,6%, cu 0,6 p.p. mai mult faţă de ianuarie-august 2009. Importul de produse minerale a consemnat 471,6 mil. dolari SUA, ceea ce reprezintă cu 2,7% mai mult faţă de aceeaşi perioadă de referinţă a anului precedent.

Importul de maşini şi aparate, echipamente electrice a înregistrat 330,1 mil. dolari SUA şi este caracterizat de o majorare cu 19,2% faţă de ianuarie-august 2009. Ponderea importului de maşini şi aparate, echipamente electrice în valoarea totală a importurilor efectuate de Republica Moldova în perioada de referinţă este de 16,5%, cu 2,6 p.p. mai mult faţă de ianuarie-august 2009. Produsele chimice au fost importate în valoare de 250,2 mil. dolari SUA, ceea ce este cu 16,1% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009. Ponderea acestor produse în valoarea importurilor constituie 12,5%.

Importul de produse alimentare, băuturi şi tutun a cifrat 181,7 mil. dolari SUA, ceea ce este cu 14,1% mai mult decât în primele 8 luni ale anului 2009. Ponderea acestor produse în valoarea importurilor constituie 9,1%. Importul de materiale textile şi articole din acestea a însumat 172,4 mil. dolari SUA, astfel a înregistrat o majorare de 15,6% faţă de importul realizat în aceeaşi perioadă a anului 2009. Ponderea acestor produse s-a majorat cu 1,1 p.p. şi a constituit 8,6% din totalul importurilor Republicii Moldova.

Importurile din ţările Uniunii Europene au marcat 1028,8 mil. dolari SUA sau cu 18,9% mai puţin decît în ianuarie-august 2009, deţinînd o pondere de 44,9% din totalul de importuri comparativ cu 43,3% în ianuarie-august 2009. Din spaţiul european, principalul partener în derularea importurilor Republicii Moldova în perioada ianuarie-august 2010 este România cu o pondere de 10,1% sau cu 0,6 p.p. mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009. Valoarea importurilor din România se cifrează la 232,3 mil. dolari SUA, ceea ce reprezintă o majorare cu 22,8% faţă de aceeaşi perioadă de referinţă a anului precedent. Germania şi Italia ocupă locurile 5 şi 6 cu o pondere de 7,6% şi respectiv 7,1%.

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 722,3 mil. dolari SUA, cu 0,1% mai mare faţă de ianuarie-august 2009, care echivalează cu o cotă de 31,5% în total importuri, comparativ cu 36,2% din ianuarie-august 2009. Principalii parteneri in derularea importurilor în spaţiul CSI sunt Federaţia Rusă şi Ucraina cu o pondere de 14,7% şi respectiv 13,7%, plasându-se pe locurile 1 şi 2. Valoarea importurilor din Rusia este în creştere cu 68,5% faţă de ianuarie-august 2009 şi a consemnat 336,4 mil. dolari SUA, iar din Ucraina a însumat 314,0 mil. dolari SUA, cu 13,7% mai mult comparativ cu ianuarie-august 2009, informează un comunicat al Ministerului Economiei. 
 

cuvinte-cheie: exportul | importul | BNS

Comentarii (0)

 

Related news

Sus