Trimite e-mail | Printeaza
Economie
12.07.2010

Сomunicat al Băncii Naţionale a Moldovei

Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), indicele preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit în luna iunie anul curent 7.8 la sută, diminuându-se cu 0.1 puncte procentuale comparativ cu luna mai 2010. Inflaţia de bază anuală în luna iunie 2010 a constituit 5.3 la sută şi s-a diminuat cu 0.1 puncte procentuale faţă de nivelul înregistrat luna anterioară.

Datele recente cu privire la evoluţia indicelui preţurilor de consum sunt în concordanţă deplină cu prognoza BNM asupra inflaţiei. Inflaţia de bază se află în limitele obiectivului stabilit. Deşi IPC pentru ultimele 12 luni a înregistrat o descreştere a doua lună consecutiv, presiunile inflaţioniste din partea ofertei continuă să persiste.

Stabilizarea ratei anuale a inflaţiei in luna iunie se datorează compensării creşterii preţurilor la serviciile prestate populaţiei cu descreşterea preţurilor la produselor alimentare. Preţurile mărfurilor nealimentare au rămas neschimbate comparativ cu luna iunie 2009. Ritmul lunar al inflaţiei de bază îşi păstrează tendinţa de diminuare de la începutul anului, ca urmare a aprecierii monedei naţionale faţă de valutele principalilor parteneri comerciali ai Republicii Moldova (Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă) şi a nivelului scăzut al cererii agregate din economia naţională.

Diminuarea ritmurilor de creştere ale preţurilor la produsele alimentare este determinată, în mare parte, de condiţiile climaterice favorabile din anul curent, ceea ce a cauzat scăderi de preţuri la legume proaspete şi cartofi, carne, preparate şi conserve din carne, lapte şi produse lactate. Astfel, în luna iunie preţurile la produsele alimentare au scăzut cu 2.5 la sută faţă de luna mai anul curent.

Preţurile reglementate s-au majorat cu 2.1 la sută faţă de luna precedentă. Această creştere se datorează peponderent majorării tarifelor în luna analizată la încălzirea termică şi gazele naturale cu 5.9 la sută şi 7.9 la sută, corespunzător.

În luna iunie 2010, preţurile la combustibili s-au redus cu 0.1 la sută faţă de luna precedentă, datorită micşorării preţurilor la carburanţi, ca rezultat al diminuării preţului petrolului pe pieţele internaţionale. De la începutul anului curent se atestă o tendinţă de diminuare a ritmului de creştere al preţurilor la combustibili de la 4.6 la sută în luna ianuarie, până la minus 0.1 la sută în luna iunie. 

 În cazul menţinerii dinamicii procesului inflaţionist şi evoluţiei preţurilor din lunile mai şi iunie anul curent, există premise rezonabile de încadrare a inflaţiei anuale la finele anului 2010 sub 10.0 la sută. Banca Naţională a Moldovei va promova în continuare o politică monetară prudentă şi va monitoriza consecvent evoluţia indicatorilor macroeconomici, a situaţiei de pe pieţele monetară şi valutară şi tendinţele mediului economic internaţional.

În cazul devierii prognozei pe termen mediu de la obiectivul declarat, BNM va utiliza prompt instrumentele de politică monetară pentru atingerea obiectivelor stipulate în Strategia politicii monetare pe termen mediu.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus