Trimite e-mail | Printeaza
Economie
10.06.2010

Comunicat al Băncii Naţionale a Moldovei

Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), indicele preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit în luna mai anul curent 7.9 la sută, diminuându-se cu 0.2 puncte procentuale comparativ cu luna aprilie 2010. Efectele directe ale creşterii tarifelor din luna ianuarie au fost deja absorbite. Majorarea tarifelor din luna mai vor avea un impact mai redus asupra preţurilor de consum, comparativ cu majorarea din luna ianuarie 2010. Totuşi, presiunile inflaţioniste din partea ofertei încă persistă. Inflaţia anuală pentru luna mai se încadrează în limitele prognozei BNM asupra inflaţiei pentru finele anului 2010 de 10.8 la sută.

Temperarea ritmului de creştere a ratei inflaţiei se datorează, în principal, următorilor factori: creşterea mai lentă a preţurilor produselor nealimentare, a tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei şi scăderea agregată a preţurilor la produsele alimentare.

Evoluţia preţurilor la produsele alimentare este influenţată de condiţiile climaterice favorabile. De asemenea, o contribuţie semnificativă la formarea preţurilor la produsele alimentare este adusă de factorul sezonier, în special, de scăderea preţurilor la produsele din carne, peşte şi produsele lactate. Preţurile la cartofi şi fructe proaspete au înregistrat creşteri cu 9.0 şi respectiv 1.3 la sută.

Inflaţia de bază se situează în limitele obiectivului declarat pentru finele anului curent, înregistrând o creştere pentru ultimele 12 luni de 5.1 la sută, ceea ce atestă influenţa sporită a factorilor nemonetari asupra procesului inflaţionist. Ritmul lunar al inflaţiei de bază (inclusiv creşterea preţurilor la produsele nealimentare) îşi păstrează tendinţa de diminuare de la începutul anului, ca urmare a aprecierii monedei naţionale faţă de valutele principalilor parteneri comerciali ai Republicii Moldova: Zona Euro şi Federaţia Rusă.

Preţurile reglementate au înregistrat o creştere de 1.9 la sută faţă de luna precedentă, fiind determinată preponderent de sporirea preţurilor de livrare a gazelor naturale importate de Republica Moldova. Ca urmare, au fost majorate tarifele la gaz cu 14.1 la sută, cu 17.5 şi 15.9 la sută a tarifului la energia termică livrată de Termocom şi respectiv de CET-Nord, fapt ce s-a soldat cu o majorare în luna mai faţă de luna aprilie cu 4.6 la sută pentru încălzirea centralizată. În acelaşi timp la modificarea preţurilor reglementate în luna mai a contribuit creşterea preţurilor pentru apeduct şi canalizare, precum şi cea a tarifelor pentru serviciile transportului urban în unele localităţi din Republica Moldova.

Preţurile la combustibili s-au majorat cu 0.6 la sută faţă de luna aprilie din cauza creşterii preţurilor la cărbune cu 0.6 la sută şi la carburanţi cu 1.0 la sută, ceea ce a constituit o premisă pentru creşterea IPC.

Inversarea tendinţei pe piaţa valutară ca urmare a impactului problemelor fiscale dintr-un şir de state din zona euro a condus la deprecierea monedei unice, astfel leul moldovenesc înregistrând o apreciere semnificativă faţă de moneda euro, fapt care susţine aşteptările BNM publicate anterior privind temperarea presiunilor inflaţioniste.

BNM va continua să urmărească îndeaproape evoluţiile macroeconomice interne şi externe şi să promoveze o politică monetară prudentă. În cazul devierii prognozei pe termen mediu de la obiectivul declarat, BNM va utiliza prompt instrumentele de politică monetară pentru atingerea obiectivelor stipulate în Strategia politicii monetare pe termen mediu.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus