Trimite e-mail | Printeaza
Economie
14.05.2010

ANRE a actualizat tarifele la unele tipuri de resurse energetice

ANRE a actualizat tarifele la unele tipuri de resurse energetice

La cererea S.A. „Moldovagaz", Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat şi aprobat, în şedinţa sa publică din 14 mai, tarife noi la gazele naturale livrate consumatorilor finali. În aceiaşi şedinţă, în legătură cu ajustarea tarifelor la gazele naturale, consiliul a actualizat şi tarifele la energia electrică şi termică produse de centralele electrice cu termoficare (CET), precum şi tarifele la energia termică livrată consumatorilor finali de către CET-Nord din Bălţi şi S.A. „Termocom" din Chişinău. Calculele tarifelor au fost efectuate reieşind din necesitatea acoperirii costurilor reale, strict necesare pentru asigurarea activităţii întreprinderilor energetice, şi achitării integrale a plăţilor pentru procurarea resurselor energetice de la furnizorii externi şi interni.

Anterior S.A. „Moldovagaz" a solicitat Agenţiei majorarea tarifelor la gazele naturale livrate consumatorilor finali, motivându-şi cererea prin creşterea preţului de procurare a gazelor naturale în trimestrul II al anului 2010, fluctuaţia cursului de schimb al valutei naţionale, majorarea consumurilor şi cheltuielilor de întreţinere şi deservire a reţelelor de gaze în legătură cu sporirea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real al economiei, precum şi prin pierderile financiare acumulate în primul trimestru al anului curent.

În urma analizei calculelor prezentate de S.A. „Moldovagaz", operării unor rectificări şi excluderii consumurilor şi cheltuielilor nejustificate solicitate de a fi incluse în tarif, ANRE a acceptat aprobarea tarifului mediu la gazele naturale livrate consumatorilor finali la nivelul de 4098 lei/1000 m3 (fără TVA), cu14,1% mai mare decât cel în vigoare. La determinarea acestui tarif ANRE a luat în calcul preţul efectiv de procurare a gazelor în trimestrul I de 231,71 USD/ 1000 m3, în trimestrul II - de 252 USD/1000 m3, preţ confirmat de SAD „Gazprom", şi cel prognozat pentru trimestrele III şi IV de 257,28 şi, respectiv, 268,64 USD/ 1000 m3 (preţ ajustat la puterea calorifică reală), rata medie de schimb anuală a valutei naţionale de 12,5 lei pentru un dolar SUA, nivel prevăzut la aprobarea Legii bugetului de stat pentru anul 2010.

Pentru perioada aprilie - decembrie 2010 preţul de procurare a gazelor naturale este estimat la nivelul de 262,95 USD/1000 m3 (3268,44 lei/1000 m3), cu 405 lei sau 14,1% mai mare decât cel inclus la aprobarea tarifelor în vigoare. Conform materialelor prezentate de S.A. „Moldovagaz", preţul de procurare a gazelor pentru această perioadă a fost estimat la nivelul de 252 USD/1000 m3 (3150 lei/1000 m3) cu 118,44 lei, sau cu 3,6 % mai mic decât cel prognozat de ANRE. În rezultatul reducerii unor costuri solicitate de S.A. „Moldovagaz", chiar dacă preţul mediu de procurare a gazelor prognozat de ANRE pentru aprilie-decembrie este cu 3,6 % mai mare decât cel estimat de furnizor, tariful de livrare a gazelor naturale pentru această perioada calculat de ANRE la nivelul de 4098 lei/1000 m3 este doar cu 1,4 % mai mare decât cel solicitat (4042 lei/1000 m3).
Totodată, consumatorii casnici cu un consum lunar de pînă la 30 de metri cub vor achita 4118 lei, în raport cu 3574 de lei cît e tariful în prezent, iar consumatorii ce vor utiliza lunar mai mult de 30 de metri cubi vor achita 4536 de lei, faţă de 3992 de lei - tariful actual. Centralele electrice cu termoficare /CET-urile/ şi centralele termice publice vor plăti pentru gazele consumate 3603 lei pentru o mie de metri cubi, cu 16 la sută mai mult decît în prezent.

Prin decizia sa pentru prima dată ANRE a stabilit, conform metodologiei tarifare aprobate la finele anului 2009, tarife diferenţiate pentru agenţii economici, în funcţie de nivelul de presiune a reţelelor de distribuţie (de presiune înaltă, medie şi joasă) la care sunt conectate instalaţiile de gaze ale acestora. Metodologia dată va fi aplicată pe etape în scopul stabilirii unor tarife reale pentru fiecare categorie de consumatori şi eliminării practicii actuale de subvenţionare a unor categorii de consumatori din contul altora. La etapa actuală ANRE a decis din considerente de ordin social să menţină tariful preferenţial pentru consumatorii casnici cu un consum lunar de gaze naturale de până la 30 m3.

Reieşind din majorarea tarifelor de livrare a gazelor naturale, creşterea consumurilor şi cheltuielilor de întreţinere şi deservire a CET - urilor în legătură cu sporirea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real al economiei, ANRE a aprobat tarifele la energia electrică şi cea termică produse de CET - uri şi la energia termică livrată consumatorilor finali de către CET - Nord şi S.A. „Termocom.

ANRE va majora cu 15,7 la sută energia electrică produsă de CET-1 - pînă la 152,49 bani/kWh, cu 14,3 la sută - energia electrică produsă de CET- 2- pînă la 110,45 bani /kWh şi cu 20% energia electrică produsă de CET-Nord - pînă la 123,6 bani/kWh. Pentru consumatorii finali, tarifele de livrare a energiei electrice nu au fost modificate.

Prin aceiaşi hotărâre, ANRE a stabilit un nou tarif pentru serviciul de transport al energiei electrice în mărime de 6,76 bani/kWh, în creştere cu 7 la sută faţă de tariful în vigoare.

ANRE nu a procedat la ajustarea tarifelor actuale de livrare a energiei electrice consumatorilor finali pe motiv că, potrivit calculelor, cheltuielile întreprinderilor de distribuţie legate de procurarea, distribuţia şi furnizarea energiei electrice în anul 2010 nu vor depăşi limita de devieri financiare de 3 la sută, nivel prevăzut de metodologia tarifară drept condiţie pentru menţinerea intactă a tarifelor. ANRE explică această situaţie prin faptul că în tarifele de livrare a energiei electrice, în vigoare din 19.01.2010, a fost inclus preţul de procurare a energiei din import în mărime de 5,83 cenţi SUA/kWh (71,71 bani/kWh), iar din martie curent se aplică, conform unui nou contract de achiziţie a energiei electrice, un preţ mai mic - de 5,5 cenţi SUA/kWh.
ANRE estimează că, în cazul în care rata de schimb a valutei naţionale şi cotaţiile PLATT'S la produsele petroliere nu vor suferi modificări esenţiale şi vor evolua conform prognozei efectuate de specialiştii Agenţiei, noile tarife la resursele energetice vor rămâne neschimbate până la finele anului 2010.

Tarifele aprobate de ANRE vor intra în vigoare din ziua publicării lor în „Monitorul Oficial". Ultima modificare a tarifelor de livrare a resurselor energetice a fost operată de ANRE în ianuarie 2010, anunţă Serviciul de presă al ANRE.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus