Trimite e-mail | Printeaza
Economie
18.03.2010

Moldova va beneficia de resurse financiare din partea donatorilor pentru creditarea exportatorilor pe termen lung

Potrivit ME, în baza Acordului de finanţare adiţională a Proiectului de Ameliorare a Competitivităţii, semnat între Guvernul Republicii Moldova şi Asociaţia de Dezvoltare Internaţională, Republica Moldova beneficiază de un credit preferenţial din parte Băncii Mondiale în valoare de 24 mln. dolari SUA, dintre care 22,5 mln. dolari SUA sunt prevăzuţi pentru Linia de credit în scopul susţinerii şi dezvoltării exportatorilor privaţi.

În cadrul operaţiunilor de re-creditare efectuate din resursele mijloacelor împrumuturilor externe ale Asociaţiei Internaţionale de Dezvoltare (membru al Grupului Băncii Mondiale), Ministerul Finanţelor a semnat acorduri de re-finanţare a resurselor Liniei de Credit cu 4 bănci intermediare eligibile: MoldovaAgroindbank, Energbank, Mobiasbancă - Groupe Societe Generale şi Victoriabank, care îşi asumă riscurile de credit, dispun de procedurile relevante de proiect şi vor îndeplini rolul de intermediari financiari în cadrul valorificării Liniei de Credit.

Obiectivul Liniei de Credit constă în finanţarea activităţilor antreprenorilor privaţi din toate sectoarele economiei naţionale şi unităţile administrativ teritoriale ale ţării, orientate spre export.

Beneficiari ai împrumuturilor pot fi agenţii economici exportatori cu cel puţin 75% proprietate privată, care generează venituri din exporturi directe sau prin intermediari şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova.

Proiectele eligibile finanţării din resursele proiectului trebuie să corespundă cerinţelor relevante ale Republicii Moldova şi ale Băncii Mondiale de protecţie a mediului înconjurător şi de procurări de mărfuri şi servicii prin concurs.

Împrumuturile vor fi în destinate finanţării necesităţilor curente sau excepţionale ale clienţilor, ocazionate de activitatea de export: procurarea de echipamente tehnice, materii prime şi materiale pentru producere, semifabricate, combustibil, energie, lucrări de construcţie etc.

Suma maximală a unui împrumut va constitui 1.0 mln. EURO. Împrumuturile destinate finanţării investiţiilor sub-proiectelor nu vor depăşi echivalentul sumei de 800 mii EURO, cu scadenţa de pînă la 8 ani.

Ţinînd cont de suprasolicitarea finanţării capitalului circulant pe termen mediu şi lung în cadrul sub-proiectelor, se vor acorda împrumuturi care nu vor depăşi echivalentul a 500 mii EURO, termenul maxim fiind de pînă la 4 ani.Rata dobînzii pentru sub-împrumuturi se determină de băncile intermediare în dependenţă de riscurile evaluate şi calitatea gajului.

Numărul de sub-împrumuturi şi tranşelor de decontări de asemenea vor fi determinate de băncile intermediare, ţinînd cont de necesităţile beneficiarului şi pot fi atît în lei moldoveneşti, cît şi în euro sau dolari SUA. De asemenea, suma gajului va fi negociată în mod particular de către sub-împrumutaţi cu banca intermediară.

Pentru eventuale întrebări şi detalii vizavi de proiect să contactaţi următoarele adrese:
-Directoratul Liniei de Credit pe lângă Ministerul Finanţelor- Tel. 238246, 232963, fax. 238248
-Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale „Ameliorarea Competitivităţii" Tel: 296723; fax: 296724; e-mail :piu@mec.gov.md

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus