Trimite e-mail | Printeaza
Economie
11.03.2010

Valeriu Lazăr: Am reuşit să stabilim setul de proiecte prioritare pentru reuniunea donatorilor de la Bruxelles

Viceprim-ministrul, ministrul Economiei Valeriu Lazăr a avut miercuri, 10 martie,  o  întrevedere cu reprezentantul permanent al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) la Chişinău, Libor Kroska.

Valeriu Lazăr a evidenţiat că în procesul stabilirii setului de priorităţi pentru şedinţa Grupului consultativ al donatorilor pentru Moldova din 24 martie curent  s-a ţinut cont de situaţia reală din economie. Astfel, o pondere deosebită va fi acordată proiectelor  cu rezultate sigure, obţinute pe termen scurt,  în acelaşi timp fiind fixate şi o serie de obiective mai ambiţioase, dar care fac posibilă derularea cu succes a procesului de relansare economică a Republicii Moldova.

O problemă fundamentală pentru economia naţională o constituie repornirea creditării sectorului real, fără de care este practic imposibilă obţinerea unei creşteri economice durabile, și anume la această etapă Republica Moldova are nevoie de suportul structurilor şi organizaţiilor internaţionale, inclusiv de experienţa statelor care au reuşit deja scoaterea din criză a sectorului dat,  a mai precizat ministrul Economiei.

Valeriu Lazăr și Libor Kroska au subliniat necesitatea eficientizării mecanismului de finanţare a sectorului Înterprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM), fiind reliefat rolul de bază al statului în acest sens. În susținerea aceste teze a fost invocat succesul înregistrat recent în urma desfăşurării concursului IMM-urilor finanţat din contul mijloacelor Fondului Partener al Grantului Japonez, fapt ce vine să demonstreze existenţa unor idei bune de afaceri care necesită suport în accesul la sursele de creditare.

În acest context, reprezentantul permanent al BERD la Chişinău a asigurat că printre cele maximum 20 de proiecte ce pot fi finanţate anual de către bancă în economia Republicii Moldova se numără proiecte ce vizează direct liniile de creditare.

Oficialii au evidenţiat, în comun, importanţa primordială a atragerii investiţiilor străine directe (AIS) în economie. În acest sens, Valeriu Lazăr a subliniat că la etapa actuală Ministerul Economiei utilizează tot instrumentarul necesar pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ ce vizează climatul de afaceri şi investiţional, iniţierea procesului de privatizare a unor înterpinderi de stat, eficientizarea parteneriatului între sectorul public şi cel privat. Viceprim-ministrul s-a referit la unele acţiuni concrete de promovare a imaginii Republicii Moldova. Astfel, în luna iunie curent la Chişinău este planificat să aibă loc un eveniment de avengură „Business week Moldova", în cadrul căruia se va defăşura simultan şi Forumul Economic Vienez, datorită acestei sincronizări fiind scontat un impact impunător. 

În acelaşi context, a fost discutată  importanţa prezentării cît mai productive a Republicii Moldova la Reuniunea anuală a bordului de guvernatori ai BERD-ului , cu defăşurarea în perioada 14-15 mai curent la Zagreb (Croaţia). În cadrul evenimentului, Republica Moldova va avea oportunitatea să-şi contureze o imagine pozitivă şi atractivă în asmablu prin  prezentarea unui set de subiecte amplu şi divers, printre care se regăsesc: climatul investiţional; măsurile înterprinse recent de către Guvern întru consolidarea mediului de afaceri; viziunea reprezentanţilor mediilor de afaceri din Moldova vizavi de noile reforme în domeniu; extinderea relaţiilor comerciale; oportunităţile şi provocările cu care se confruntă Moldova în contexul obiectivului major de integrare europeană etc.

La finele discuţiilor purtate, Libor Kroska a menţionat importanţa existenţei unei complementarităţi între viziunile de redresare economică între Guvernul Republicii Moldova şi BERD, evidenţiind că banca acordă, de asemenea, importanţa proiectelor de implementare în domenii prioritare precum: transporturi; aprovizionarea cu apă potabilă, sectorul energetic şi eficienţa energetic etc.

Înfiinţată în 1991, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) foloseşte investiţiile pentru a susţine dezvoltarea economiei de piaţă şi a democraţiei în 27 de ţări, din Europa Centrală pîna în Asia Centrală. Misiunea organizaţiei constă în promovarea dezvoltării durabile şi ecologice ca parte integrantă a tuturor activitaţilor sale. BERD oferă finanţări de proiecte pentru bănci, întreprinderi industriale şi comerciale, adresîndu-se atît noilor iniţiative, cît şi companiilor deja existente. De asemenea, BERD colaborează cu societăţi din sectorul public pentru a sprijini privatizarea acestora, restructurarea întreprinderilor de stat şi îmbunătăţirea serviciilor municipale sau comunale.

De la începutul activității sale în Republica Moldova, BERD a investit peste 300 milioane euro prin intermediul a peste 55 de proiecte în domeniul infrastructurii, precum şi în sectoarele corporativ, bancar şi energetic. Fondurile oferite de către BERD au atras investiţii suplimentare în valoare de 235 milioane euro în economia Republicii Moldova.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus