Trimite e-mail | Printeaza
Economie
03.03.2010

Veaceslav Negruţa a prezentat raportul privind activitatea Ministerului Finanţelor în primele cinci luni de guvernare

Astăzi, 3 martie2010, în cadrul şedinţei Guvernului a fost prezentat raportul privind activitatea Ministerului Finanţelor în primele cinci luni de guvernare. Veaceslav Negruţa, ministrul Finanţelor, a făcut o evaluare a situaţiei moştenite de la fosta guvernare, constatând că la momentul intrării în exerciţiu, partea de venituri a bugetului public naţional aprobat a fost exagerată cu circa 6 mlrd.lei. Totodată, la partea de cheltuieli a bugetului nu au fost incluse cheltuieli indispensabile în suma totală de circa 2,5 mlrd.lei, inclusiv şi pentru majorarea salariilor, decizie adoptată de precedenta guvernare în luna decembrie 2008, adică după adoptarea de către Parlament a Legii bugetului de stat pe anul 2009. Astfel, nivelul deficitului bugetului public naţional se ridica la peste 8,5 mlrd.lei spre sfârşit de an.

Potrivit ministrului, în rezultatul rectificării bugetului pe anul 2009 şi obţinerii suportului financiar, a fost deblocată finanţarea programelor de cheltuieli, au fost achitate integral salariile angajaţilor în sectorul bugetar. De asemenea, au fost efectuate transferuri la bugetele autorităţilor publice locale, la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi alte cheltuieli prioritare. Trebuie de menţionat că la 31 decembrie 2009, documente de plată neexecutate în trezorerie nu existau. Iar deficitul bugetului public naţional a fost „stăpânit" în limitele sumei de 4,1 mlrd lei.

Potrivit Biroul de presă al Ministerului Finanţelor, aceste realizări s-au mai datorat şi activităţii Ministerului Finanţelor prin asigurarea desfăşurării cu succes a negocierilor asupra unui nou program de colaborare cu FMI. Acest fapt a permis deblocarea programelor prioritare finanţate din buget. Realizarea măsurilor din acest program oferă un suport financiar Republicii Moldova în valoare de circa 580 mil. dolari SUA, dintre care 150 mil. dolari pentru susţinerea bugetului, restul, 424 mil. dolari, fiind direcţionate pentru completarea rezervelor valutare ale statului. De asemenea, au fost purtate negocieri cu comunitatea donatorilor pentru a identifica şi atrage surse suplimentare pentru susţinere bugetară. Veaceslav Negruţa a mai spus că în Republica Moldova a revenit Agenţia internaţională de rating Moody's Investors Service, care va efectua în curând o misiune de evaluare.

Problema restanţelor fiscale rămâne o „bilă neagră" în activitatea ministerului, a recunoscut Veaceslav Negruţa. El a specificat că în pofida  eforturilor depuse pentru instruirea contribuabililor în vederea achitării benevole a obligaţiilor faţă de buget, la 1 ianuarie 2010 restanţele fiscale la bugetul public naţional au constituit 1,2 miliarde lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 81,4 mil.lei sau cu 7,5 la sută, chiar dacă acestea s-au redus în perioada octombrie-decembrie2009.

Veaceslav Negruţa a menţionat că măsurile de politică bugetar-fiscală, adoptate în anul 2009, prin Programul de stabilizare şi relansare economică pe anii 2009-2011, au servit ca bază la elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, promovat în Parlament în termen restrâns.

Prevederile principale ale acestui proiect de lege s-au axat pe ajustări la politica fiscală şi administrarea fiscală, optimizarea, eficientizarea şi îmbunătăţirea gestionării resurselor finanţelor publice, întru eliminarea dezechilibrelor bugetare.

Pentru anul 2010, în buget au fost asigurate pe deplin cheltuielile de personal, pensiile, indemnizaţiile, bursele şi alte prestaţii sociale către populaţie, onorarea angajamentelor aferente datoriei de stat interne şi externe.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus