Trimite e-mail | Printeaza
Economie
25.02.2010

BNM: Pârghii de reducere a riscurilor bancare

Banca Naţională a Moldovei a aprobat modificări la Regulamentul privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate şi Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii.

Noile cerinţe ale BNM reprezintă măsuri de perfecţionare a mecanismului de supraveghere menite să contribuie la reducerea riscurilor bancare şi, ca rezultat, la consolidarea sistemului bancar existent, satisfacerea la un nivel mai înalt a necesităţilor agenţilor economici, precum şi la protejarea intereselor depunătorilor şi creditorilor acestuia.

În context, modificările aferente tranzacţiilor cu persoanele afiliate au drept scop reducerea posibilităţilor băncilor de a se implica în operaţiuni cu persoane afiliate, pentru a evita riscurile excesive. Astfel, limita maximă a expunerilor unei bănci (credite, valori mobiliare ş.a.) faţă de o persoană afiliată sau un grup de persoane care acţionează în comun a fost redusă de la 20% la 10% din capitalul normativ total. Totodată, băncile vor fi obligate să implementeze politici aferente expunerilor lor faţă de persoanele afiliate şi să monitorizeze, să raporteze în mod independent în cadrul procesului intern de gestionare a expunerilor respective. Politicile în cauză trebuie să includă proceduri privind cunoaşterea persoanelor afiliate băncii, identificarea expunerilor băncii faţă de persoanele afiliate, precum şi suma totală a acestor expuneri.

Băncile urmează să-şi aducă activitatea în conformitate cu noile limite până la 31 decembrie 2010.

Spre diminuarea riscurilor sunt orientate şi modificările Regulamentului cu privire la lichiditatea băncii, prin eficientizarea în continuare a procesului de gestionare a lichidităţilor. Aceste modificări vor condiţiona respectarea de către bănci a unui nivel de lichiditate, care să le asigure capacitatea de a-şi onora cererile la termen şi fără pierderi.

Astfel, băncile urmează să elaboreze politici interne adecvate pentru identificarea, monitorizarea, controlul şi limitarea riscului aferent lichidităţii la care se expun. Politica de gestionare a lichidităţii trebuie să includă următoarele componente de bază: sisteme informaţionale pentru evaluarea, monitorizarea şi raportarea nivelului de lichiditate, teste de stres în scopul identificării punctelor slabe sau vulnerabilităţilor potenţiale privind nivelul de lichiditate ale băncii în cazuri imprevizibile, planuri de gestionare a lichidităţii în condiţiile unor diferite scenarii de stres pentru situaţii imprevizibile şi controlul asupra gestionării acesteia.

De asemenea, prin reglementările în cauză au fost concretizate unele cerinţe faţă de anumite active lichide, cum ar fi valorile mobiliare şi plasamentele interbancare. Activele respective pot fi incluse în calculul activelor lichide numai în cazul în care nu sunt grevate cu sarcini şi sunt libere de interdicţii.

Modificările efectuate sunt în corespundere cu practica internaţională bancară.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus