Trimite e-mail | Printeaza
Economie
19.02.2010

Veaceslav Negruţa: În condiţiile de instabilitate şi criză economică, sistemul finanţelor publice a fost puternic destabilizat

Veaceslav Negruţa: În condiţiile de instabilitate şi criză economică, sistemul finanţelor publice a fost puternic destabilizat

Astăzi, 19 februarie 2010, a avut loc şedinţa lărgită a Colegiului Ministerului Finanţelor, la care a fost prezentat raportul privind totalurile activităţii Ministerului şi organelor subordonate lui în anul 2009 şi au fost trasate principalele sarcini pentru 2010. Raportul constată că anul precedent tendinţele negative de evoluţie a economiei s-au reflectat în mare măsură asupra activităţii Ministerului Finanţelor şi organelor subordonate lui. De asemenea, factorul politic a acţionat direct şi substanţial politica bugetară şi de management a finanţelor publice, dar şi politica fiscală şi de administrare fiscală.  

Într-o analiză mai amplă, Veaceslav Negruţa, ministrul Finanţelor, a declarat că „în condiţiile de instabilitate şi criză economică, sistemul finanţelor publice a fost puternic destabilizat. Pentru menţinerea deficitului la un nivel adecvat şi acordarea suportului metodologic autorităţilor publice centrale şi locale pentru optimizarea cheltuielilor a fost iminent necesar de a elabora şi promova, în termene utile, măsuri energice, capabile să asigure stoparea declinului, relansarea economică şi asigurarea dezvoltării sectorului bugetar în republică". El a mai spus că pentru corectarea situaţiei create în sistemul finanţelor publice, cauzate în principal, de reducerea încasărilor la buget, asumările nerealiste incluse în bugetul aprobat, dar şi de unele decizii aprobate fără acoperire financiară, a fost elaborat şi promovat, pe parcursul trimestrului IV, proiectul de lege pentru modificarea şi completarea legii bugetului de stat pe anul 2009. „Situaţia, cu certitudine, a fost corectată pe parcursul ultimului trimestrului, prin conturarea politicilor guvernamentale şi lansarea primelor semnale de stimulare, demonopolizare şi debirocratizare, a constat Veaceslav Negruţa.  

În raportul prezentat se mai arată că în 2009, la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă de 23,2 miliarde lei, mai puţin cu 2,2 miliarde lei comparativ cu anul 2008. Din contul mijloacelor Bugetului Public Naţional au fost efectuate cheltuieli în sumă totală de 27,3 mlrd. lei, ceea ce este cu 1,1 mlrd lei mai mult decât în 2008. Executarea Bugetului Public Naţional la situaţia din 31 decembrie 2009 a rezultat cu un deficit în sumă de 4,0 mlrd. lei, Totodată, executarea bugetului de stat s-a soldat cu un deficit de 3,6 mlrd.lei. Partea preponderentă a cheltuielilor bugetului - 42,1 la sută au fost direcţionate pentru realizarea programelor cu caracter social-cultural (cu 4,4 puncte procentuale mai mult faţă de anul 2008), pentru domeniul economiei naţionale - 10,4 la sută, (72,7 la sută din cheltuielile realizate pentru domeniul dat în anul 2008), apărare, menţinerea ordinii publice şi securităţii naţionale - 8,9 la sută (cu 0,5 puncte procentuale mai puţin faţă de anul 2008), servicii de stat cu destinaţie generală - 5,6 la sută (faţă de 5,8 la sută în anul 2008), serviciul datoriei de stat - 4,9 la sută (cu 0,5 puncte procentuale mai mult comparativ cu anul 2008), se arată în raport. Colegiul remarcă că s-a intensificat şi reforma managementului finanţelor publice. Scopul acestei reforme constă în perfecţionarea metodologiilor de elaborare şi executare a bugetului, modernizarea sistemului trezorerial şi fortificarea sistemului controlului intern şi auditului intern în sectorul public.  

Veaceslav Negruţa, ministrul Finanţelor, a remarcat că după reuniunea grupului consultativ al Băncii Mondiale şi altor parteneri de dezvoltare a RM urmează să fie iniţiate modificări la Legea Bugetului de Stat pe anul 2010.    

Prezent la şedinţă, prim-ministru, Vlad Filat, a evidenţiat necesitatea elaborării unei noi politici fiscale a ţării, care ar conduce la sporirea acumulărilor la buget şi evitarea cazurilor de evaziune fiscală. Premierul a solicitat maximă atenţie în cea ce priveşte administrarea fiscală.

Vlad Filat a precizat că, după 24 martie, urmează să fie efectuate rectificări la bugetul de stat şi a atenţionat asupra necesităţi echilibrării situaţiei la capitolul investiţii capitale. Premierul a indicat asupra necesităţii concentrării pe proiecte de investiţi viabile, cu acoperire financiară reală.

Prim-ministrul a solicitat finalizarea proiectul privind noul sistem de administrare fiscală pînă la data de 31 martie.

 

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus