Trimite e-mail | Printeaza
Politic
13.02.2010

Sute de localităţi fără energie electrică din cauza condiţiilor meteo

Sute de localităţi fără energie electrică din cauza condiţiilor meteo

Astăzi a avut loc şedinţa Comisiei pentru Situaţii Excepţionale. Şedinţa a fost prezidată de ministrul Afacerilor Interne, Victor CATAN, la ea participînd responsabili din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale, conducători ai întreprinderilor: „Union Fenosa", „RED Nord", „Moldtelecom", „Moldelectrica" „Moldova Gaz", CET-1, CET-2, „Termocom", alţi factori de decizie.

În cadrul şedinţei, a fost examinată situaţia privind debranşările de la energie electrică, termică şi legătură telefonică, cauzate de factorii meteorologici nefavorabili înregistraţi pe teritoriul ţării în ultimele  zile, precum şi măsurile care urmează a fi întreprinse pentru depăşirea acesteia.

Conform datelor operative, prezentate în cadrul şedinţei, către ora 14.30 a zilei de 13 februarie 2010, din cauza vîntului puternic şi depunerilor de polei, 341 localităţi din 30 de raioane au fost debranşate de la energia electrică. Totodată, 29 localităţi din 6 raioane nu aveau legătură telefonică. Potrivit responsabililor de la „Moldova Gaz", „Termocom", CET-1, CET-2, la momentul respectiv, toţi consumatorii sînt aprovizionaţi cu energie termică şi gaze naturale în volumul necesar.

Ministrul de Stat, Victor Bodiu a menţionat că în dimineaţa zilei de vineri erau 104 localităţi debranşate de la curentul electric, iar astăzi numărul acestora a atins cifra de 341, din cauza înrăutăţirii condiţiilor meteo. Prin urmare, la planificarea activităţilor, trebuie de ţinut cont de prognoza meteo pentru următoarea perioadă. În acest context, reprezentantul Serviciului Hidrometeorologic de Stat a informat că, în următoarele zile  se aşteaptă vreme caldă cînd temperatura aerului, ziua, se va ridica pîna la 7 grade de căldura, fără  precipitaţii esenţiale, iar din 17 februarie, din nou vor cădea precipitaţii.
 
Potrivit  Serviciului de presă al Guvernului, reieşind din situaţia creată, Comisia a solicitat departamentelor raionale pentru situaţii excepţionale, autorităţilor centrale şi locale, precum şi întreprinderilor care prestează servicii de livrare a energiei electrice, termice, asigură legătura telefonică, altor organizaţii responsabile de asigurarea funcţionării normale a obiectelor de menire socială,  să întreprindă un şir de activităţi, inclusiv: evaluarea disponibilului de forţe şi mijloace pentru restabilirea cît mai rapid posibil a livrării energiei electrice către consumatori conform priorităţilor stabilite;  pregătirea pentru funcţionare a surselor autonome de alimentare cu energie electrică disponibile, precum şi crearea rezervelor de combustibil în acest sens; crearea rezervelor de produse alimentare, apă potabilă şi combustibil, pentru asigurarea neîntreruptă a populaţiei, instituţiilor preşcolare şi spitalelor; pregătirea formaţiunilor necesare pentru deblocarea căilor de acces către elementele defectate ale sistemului de distribuire a energiei electrice; asigurarea mijloacelor alternative de comunicaţii pentru accesarea serviciilor de urgenţă în localităţile rămase fără legătură telefonică, precum şi informarea populaţiei din localităţile date despre posibilitatea respectivă;  crearea la necesitate a echipelor mobile, dotate cu tehnică auto pentru teren accidentat, în vederea evaluării situaţiei; asigurarea informării populaţiei prin toate mijloacele disponibile despre situaţie şi măsurile necesare de urmat; evitarea consumului mare de energie electrică pentru prevenirea suprasolicitării reţelelor de distribuţie a energiei electrice; etc.

Astfel, toate serviciile responsabile au fost atenţionate asupra mobilizării tuturor resurselor, în scopul  urgentării lucrărilor de înlăturare a consecinţelor stihiei.

 

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus