Trimite e-mail | Printeaza
Economie
15.01.2010

ANRE a stabilit tarife noi la gazele naturale, energia electrică şi cea termică pentru anul 2010

ANRE a stabilit tarife noi la gazele naturale, energia electrică şi cea termică pentru anul 2010

Urmare a creşterii preţurilor de achiziţie a gazelor naturale de la SA „Gazprom" din Federaţia Rusă, a energiei electrice procurate de la CERS Moldovenească, a influenţei altor factori obiectivi asupra costurilor suportate de intreprinderile din sectorul energetic Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare in Energetică (ANRE) a aprobat, in şedinţa sa publică din 14 ianuarie curent, tarifele de livrare a gazelor naturale, a celor de producere şi de livrare a energiei electrice şi a energiei termice.

La efectuarea calculelor acestor tarife ANRE a luat in considerare preţul de procurare a gazelor naturale in trimestrul I al anului curent, anunţat de SA „Gazprom", la nivel de 232,8 USD/1000 m3, cursul de schimb al valutei naţionale prognozat pentru 2010 la nivel de 12,3 lei pentru un dolar SUA, preţul de procurare a energiei electrice de la CERS Moldovenească la nivel de 5,83 cenţi SUA/kWh şi alţi factori obiectivi. Calculele tarifelor au fost efectuate reieşind din necesitatea acoperirii costurilor reale, minim necesare pentru asigurarea activităţii intreprinderilor din sectorul energetic şi achitarea integrală a resurselor energetice procurate de la furnizorii externi şi interni.

In urma analizei materialelor prezentate de SA „Moldovagaz" şi a calculelor efectuate, ANRE a stabilit tariful mediu de livrare a gazelor naturale pentru anul 2010 la nivelul de 3542 lei/1000 m3 (fără TVA de 6%), cu 432 lei sau cu 13,9 % mai mult decat tariful existent (3110 lei/1000 m3). Modificarea acestui tarif a fast cauzată, in principal, de majorarea, cu incepere din 01.01.2010, a preţului de procurare a gazelor pană la 232,8 USD/1000m3 .

Pornind de la mărimea tarifului mediu şi luand in considerare cerinţele Directivelor UE şi FMI privind stabilirea unor tarife adecvate şi ne discriminatorii pentru toate categoriile de consumatori, ANRE a calculat şi aprobat următoarele tarife de livrare a gazelor naturale:

- pentru centralele electrice cu termoficare (CET) şi centralele termice publice - 3106 lei/1000 m3, in prezent - 2819 lei/1000 m3(majorare cu 10,2%);

- pentru consumatorii casnici cu un consum lunar de pană la 30 m3- 3574 lei/1000m3, in prezent - 3068 lei/1000 m3 (majorare cu 16,5%);

- pentru consumatorii casnici cu un consum lunar mai mare de 30 m3 - 3992 lei/1000 m3, оn prezent - 3427 lei/1000 m3(majorare cu 16,5%);

- pentru celelalte categorii de consumatori - 4192 lei/1000 m3, оn prezent - 3568 lei/1000 m3(majorare cu 17,5%);

Comentand tarifele susmenţionate, Lidia Zestrea, şef al direcţiei politică tarifară şi analiză economică a ANRE, a subliniat că tarifele de livrare a gazelor pentru CET-uri şi centralele termice publice acoperă pe deplin costurile reale suportate de acestea. Ea a precizat că ANRE a decis să menţină in continuare un tarif preferenţial pentru consumatorii casnici, care va acoperi 92 % din costurile reale. Acesta va fi subvenţionat din contul tarifelor pentru alte categorii de consumatori, in primul rand, pentru agenţii economici cu consumuri mari de gaze naturale.

In aceeaşi şedinţă, ANRE a actualizat tarifele de producere şi de livrare a energiei electrice şi a celei termice de către CET-uri. Astfel, valoarea acestora va fi de:

- la CET-1: energia electrică - 131,84 bani/kWh, in prezent - 138,38 bani/kWh, (reducere cu 4,7%); energia termică - 455,78 lei/Gcal, in prezent - 512,05 lei/Gcal, (reducere cu 11%);

- la CET-2: energia electrică - 96,60 bani/kWh, in prezent - 104,28 bani/kWh, (reducere cu 7,4%); energia termică - 375,72 lei/Gcal, in prezent - 410,44 lei lei/Gcal, (reducere cu 8,5%);

- la CET Nord: energia electrică -103,03 bani/kWh, in prezent - 106,56 bani/kWh, (reducere cu 3,3%). Tariful la energia termică livrată de această intreprindere consumatorilor finali a rămas la acelaşi nivel de 786 lei/Gcal.

Prin altă decizie, ANRE a actualizat şi tarifele la energia electrică livrată consumatorilor de către reţelele electrice de distribuţie (RED). Potrivit acestei hotărari, RED Union Fenosa va aplica următoarele tarife:

- pentru consumatorii conectaţi la reţelele cu nivelul de tensiune 110 kV - 95 bani/kWh, in prezent - 79 bani/kWh, (majorare cu 20,3%);

- pentru celelalte categorii de consumatori - 133 bani/kWh, in prezent - 110 bani/kWh, (majorare cu 20,9%);

RED Nord şi RED Nord-Vest vor aplica tariful de 143 bani/kWh, in prezent - 120 bani/kWh, (majorare cu 19,2%);

Stabilirea acestor tarife a fost cauzată de doi factori de bază: (a) majorarea preţului de procurare a energiei electrice de la SA „Energocom" cu 24%: de la 4,69 cenţi SUA/kWh (incluşi in tariful actual) la 5,83 cenţi SUA /kWh; (b) devalorizarea valutei naţionale de la 10,7 lei pentru un dolar SUA, curs prevăzut in tariful in vigoare, la 12,3 lei pentru un dolar SUA.

In aceeaşi şedinţă, Consiliul de Administraţie al ANRE a aprobat tariful la energia termică livrată de SA „Termocom" in mărime de 699 lei/Gcal, in creştere cu 29,2 % faţă de tariful in vigoare (540,82 lei/Gcal), aprobat de Consiliul Municipal Chişinău la 1.01.2007. In tarif nu au fost incluse pierderile SA „Termocom" din in anii precedenţi, rezultate din diferenţa dintre veniturile calculate şi cele real obţinute de această intreprindere.

Creşterea tarifului la energia termică a fost determinată, in principal, de: (a) majorarea preţului de procurare a gazelor naturale de la 2057 lei/1000 m3, preţ inclus in tariful in vigoare, pană la 3106 lei/1000 m3, factor care a condus la creşterea costului real al combustibilului utilizat pentru producerea unei Gcal produse de SA "Termocom" de la 372,9 lei la 510,07 lei; (b) majorarea preţului de procurare a energiei termice in raport cu cel inclus in tariful stabilit la inceputul anului 2007: la CET - 1 de la 284,69 lei/Gcal la 455,78 lei/Gcal, la CET - 2 de la 211,44 lei/Gcal la 395,92 lei/Gcal. Aceşti factorii au condus la majorarea costului energiei termice intrate in reţea comparativ cu cel inclus in tarif de la 357,78 lei/Gcal la 543,60 lei/Gcal, sau cu 51,9%.

Tarifele aprobate de ANRE vor intra in vigoare la data publicării lor in „Monitorul Oficial al Republicii Moldova". Ultima modificare concomitentă a tarifelor de livrare a gazelor naturale, a celor de producere şi de livrare a energiei electrice şi a energiei termice a fost operată de ANRE la 30 iulie 2008, anunţă Serviciul de presă al ANRE.

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus