Trimite e-mail | Printeaza
IT
12.01.2010

În 2009, încă 202 companii au primit dreptul de a activa pe piaţa de comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei

În 2009, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI- www.anrceti.md) a acordat dreptul de a activa în acest sector la încă 202 de agenţi economici. 166 - au fost autorizaţi de către Agenţie să furnizeze reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice şi 36 - servicii în domeniul tehnologiei informaţiei.

Potrivit Serviciul de presă al ANRCETI, cele 166 de companii au primit dreptul de activa pe piaţă în condiţiile noului regim de autorizare generală, prevăzut de Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007. Printre acestea, 75 - sunt „jucători" noi intraţi pe piaţa de comunicaţii electronice şi 91 - „jucători" vechi care au fost autorizaţi, la cerere, de către Agenţie în legătură cu expirarea termenului de valabilitate a licenţelor primite anterior sau cu renunţarea benevolă la licenţele deţinute în favoarea noului regim de autorizare generală. Majoritatea absolută a companiilor - 141 - s-au notificat pentru furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice. Pe primele trei locuri în topul preferinţelor acestor companii s-au clasat serviciile de acces la Internet, transmisiuni de date şi serviciile de programe audiovizuale. Restul companiilor au ales furnizarea serviciilor de telefonie şi de linii închiriate.

În aceeaşi perioadă, la solicitarea a 36 de agenţi economici, Agenţia le-a eliberat, în baza Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr.451-XV din 30.07.2001, licenţe pentru activitatea în domeniul tehnologiei informaţiei. Fiecare din cele 36 de companii a primit câte două licenţe: una pentru furnizarea serviciilor de proiectare, elaborare, implementare a sistemelor şi resurselor informaţionale automatizate de importanţă statală şi serviciilor de asigurare a funcţionării acestora şi alta - pentru furnizarea serviciilor de elaborare, întreţinere şi implementare a produselor program şi sistemelor informatice de importanţă statală.

În perioada de raport, Agenţia a mai acordat furnizorilor autorizaţi, la cerere, 95 de licenţe pentru utilizarea resurselor de numerotare şi 16 - pentru utilizarea canalelor şi/sau frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice. Totodată, Agenţia a eliberat 2405 permise tehnice pentru staţiile de radiocomunicaţii, dintre care 2077 - pentru staţii mobile, 55 - pentru staţii fixe şi 255 - pentru radioamatori.

La 1 ianuarie 2010, de dreptul de a activa pe piaţa comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei beneficiau 214 companii autorizate pentru furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice şi 50 titulari de licenţe pentru prestarea serviciilor în domeniul tehnologiei informaţiei. Totodată, de acelaşi drept dispun încă 975 deţinători de licenţe pentru diverse genuri de activitate în domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii, obţinute în condiţiile Legii telecomunicaţiilor în vigoare la momentul respectiv, şi care urmează să treacă la noul regim de autorizare generală.

Procedura de autorizare generală se aplică din septembrie 2008. Ea se rezumă la faptul că doritorii de a furniza reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice, transmit la ANRCETI o notificare cu privire la intenţia sa cu cel puţin 7 zile înainte de începerea activităţii, iar Agenţia în cel mult 7 zile de la data efectuării notificării eliberează solicitantului o declaraţie informativă tip, ce confirmă depunerea notificării de către solicitant şi înscrierea acestuia în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, după care solicitantul are toate drepturile pentru a activa pe această piaţă. R. Moldova este una din primele ţări din spaţiul CSI care aplică regimul de autorizare generală, regim preluat din practica statelor Uniunii Europene.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus