Trimite e-mail | Printeaza
Economie
12.01.2010

Alex Oprunenco: „Comerţul extern: o convalescenţă timidă”

Datele statistice arată o augmentare continuă a comerţului extern al Republicii Moldova. Această tendinţă este observată îndeosebi în cazul exporturilor, care în luna noiembrie 2009 au sporit cu 10,9% faţă de lună precedentă şi, în premieră de la demararea crizei economice globale, cu 12,1% faţă de aceeaşi lună a anului precedent. Această evoluţie pozitivă se explică atât prin îmbunătăţirea conjuncturii externe, augmentarea cererii în ţările partenere pe fundalul unor semne tot mai evidente a ieşirii principalilor parteneri comerciali din recesiunea economică, cât şi prin „efectul statistic" creat de includerea în baza de comparaţie a perioadei deja afectate de criză în 2008. De aceea, în comparaţie anuală, datele pentru perioada ianuarie-noiembrie 2009 arată o continuă situare a exporturilor în „zona roşie": -21,2%.

Produsele agroalimentare au rezistat cel mai bine efectelor crizei în primele 11 luni ale acestui an, fie înregistrând avansuri importante, cum ar fi „produsele vegetale" (+27,6%) sau reduceri relativ modeste, în cazul „produselor alimentare, băuturi şi tutun" (-10,6%). Impactul cel mai dramatic printre cele mai importante exporturi l-au suferit „metalele comune şi articolele din metale comune" (-78,0%), „materialele textile şi articole din aceste materiale" (-19,0%), „produsele minerale" (-79,0%), „articolele din piatră, ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare" (-51,8%). Pe acest fundal al schimbării compoziţiei exporturilor, Federaţia Rusă îşi consolidează poziţia de top-destinaţie pentru exporturile moldoveneşti, deţinând 22,4% în totalul exporturilor, devansând România care-şi vede ponderea comprimată de la 21,4% până la 19,1%.

Cererea internă continuă să afecteze negativ importurile care în ianuarie-noiembrie 2009 s-au micşorat cu 35,1% faţă de perioada similară a 2008. Totodată, se constată creşterea importurilor în noiembrie 2009 faţă de luna precedentă cu 8,1% şi descreşterea acestora cu 16% faţă luna noiembrie a anului trecut. Cum am arătat în ediţia nr. 2 a publicaţiei economice MEGA, efectele crizei s-au translat în evoluţia importurilor cu un „lag" de o lună, şi astfel, „efectul statistic" al comparaţiei cu o bază mai joasă încă nu a intrat în datele statistice. Astfel, datele pentru luna decembrie 2009 cel mai probabil vor demonstra revenirea importurilor în această lună faţă de anul trecut. În acelaşi timp, importurile au fost afectate şi de ieftinirea substanţială a resurselor energetice, astfel, revenirea acestor preţuri pe trendul ascendent va susţine şi tendinţa de augmentare a volumului importurilor.

Evoluţia mai robustă a exporturilor a determinat reducerea deficitului comercial cu 41,8% în ianuarie-noiembrie 2009 faţă de perioadă similară a anului precedent. Totuşi, această evoluţie se explică preponderent de profunzimea impactului crizei asupra cererii interne şi nu de sporirea excepţională a competitivităţii exporturilor moldoveneşti sau avansul acestor exporturi de-a lungul lanţului valoric. Astfel, revenirea la normal a fluxurilor comerciale ar putea readuce şi trendul de creştere continuă a deficitului comercial. (Expert-grup)

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus