Trimite e-mail | Printeaza
Social
24.11.2009

Manejul de Atletică Uşoară în vizorul procurorilor

Două persoane cu înalte funcţii de răspundere sunt cercetate penal de procurori pentru depăşirea atribuţiilor de serviciu, informează Serviciul de presă al Procuraturii.

În adresa Procuraturii Generale a parvenit sesizarea Guvernului Republicii Moldova, prin care s-a solicitat verificarea legalităţii înstrăinării unor imobile ce se aflau în gestiune economică a Î.S. „Manejul de Atletică Uşoară”.

În cadrul investigaţiilor procurorii au constatat că prin dispoziţia nr.197 din 13.04.2007 a directorului general al Agenţiei Sportului, Andrei Cimili a fost permisă comercializarea prin negocieri directe ca active neutilizate în procesul tehnologic două bazine aflate la balanţa Î.S. „Manejul de Atletică Uşoară” (cu volumul 1080 m3 şi 780 m3), cu suprafaţa de 527,1 m2 şi 625,8 m2.

În temeiul dispoziţiei menţionate, la 21 iunie 2007, Î.S. „Manejul de Atletică Uşoară” a încheiat cu S.R.L. „Goldlis” contract de vînzare-cumpărare, prin care au fost înstrăinate un şir de imobile cu suprafaţa totală de 1570,3 m2 amplasata pe str.A.Doga 26.

Eliberarea dispoziţiei de înstrăinare a imobililor prin negocieri directe s-a efectuat contrar prevederilor Regulamentului cu privire la modul de comercializare a activelor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderilor aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.665  din  29.11.96 (în vigoare la momentul semnării contractului), care stabilesc că:
„activele întreprinderilor, neutilizate în procesul tehnologic, pot fi  comercializate contra mijloacelor băneşti la licitaţii "cu strigare", licitaţii "cu reducere" sau, în unele cazuri, prin negocieri directe în condiţii de  transparenţă”.

Comercializarea activelor prin negocieri directe se efectuează de către întreprinderi în baza permisului autorităţii centrale de specialitate, dacă pentru activele pasibile comercializării, pînă la publicarea comunicatului informativ, a fost propus un preţ mai mare decît preţul iniţial şi condiţii mai avantajoase.
Astfel, înstrăinarea activelor neutilizate în procesul tehnologic prin negocieri directe este o cale excepţională, care poate fi folosită în condiţii speciale şi care nu au fost întrunite la adoptarea dispoziţiei nr.197.

Concomitent, procurorii au stabilit că înstrăinarea imobililor s-a efectuat la preţul de 2 milioane lei, însă conform estimărilor unei agenţii specializate, valoarea de piaţă a clădirilor constituia cel puţin 7 milioane 757 mii lei, statul fiind prejudiciat cu 5 milioane 757 mii lei.

Prin urmare, Procuratura Generală a contestat prin recurs Dispoziţia nr.197 din 13.04.2007 a directorului general al Agenţiei Sportului, Andrei Cimili solicitînd anularea acesteia.

Procurorii au mai reţinut că, deşi dispoziţia Agenţiei prevedea expres înstrăinarea numai a două bazine, prin contractul de vînzare-cumpărare din 22 iunie 2007 au fost înstrăinate încă 5 imobile cu suprafaţă totală de 417,4 m2.

Potrivit prevederilor legale, întreprinderea de stat şi administratorul acesteia nu sînt în drept, fără permisiunea fondatorului, să comercializeze activele neutilizate în procesul tehnologic.

Estimările unei agenţii specializate au arătat că, valoarea de piaţă a încăperilor înstrăinate ilegal constituia cel puţin 2 milioane 61 mii lei. Astfel, interesele statului au fost lezate, fiind cauzat un prejudiciu în valoare 2 milioane 61 mii lei.

Pe aceste fapte, Procuratura Generală a pornit urmărirea penală în privinţa administratorului Î.S. „Manejul de Atletică Uşoară”, Pavel Cebanu, pentru depăşirea atribuţiilor de serviciu (art.328 alin.(3) lit.d) Cod penal).

De asemenea, în cadrul investigaţiilor efectuate procurorii au mai stabilit că prin contractul de vînzare-cumpărare din 30 decembrie 2008, Agenţia Proprietăţii Publice, în persoana fostului director general Igor Grigoriev a înstrăinat S.R.L. „Goldlis”, un teren aflat în gestiunea economică a Î.S. „Manejul de Atletică Uşoară” cu suprafaţa de 1,3 ha. Vînzarea terenului respectiv s-a efectuat în lipsa înştiinţării Î.S. „Manejul de Atletică Uşoară” şi avizului Agenţiei Sportului.

Concomitent, înstrăinarea imobilului s-a efectuat la preţul de 1 milion 843,9 mii lei, deşi preţul minim de piaţă al terenului era de 16 milioane 884 mii lei.

Pe faptele menţionate a fost pornită urmărirea penală în privinţa fostului director general al Agenţiei Proprietăţii Publice, Igor Grigoriev pentru depăşirea atribuţiilor de serviciu.

 

cuvinte-cheie: manej | Procuratură

Comentarii (0)

 

Related news

Sus