Trimite e-mail | Printeaza
Economie
19.11.2009

Reacţia administraţiei “Moldovagaz“ la acuzatiile aduse de ilegalităţi

Reacţia administraţiei “Moldovagaz“ la acuzatiile aduse de ilegalităţi

Într-un comunicat remis presei,  Serviciul de presă SA „Moldovagaz" comunică:

Drept răspuns la declaraţiile făcute în cadrul conferinţei de presă din 17.11.2009, vizînd tarifele la gaze naturale, comunicăm, că actualmente compania SA „Moldovagaz" îşi desfăşoară activitatea în condiţiile pieţei de gaze reglementată de către stat. Reglementarea pieţei se efectuează de către organul public central Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care exercită funcţiile de supraveghere a pieţei de gaze, licenţiere, determinare şi aprobare a tarifelor la gazele naturale.

Determinarea tarifelor la gaze naturale se efectuează în conformitate cu Metodologia aprobată de către ANRE, bazată pe principiile aprovizionării fiabile cu gaze naturale a consumatorilor, cheltuieli minime, şi asigurării activităţii rentabile, care oferă întreprinderilor de gaze posibilitatea să-şi asigure dezvoltarea şi reconstrucţia capacităţilor de producţie.

În componenţa tarifelor la gaze sunt incluse cheltuielile pentru procurarea gazelor, transportarea şi distribuţia acestora, ţinînd cont de consumurile tehnologice şi pierderile tehnice, achitarea taxelor şi impozitelor, precum şi profitul normat, calculat din costul noilor investiţii şi activele în acţiune.

Modul de calculare a tarifelor la gaze şi procedura formării lor nu depind de acţionarii şi conducerea SA „Moldovagaz".

Specificăm, că componentul de bază al tarifului la gaze este preţul de procurare a acestora. În structura tarifului la gaze, în vigoare din luna septembrie 2009, cota cheltuielilor pentru procurarea gazelor constituie 75 la sută, în acelaşi moment, cota cheltuielilor pentru întreţinerea aparatului SA „Moldovagaz" constituie 1%, ce, practic, nu influenţează asupra mărimii totale a tarifului la gazele naturale.

În conformitate cu cerinţele SAD „Gazprom", începînd cu a. 2006 preţul la gaze se află în creştere permanentă şi se apropie de preţul de pe piaţa europeană.

Dinamica preţurilor în mediu pe ani se prezintă după cum urmează:

  • - a. 2006 - 133 dolari SUA pentru 1000 m3 de gaze;
  • - a. 2007 - 173 dolari SUA pentru 1000 m3 de gaze;
  • - a. 2008 - 232 dolari SUA pentru 1000 m3 de gaze;
  • - pentru 9 luni a. 2009 - 300 dolari SUA pentru 1000 m3 de gaze.

 Suplimentar, menţionăm că în afară supravegherii permanente din partea ANRE, controlul asupra activităţii  SA „Moldovagaz" a fost periodic  efectuat de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi  organele fiscale.

Anual efectuează controale şi Comisia de cenzori a SA „Moldovagaz", din componenţa căreia fac parte reprezentanţi administraţiei publice centrale. Obiecţii esenţiale din partea organelor de control, inclusiv vizînd  structura tarifelor, nu au parvenit. 

Deşi a fost menţionată existenţa altor surse de livrare a gazelor naturale, declarăm că, furnizarea gazelor în Republica Moldova se efectuează în conformitate cu acordurile adiţionale la Contractul nr.1ГМ-07-11, încheiate anual între SAD „Gazprom" şi SA „Moldovagaz".  SA „Moldovagaz" nu importă gaze naturale de la alţi furnizori şi acest lucru este momentan imposibil din punct de vedere tehnic.

Mai mult decît atît, gazele importate nu sînt recomercializate nici către SRL „Moldovatransgaz" nici altor careva intermediari. SA „Moldovagaz" realizează gaze doar întreprinderilor de distribuţie, pentru livrarea acestora către consumatori, iar SRL „Moldovatransgaz" prestează SA „Moldovagaz" doar serviciile de transportare a gazelor, exercitînd funcţii de exploatare şi deservire a gazoductelor magistrale, gazoductelor-branşamente, SDG şi altor obiecte.

Serviciul de presă SA „Moldovagaz"

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus