Trimite e-mail | Printeaza
Economie
18.11.2009

Programul de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pentru anii 2009-2011

Programul de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pentru anii 2009-2011

Programul de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pentru anii 2009-2011 a fost aprobat miercuri, 18 noiembrie de Guvernul Republicii Moldova

Dupa cum a anuntat Viceprim-ministru, ministrul Economiei Valeriu Lazăr la ultima sedinta a Consiliului de coordonare a activităţii de elaborare a Programului pe durata elaborării şi definitivării versiunii finale a documentului, a fost asigurat un amplu proces consultativ cu organismele financiare internaţionale, sindicate şi patronate, reprezentanţii sectorului bancar, centrele analitice din ţară etc.

Programul prevede 3 capitole de bază: stabilizarea şi optimizarea finanţelor publice; relansarea activităţii economice; asigurarea unei protecţii sociale eficiente şi juste.

Primul capitol cuprinde obiectivele ce au drept scop identificarea surselor pentru majorarea veniturilor publice şi diminuarea deficitului bugetar. Intru asigurarea acestora au fost propuse un şir de măsuri, precum ar fi majorarea începând cu 2010 a accizelor pentru autoturismele de lux, ţigări şi băuturi alcoolice, majorarea cotelor impozitelor pe venit din cîştigurile obţinute la jocurile de noroc pînă la 18 %, relansarea privatizării patrimoniului de stat etc.

În domeniul managementului finanţelor publice va fi revizuită metodologia de elaborare şi executare a bugetului şi elaborarea unui nou sistem informaţional de management financiar. Totodată, primul capitol prevede un şir de acţiuni concrete în domeniile administraţiei publice, educaţiei, sănătăţii, agriculturii, ştiinţei, ifrastructurii drumurilor.

Cel de-al doilea capitol, al relansării economice are trei obiective de bază: reducerea poverii administrative şi fiscale pentru desfăşurarea afacerilor, facilitarea accesului antreprenorilor la mijloacele financiare pentru iniţierea şi dezvolatrea afacerilor şi stimularea investiţiilor publice şi private.

Capitolul doi, este cel mai amplu din cele trei, şi a fost supus unor dezbateri minuţioase şi îndelungate, fapt ce a contribuit la perfecţionarea şi echilibrarea acestuia. Ultima schimbare introdusă prevede amînarea termenului impozitării veniturilor din dobînzile bancare şi valorile imobiliare pînă în anul 2015.

În acelaşi context, capitolul respectiv prevede un număr impunător de schimbări, precum ar fi reducerea numărului genurilor de activ supuse licenţierii, simplificarea procesului de eliberare a autorizaţiilor sanitar-veterinare, publicarea trimestrială pe pagina web a Inspectoratului fiscal principal de stat a listei agenţilor economici care vor fi supuşi inspecţiei planificate de către autorităţile fiscale etc.

Ultimul capitol al planului îşi pune drept obiectiv susţinerea categoriilor social-vulnerabile şi prevenirea excluziunii sociale, precum şi susţinerea anagjării în cîmpul muncii a şomerilor şi emigranţilor reveniţi în ţară.

În acest context, pentru anii 2009-2011, Guvernul îşi propune majorarea nivelului venitului lunar minim garantat, majorarea indemnizaţiei unice la naşterea primului copil, acoperirea din bugetul de stat a cheltuielilor pentru tratamentul sanatorial al veteranilor etc., relatează Serviciul de presă al Ministerului Economiei.

Programul anticriză integral poate fi găsit aici.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus