Trimite e-mail | Printeaza
Politic
17.11.2009

Precizări ale MAE român în legătură cu alegerile şi referendumul din 22 noiembrie

Alegătorii vor completa două declaraţii pe proprie răspundere şi vor fi trecuţi în două tabele electorale distincte pentru alegerile prezidenţiale şi referendumul din 22 noiembrie

Ministerul Afacerilor Externe vă informează că, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1351 din 13 noiembrie 2009, pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 1259/2009 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din 22 noiembrie, s-au realizat o serie de modificări de natură tehnică referitoare la normele de organizare a referendumului naţional. Astfel, alegătorul care se prezintă la vot nu mai semnează pe un singur tabel electoral ci va semna în două tabele: unul pentru alegerea preşedintelui - urmând a primi buletinul de vot pentru alegerea preşedintelui şi într-un tabel electoral pentru referendum - şi va primi cele două buletine pentru referendum. De asemenea, alegătorii vor completa două declaraţii pe proprie răspundere că nu a votat nicăieri: una pentru referendum, una pentru alegerea preşedintelui, în funcţie de opţiunea de vot.

Astfel, procedura de vot pentru alegerea Preşedintelui României şi a referendumului naţional care vor avea loc pe data de 22 noiembrie 2009 este cea prevăzută de către Biroul Electoral Central prin Decizia nr. 49 din 29 octombrie 2009, cu modificările prevăzute în H.G. 1351 din 13 noiembrie 2009:

 • Alegătorul merge la secţia de votare şi prezintă actul de identitate biroului electoral al secţiei de votare, care este verificat;
 • Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau membrul desemnat de acesta va întreba alegătorul dacă doreşte să îşi exercite dreptul de vot atât pentru alegerea Preşedintelui României, cât şi pentru referendum sau numai pentru unul dintre aceste scrutine. În funcţie de procesul electoral pentru care alegătorul doreşte să îşi exercite dreptul de vot (poate vota şi pentru alegerile prezidenţiale şi pentru referendum sau pentru unul dintre procesele electorale, decizia îi aparţine exclusiv), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau membrul desemnat de acesta îi va înmâna alegătorului, în vederea completării, formularul declaraţiei pe proprie răspundere pentru alegerile prezidenţiale privind faptul că nu a mai votat şi nu va mai vota la altă secţie de votare, respectiv formularul declaraţiei pe proprie răspundere pentru referendumul naţional din 22 noiembrie 2009;
 • Alegătorul care doreşte să îşi exercite dreptul de vot la referendumul naţional va primi în mod obligatoriu ambele buletine de vot corespunzătoare celor două întrebări de la referendum (pe care se votează cu „da" sau „nu"), neavând posibilitatea de a opta pentru una sau alta din întrebări;
 • Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau membrul desemnat de acesta va înscrie alegătorul pe un tabel electoral pentru alegerile prezidenţiale şi pe un alt tabel electoral pentru referendum (îi sunt trecute toate datele personale - numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul, tipul, seria şi numărul actului de identitate) şi unde alegătorul semnează, în funcţie de opţiunea exprimată, atât pentru alegerea Preşedintelui României, cât şi pentru referendum, sau numai pentru unul dintre aceste scrutine; decizia îi aparţine.
 • În cazul în care alegătorul optează pentru participarea la un singur eveniment electoral şi va semna, după caz, fie în tabelul destinat semnăturii pentru exprimarea dreptului de vot la alegerile pentru Preşedintele României, fie în tabelul destinat semnăturii pentru exercitarea dreptului de vot la referendumul naţional, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau membrul desemnat de acesta, va bara, în prezenţa alegătorului, cu o linie orizontală, acea rubrică de semnătură rămasă neutilizată din tabelul respectiv;
 • În baza semnăturii în tabel, alegătorul va primi o ştampilă cu menţiunea "VOTAT" şi, după caz, pentru alegerea Preşedintelui României, un singur buletin de vot, respectiv buletinul de vot destinat alegerii Preşedintelui României; în situaţia în care alegătorul semnează în copia de pe tabelul electoral numai pentru referendum, va primi cele două buletine de vot conţinând cele două probleme supuse consultării, iar în cazul în care alegătorul semnează în copia de pe lista electorală atât pentru alegerea Preşedintelui României, cât şi pentru referendum, va primi cele trei buletine de vot;
 • Buletinele de vot conţinând cele două probleme supuse referendumului vor fi tipărite în culori diferite, buletinul de vot nr.1 va fi negru şi cel nr. 2 va fi albastru;
 • Apoi, alegătorul intră în cabina de vot şi votează. Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea "VOTAT" înăuntrul patrulaterului care cuprinde prenumele şi numele candidatului pe care îl votează - pentru alegerile prezidenţiale şi „da" sau „nu" pentru referendum;
 • După ce au votat, alegătorii vor îndoi buletinele, astfel încât pagina netipărită care poartă ştampila de control să rămână în afară şi le vor introduce în fiecare dintre cele 3 urne (una pentru alegerile prezidenţiale şi 2 pentru referendum), având grijă să nu se deschidă. Îndoirea greşită a buletinului nu atrage nulitatea acestuia;
 • Aşadar, secţiile de vot vor fi dotate cu trei urne, una pentru fiecare tip de buletin de vot;
 • Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare vor lua măsuri pentru inscripţionarea vizibilă corespunzătoare a urnelor şi vor da îndrumări alegătorilor pentru a introduce buletinele de vot în urnele special destinate acestora;
 • Introducerea unui buletin de vot în altă urnă decât cea special destinată nu atrage nulitatea acestuia;
 • Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui sau acelor membri ai biroului electoral al secţiei de votare desemnaţi de acesta care aplică pe actul de identitate a alegătorului ştampila cu menţiunea „VOTAT" sau un timbru autocolant, după caz.

Atenţie, conform Deciziei BEC nr. 49 din 29 octombrie 2009, alegătorii care şi-au exercitat dreptul de vot la alegerile pentru Preşedintele României şi la referendumul naţional din data de 22 noiembrie 2009, pentru ambele evenimente electorale sau pentru unul singur dintre acestea, şi cărora li s-a aplicat pe actul de identitate timbrul autocolant sau, după caz, ştampila cu menţiunea „Votat" şi data scrutinului, nu-şi vor mai putea exercita încă o dată dreptul de vot, în data de 22 noiembrie 2009.

Informaţii privind procedura de vot precum şi alte materiale utile se regăsesc în cadrul secţiunii dedicate alegerilor prezidenţiale şi referendumului de pe site-ul MAE, link: http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=40633 şi pe site-urile misiunilor diplomatice.

De asemenea, informaţii suplimentare referitoare la organizarea alegerilor prezidenţiale şi a referendumului naţional în străinătate pot fi urmărite pe contul de Twitter al MAE, link: http://twitter.com/MAERomania, precum şi pe pagina de Facebook a MAE, link: http://www.facebook.es/pages/Bucharest-Romania/Ministry-of-Foreign-Affairs-Romania/151413047167.

 

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus