Trimite e-mail | Printeaza
Economie
14.09.2009

Deficitul bugetar la 31 august constituia 2,56 mlrd. lei

La situaţia din 31 august 2009, în Bugetul Public Naţional au fost acumulate venituri în sumă totală de 14,7 mlrd. lei, ceea ce este mai puţin cu 2,2 mlrd.lei faţă de indicii prevăzuţi în buget pentru perioada raportată (87%), iar în comparaţie cu anul 2008 mai puţin cu 1,2 mlrd.lei (7,3%), comparativ cu 2007 veniturile sau majorat cu 10,1% sau cu 1,3 mlrd.lei.

În perioada 1 ianuarie – 31 august 2009, din contul mijloacelor Bugetului Public Naţional au fost efectuate cheltuieli în sumă totală de 17,3 mlrd. lei ceea ce este mai puţin cu 4,1 mlrd.lei faţă de indicii prevăzuţi pentru perioada raportată     (80,8%) iar în comparaţie cu anul 2008 mai mult cu 1,2 mlrd. lei (7,4%), în comparaţie cu anul 2007 cheltuielile sau majorat cu 27,2 % sau cu 3,7 mlrd.lei.

Deficit
Executarea Bugetului Public Naţional pe 8 luni ale anului curent a rezultat cu un deficit în sumă de 2 563,1 mil.lei, inclusiv:
•    Bugetul de Stat - 1 840,9 mil. lei;
•    Bugetele Unităţilor Administrativ-Teritoriale - 2,7 mil. lei;
•    Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - 542,9 mil. lei;
•    Fondurile Asigurării Obligatorii de Asistenţă Medicală - 174,9 mil. lei.

                                                        Bugetul de stat
Venituri
În perioada 1 ianuarie – 31 august, la bugetul de stat pe toate componentele au fost acumulate venituri în sumă totală de 8,37 mlrd. lei, ceea ce reprezintă 84,0% faţă de indicii prevăzuţi pentru perioada raportată, ceea ce este mai puţin cu 1 371,0 mil.lei în comparaţie cu anul 2008, iar în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 2007 veniturile sau majorat cu 1.2%.
 La  componenta de bază au fost acumulate venituri în sumă de 7,13 mlrd. lei, ceea ce reprezintă 83,7% faţă de indicii prevăzuţi în buget pentru perioada raportată, ceea ce este mai puţin cu 1,5 mlrd.lei comparativ cu aceeaşi perioada a anului 2008, în aceeaşi perioadă a anului 2007 veniturile la componenta de bază sau micşorat cu 2,4% sau cu 176,5 mil.lei.
Planul stabilit pentru acumularea veniturilor în bugetul de stat pentru perioada   1 ianuarie – 31 august 2009 a fost îndeplinit după cum urmează:
•    Inspectoratul Fiscal Principal de Stat – 91,3% (august–96,6%);
•    Serviciul Vamal – 78,8% (august–65,4%) .
Acumulările medii zilnice au constituit 42,2 mil. lei.

Chetluieli
În perioada 1 ianuarie – 31 august 2009, din contul bugetului de stat au fost efectuate cheltuieli în sumă totală de 10,2 mlrd. lei, ceea ce reprezintă 78,4% faţă de indicii prevăzuţi în buget pentru perioada raportată, ceea ce  este cu 32,3 mln.lei mai puţin în comparaţie cu anul 2008 şi cu 1,5 mlrd.lei mai mult în comparaţie cu aceeaşi perioada a anului 2007(17,5%).
 
Astfel, în perioada 1 ianuarie – 31 august al anului curent de la buget de stat (componenta de bază) s–au efectuat:
    cheltuieli de personal – 1 946,5 mil.lei;
    transferuri către bugetele UAT – 2 316,3 mil.lei;
    transferuri către BASS – 651,5 mil.lei;
    transferuri către FAOAM – 810,2 mil.lei;
    complexul termo-energetic – 202 mil.lei;
    cheltuieli pentru achitarea pensiilor militarilor – 386,9 mil.lei;
    cheltuieli pentru achitarea burselor – 123,6 mil.lei;
    transferuri în fondul rutier – 116,2 mil.lei;
    subvenţii în agricultură – 244,4 mil.lei;
    indexarea depunerilor băneşti – 51,5 mil.lei;
    investiţii capitale – 77,7 mil.lei.


Deservirea Datoriei Publice
În vederea onorării obligaţiunilor faţă de creditori pentru împrumuturile externe contractate de Republica Moldova, pe parcursul perioadei raportate şi în conformitate cu graficul stabilit sînt efectuate plăţi externe în sumă de 46,4 mil. dolari SUA (520 mil. lei), dintre care:
    plata principalului – 33,6 mil.  dolari SUA (376,6 mil.lei);
    plata dobînzii la împrumuturile externe –12,8 mil.dolari SUA (143,4 mil.lei);
Pentru serviciul datoriei de stat interne au fost utilizate 459,8 mil. lei.


Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

În perioada 1 ianuarie – 31 august 2009, la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale (inclusiv transferurile de la bugetul de stat) au fost acumulate venituri în sumă de 4,1 mlrd. lei, ceea ce este mai puţin cu 776,5 mil.lei faţă de indicii prevăzuţi în buget pentru perioada raportată (84,1%), iar în comparaţie cu anul 2008 este mai puţin cu 43,3 mil.lei (1%), compartiv cu aceeaşi perioadă a anului 2007 veniturile sau majorat cu 12,6% sau cu 459,7 mil.lei.

Din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale au fost efectuate cheltuieli în sumă totală de 4,1 mlrd. lei ceea ce este mai puţin cu 1,5 mlrd.lei faţă de indicii prevăzuţi în buget pentru perioada raportată (73%), iar în comparaţie cu anul 2008 este mai mult cu 123,5 mil.lei (3,3%), comparativ cu 2007 cheltuielile sau majorat cu 20,6% sau cu 699,5 mil.lei.

cuvinte-cheie: buget | deficit

Comentarii (0)

 

Related news

Sus