Trimite e-mail | Printeaza
Economie
09.09.2009

ANRE a redus tariful mediu la gaze cu 10,1%

Urmare a diminuării preţurilor de achiziţie a gazelor naturale procurate de la SAD „Gazprom" în trimestrele II şi III ale anului curent şi a altor factori obiectivi cu impact pozitiv asupra costurilor incluse în tariful mediu în vigoare la gazele naturale livrate consumatorilor finali, Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis, în şedinţa sa publică din 9 septembrie, reducerea acestui tarif cu 10,1%: de la 3523 lei/ 1000 m3 la 3166 lei/ 1000 m3.

Consiliul a luat decizia dată în conformitate cu metodologia tarifară, care stabileşte dreptul ANRE de a actualiza în cursul anului tarifele în vigoare în cazul apariţiei factorilor obiectivi care conduc la devieri financiare de peste 3% din consumurile şi cheltuielile incluse în aceste tarife.   

ANRE a determinat noul tarif mediu de livrare a gazelor naturale în baza preţurilor de achiziţie în primele trei trimestre ale anului curent (332,59; 249,44 şi, respectiv, 182,26 dolari SUA/ 1000 m3) şi al preţului prognozat de ANRE, în baza datelor prezentate de SA „Moldovagaz", pentru trimestrul IV - 196,70 dolari SUA/ 1000 m3.

Luând în considerare cursul mediu de schimb al valutei naţionale faţă de dolarul SUA în 2009 estimat la nivelul de 11,17 lei pentru un dolar, ANRE a calculat preţul mediu de achiziţie a gazelor pentru anul 2009 în mărime de 263,65 dolari SUA/ 1000 m3.

ANRE a luat în considerare şi veniturile suplimentare obţinute de SA „Moldovagaz" în 2008 şi în anii anteriori de la procurarea şi tranzitarea gazelor naturale, venituri care potrivit metodologiei tarifare trebuie ulterior restituite consumatorilor prin aprobarea unor tarife noi. Drept rezultat, preţul mediu de procurare a gazelor naturale în anul 2009 va constitui 2337 lei/ 1000 m3  sau cu 12,6% (338 lei/ 1000 m3) mai puţin decât cel prevăzut în tariful în vigoare.

Pornind de la venitul şi volumul livrărilor de gaze prognozate pentru perioada septembrie - decembrie curent, ANRE a calculat tariful mediu de livrare a gazelor pentru acest interval de timp în mărime de 3166 lei/ 1000 m3.

Tariful pentru transportarea gazelor naturale a fost stabilit în mărime de 313,09 lei/ 1000 m3, iar cel pentru distribuţie - de 534,76 lei/ 1000 m3 .

Reieşind din mărimea tarifului mediu şi din necesitatea stabilirii unor tarife adecvate şi nediscriminatorii pentru toate categoriile de consumatori, ANRE a calculat şi aprobat următoarele tarife de livrare a gazelor naturale (fără TVA de 5%):
- pentru centralele electrice cu termoficare (CET) şi centralele termice publice: 2819 lei/1000 m3, în prezent - 3232 lei/1000 m3 (reducere cu 12,8 %);
- pentru consumatorii casnici cu un consum lunar de până la 30 m3: 3068 lei/1000 m3, în prezent - 3414 lei/1000 m3 (reducere cu 10,1%); 
- pentru consumatorii casnici cu un consum lunar mai mult de 30 m3: 3427  lei/1000 m3, în prezent - 3813 lei/1000 m3 (reducere cu 10,1%); 
- pentru alte categorii de consumatori: 3568 lei/1000 m3, în prezent - 3813 lei/1000 m3 (reducere cu 6,4 %).

Comentând noile tarife, directorul general al ANRE Vadim Ceban a explicat reducerea mai mare a tarifelor pentru CET-uri şi centralele termice publice prin faptul că utilajele acestor întreprinderi sunt racordate la reţelele de presiune medie, iar ponderea tarifului de distribuţie care înregistrează cea mai mare creştere în tariful de livrare a gazelor naturale este mai mică decât în cazul altor consumatori, utilajele cărora sunt racordate în mare parte la reţelele de presiune joasă. Ceban a mai spus că ANRE a decis din considerente de ordin social să menţină tariful preferenţial pentru consumatorii casnici cu un consum lunar de până la 30 m3 de gaze naturale.

În ceea ce priveşte tarifele de producere şi de livrare a energiei electrice şi a celei termice de către CET - uri, Vadim Ceban a comunicat că ANRE nu va proceda la actualizarea acestora din cauza creşterii semnificative în anul 2009 a cheltuielilor acestor întreprinderi, care vor genera pierderi financiare în mărime de circa 2,0 % din costurile incluse în tarifele în vigoare. Aceste pierderi, precum şi pierderile financiare suportate de CET Nord de la livrarea energiei termice consumatorilor finali se încadrează în limita de 3% admisă de metodologia tarifară în vigoare.

Referindu-se la tarifele actuale de livrare a energiei electrice consumatorilor finali, Vadim Ceban a declarat că ANRE nu va modifica aceste tarife pe motiv că ajustarea cheltuielilor la condiţiile de procurare a energiei electrice de către întreprinderile de distribuţie în primele nouă luni ale anului curent se încadrează în limita de devieri de 3 la sută, prevăzută de metodologia tarifară în vigoare.

Tarifele aprobate de ANRE vor intra în vigoare din ziua publicării lor în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova". Ultima modificare a tarifelor de livrare a gazelor naturale a fost operată de ANRE la 30 iulie 2008.

 

cuvinte-cheie: tarife | gaze | ANRE

Comentarii (0)

 

Related news

Sus