Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
01.09.2009

Localitatile de frontiera isi rotunjesc veniturile in 2009 cu 35 mil. euro

Uniunea Europeana finanteaza in 2009 dezvoltarea localitatilor din zona frontierei Romaniei cu Republica Moldova si Ucraina. Fondurile vin prin intermediul „Programului Operational Comun de Cooperare Transfron­ta­liera Romania - Moldova - Ucraina 2007- 2013".

Fondurile, in valoare de 35 de milioane de euro, au ca des­tinatie proiecte de dez­voltare a economiei loca­le, rezolvarea problemelor de mediu si intarirea pregatirii pentru situatii de urgenta. Pana in 2013, prin intermediul acestui program, cele trei tari vecine au posibilitatea sa acceseze din aceasta sursa peste 137 de milioane de euro, din care 127 de  milioane de euro vin prin Instru­mentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI), iar restul este contributia statelor partenere.

Orasele de la frontiera de est a Uniunii Europene au ocazia de a atrage resurse financiare europene destinate dezvoltarii. Numai in acest an, pentru finantarea proiectelor de dezvoltare a localitatilor din zona aflata la granita cu Republica Mol­dova si Ucraina sunt disponibile fonduri in valoare totala de aproxi­mativ 35 de milioane de euro. Banii pot fi accesati de catre institutiile publice si nonguvernamentale roma­nesti din aceasta zona, in colaborare cu reprezentantii raioanelor din cele doua tari vecine ale Romaniei. „Acest program aprobat de catre Comisia Europeana se afla la primul apel de proiecte. Scopul programului este de a imbunatati situatia econo­mica, sociala si cea a mediului incon­jura­tor din aria specificata, in con­tex­tul unor granite sigure, prin inten­sificarea contactelor dintre parte­nerii de pe fiecare parte a gra­nitei. Fi­nan­tarea cooperarii trans­fron­ta­liere intre Romania si Re­pu­­blica Moldova a evoluat, programul aco­perind trei state. Pana in prezent am colaborat numai cu Republica Moldova in privinta fondurilor Phare CBC, dar acum s-a trecut la fonduri ENPI - Instrumentul European de Parteneriat si Vecinatate", a declarat Ion Apostu, directorul Biroului Re­gional pentru Cooperare Trans­fron­taliera (BRCT) Iasi. De altfel, BRCT isi propune ca in perioada urmatoare sa organizeze o serie de evenimente in care sa mediatizeze programul in localitatile care pot intra intr-un proiect. Primul seminar de instruire pentru Programul Operational Co­mun Romania - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013 va fi organizat in data de 26 august, la Iasi, urmand sa fie reali­zate seminarii similare si in alte orase din Romania, dar si in celelalte state participante.

Trei prioritati prin care se pot atrage bani

Pentru accesarea banilor dispo­nibili prin acest program se pot depune proiecte prin intermediul a trei prioritati sau domenii, in pre­zent desfasurandu-se deja o sesiune de depunere a cererilor de finantare. Institutiile publice si nongu­ver­namentale pot depune proiecte pen­tru cele trei prioritati ale progra­­mului. Acestea se numesc „Catre o economie mai competitiva a zonei de frontiera", „Mediu si pregatirea pentru situatii de urgenta" si „Pro­movarea activitatilor intre oameni". Po­tentialii beneficiari pot sa trans­mita dosarele pana la data de 28 octom­brie, propuneri de proiecte pen­tru primele doua prioritati ale pro­gramului, iar pana la 28 septem­brie pentru cea de-a treia prioritate, la secretariatul programului, din Sucea­va.

Programul Operational Comun de cooperare transfrontaliera Roma­nia - Moldova - Ucraina 2007-2013 isi propune sa creeze o punte de lega­tura intre cele trei state impli­cate in proiect, respectiv Romania, Moldova si Ucraina, in scopul sustinerii comu­nitatilor din zonele de frontiera prin gasirea unor solutii comune la pro­ble­mele de dezvoltare cu care aces­tea se confrunta. „Prin intermediul acestui program, liderii localitatilor din aceste zone de fron­tiera sunt incu­rajati sa acceseze aceste fonduri pen­tru dezvoltarea eco­nomiei lo­cale, sa rezolve pro­blemele de mediu si sa intareasca pregatirea pentru si­tuatii de urgenta. De asemenea, pro­gramul va promo­va o mai buna inte­ractiune intre oamenii si comu­nitatile din zonele de frontiera", este de parere Apostu.

Cele 35 de milioane de euro disponibile pot fi accesate prin inter­mediul a trei prioritati, acestea la ran­dul lor divizandu-se fiecare in alte doua masuri. Prioritatea 1, denu­mita si „Catre o economie mai com­pe­titiva a zonei de frontiera", cu­­prinde masurile „Imbunatatirea pro­ductivitatii si competitivitatii zo­nelor urbane si rurale ale regiunii prin cooperarea transfrontaliera" si „Ini­tiative transfrontaliere in dome­niul transportului, infrastructurii de frontiera si retelelor de energie". Cea de-a doua prioritate, „Mediul si pre­ga­tirea pentru situatii de urgen­ta", are in componenta masurile „Rezol­varea in comun a unor aspecte de me­diu, inclusiv pregatirea pentru si­tuatii de urgenta" si „Manage­mentul resurselor de apa si al deseu­rilor", iar cea de-a treia prioritate, „Promo­va­rea activitatilor intre oameni", este alcatuita din masurile denumite „Sprijin pentru adminis­tratia locala si regionala, pentru societatea civila si comunitati locale" si „Schimburi culturale, sociale si in domeniul edu­catiei". Institutiile publi­ce si gu­ver­na­mentale care do­resc sa acceseze fon­duri prin inter­me­diul Progra-mului Operational Comun de coope­rare trans­front­a­lie­ra Romania - Mol­dova - Ucraina 2007-2013 trebuie sa trimita aplicatiile in colet sigilat prin posta, curier rapid sau sa le adu­ca personal la Secre­ta­ria­tul Tehnic Comun, aferent Biro­ului Regio­nal de Cooperare Trans­­fron­talie­ra (BRTC) Suceava.

Minimum doi parteneri

Regulamentul programului pr­e­ci­­zeaza faptul ca proiectul tre­buie sa aiba un numar minim de doi par­teneri, dintre care unul obli­gatoriu din Romania, iar cel de-al doilea din Ucraina sau din Republica Moldova. Nu exista un numar maxim de par­teneri. Regulamentul progra­mu­lui spune ca partenerii pot fi alesi si din arii adiacente (spre exemplu, judetul Braila din Romania sau cate­va ra­ioa­ne din Ucraina), dar parte­nerii din proiectele adiacente pot parti­cipa numai la proiectele de soft, in limita a 20 la suta din valorea acestora si nu pot fi lideri de proiect. 

Regulile programului precizeaza ca finantarea nerambursabila pentru un proiect nu poate depasi 90 la suta din totalul costurilor eligibile, iar cofinantarea, care va fi asigurata de beneficiar sau de parteneri, trebuie sa fie in proportie de minimum 10 la suta din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Localitatile care pot accesa fonduri europene prin inter­mediul acestui program sunt, in Ro­ma­nia, cele din judetele Botosani, Galati, Iasi, Suceava, Tulcea si Vaslui, in Ucraina oblasturile Odessa si Cher­nivetska, iar in Republica Mol­dova raioanele de pe intreg teri­to­riul acestui stat. De asemenea, au fost adaugate in program si unele regiuni din apropierea celor de­cla­rate eligibile. Acestea sunt judetul Braila, in Romania, iar in Ucraina, obla­sturile Ivano-Fran­kivska si Vinni­ytska, 10 raioane ale oblas­tului Khme­­lnyitska si 12 raioane ale obla­stului Ternopilska.

Informatii generale despre program

Aria de acoperire

  • Romania: judetele Botosani, Galati, Iasi, Suceava, Tulcea, Vaslui
  • Republica Moldova: intreg teritoriul
  • Ucraina: oblasturile Odessa si Cernauti


Obiectivul strategic
Stimularea potentialului de dezvoltare a zonelor de frontiera, prin favorizarea contactelor intre parteneri de pe ambele parti ale granitei. Scopul urmarit este imbunatatirea situatiei economico-sociale si a mediului inconjurator.

Modul de implementare a programului
Acordarea de finantare nerambursabila in mod competitiv, in cadrul unor licitatii de proiecte.

Rezultatele operatiunilor finantate
Infrastructura economica si sociala, lucrari de protectie a mediului, seminarii, traininguri, conferinte, promovarea turismului.

Beneficiari eligibili
Autoritati locale si regionale, ONG-uri, asociatii si organizatii reprezentative, universitati, institute de cercetare, organizatii educationale sau de instruire.

Sursa: Financiarul

cuvinte-cheie:

Comentarii (0)

 

Sus