Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
14.08.2009

Primăria municipiului Chişinău facilitează accesul studenţilor spre blocurile de învăţământ

Ruta nr. 136 a fost modificată, la solicitarea Universităţii de Stat din Moldova, iar studenţii vor avea acces direct de la căminele studenţeşti şi de la blocul principal de studii, de pe strada A. Mateevici, la facultatea de drept din Calea Ieşilor.

Prin urmare, itinerarul rutei municipale de călători  nr. 136 a fost stabilit  după cum urmează: Tur – Retur: or. Vatra – Calea Ieşilor – bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt – str. Mihai Viteazul – str. A. Şciusev – str. C. Stere – str. M. Kogălniceanu – str. Tighina – str. A. Mateevici – str. P. Halippa – str. Ion Inculeţ – str. N. Testemiţeanu – str. Grenoble – str. Gh. Asachi – str. P. Halippa - str. A. Mateevici – str. A. Puşkin – str. A. Şciusev – str. Mihai Viteazul – str. Columna – Calea Ieşilor – or. Vatra. Ruta 136 se va numi „Or. Vatra – str. Grenoble”.

De asemenea, pentru eficientizarea serviciilor de transportare a călătorilor a fost stabilit itinerarul rutei municipale de călători nr. 101 după cum urmează: Tur: în raza urbei: bd. Traian, str. Independenţei, str. Hristo Botev, viaduct, str. Bucureşti, str. A. Şciusev, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ion Creangă; în raza or. Durleşti: str. T. Vladimirescu, str. Ştefan-Vodă, str. Alexandru cel Bun, str. Cartuşa, str. N. Dimo, str. Caucaz.

Retur: în raza or. Durleşti: str. Caucaz, str. N. Dimo, str. Cartuşa, str. Alexandru cel Bun, str. Ştefan-Vodă, str. T. Vladimirescu; în raza urbei: str. Ion Creangă, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, , str. A. Şciusev, str. 31 august 1989, str. Tighina, str. Bucureşti, viaduct, bd. Dacia, str. Teilor, str. Independenţei, bd. Traian. Ruta 101 se va numi „Bd. Traian – or. Durleşti (str. Caucaz)”.

Ruta 157 se va numi „bd. Gagarin – com. Floreni, cu următorul itinerar: Tur: în raza urbei: bd. Gagarin, bd. Decebal, bd. Dacia, strada ce leagă Aeroportul cu şos. Munceşti, în afara razei urbei: or. Sângera, com. Floreni. Retur: în afara razei urbei: com. Floreni, or. Sângera; în raza urbei: şos. Munceşti, strada ce leagă Aeroportul cu şos. Munceşti, bd. Dacia, bd. Decebal, bd. Gagarin, bd. Cantemir, str. Ismail, str. Alexandru cel Bun, str. Tighina, str. Columna, str. Ismail, bd. Cantemir, bd. Gagarin.

Ruta municipală de călători nr. 152 se restabileşte provizoriu, până la concurs, pe următorul itinerar: Tur: Şoseaua Balcani – str. Alba Iulia – str. Ion Creangă – Calea Ieşilor – Şoseaua Balcani – str. Mirceşti – str. Petricani – str. Doina – str. Socoleni – str. Ceucari. Retur: str. Ceucari - str. Socoleni – str. Doina – str. Petricani – str. Mirceşti – Şoseaua Balcani – Calea Ieşilor – str. Ion Creangă – str. Alba Iulia – Şoseaua Balcani.

Traficul rutier de pe străzile Budeşti şi Podul Înalt va fi suspendat parţial din cauza unor lucrări de reparaţie a canalizării. Din acest motiv, până la 12 septembrie a.c. circulaţia va fi modificată în felul următor:
Rutele de autobuz nr. 24, 31, 34, 38: Tur – de pe str. Podul Înalt pe str. Bulboaca, str. Petrodava, str. Maria Drăgan, str. Vadul lui Vodă şi în continuare pe traseul stabilit. Retur – de pe str. Vadul lui Vodă pe str. Maria Drăga, str. Petrodava, str. Bulboaca, str. Podul Înalt şi în continuare pe traseul stabilit.
Rutele de microbuz nr. 113, 131, 151, 163, 191: Tur – de pe str. Podul Înalt pe str. Bulboaca, str. Petrodava, str. Varzari, str. Budeşti, str. Mereni, şi în continuare pe traseul stabilit. Retur – de pe str. Mereni pe str. Budeşti, str. Varzari, str. Petrodava, str. Bulboaca, str. Podul Înalt şi în continuare pe traseul stabilit.
Ruta de microbuz nr. 169: Tur - de pe str. Mereni pe str. Budeşti, str. Varzari, str. Petrodava. str. Bulboaca, str. Podul Înalt şi în continuare pe traseul stabilit. Retur – pe traseul stabilit.

cuvinte-cheie: rute | transport

Comentarii (0)

 

Related news

Sus