Trimite e-mail | Printeaza
Economie
13.08.2009

În Moldova va fi lansat sistemul informaţional „Tariful vamal integrat" (TARIM)

Directorul general al Serviciului Vamal Viorel Melnic a comunicat mircuri jurnaliştilor că sistemul este implementat în scopul facilitării circulaţiei mărfurilor şi optimizarea procesului de implementare a prevederilor legislaţiei privind exportul şi importul. Acesta va reprezenta o bază de date care va conţine toate măsurile tarifare şi netarifare, aplicate mărfurilor importate în Moldova şi exportate din ţară.

Baza de date va include s: nomenclatorul mărfurilor din Moldova, ratele taxelor şi altor plăţi vamale, informaţiile privind facilităţile tarifare, codurile suplimentare şi explicaţiile privind utilizarea informaţiei care se conţine în TARIM etc. Sistemul va permite utilizatorilor să se familiarizeze cu toate prevederile, ce ţin de importul-exportul mărfurilor, ratele taxelor şi altor plăţi vamale aplicate acestora, informaţia privind facilităţile, preferinţele, restricţiile, documentele tarifare, necesare pentru vămuirea mărfurilor.

TARIM va fi aplicat pe întreg teritoriul Moldovei de către colaboratorii vamali şi agenţii economici interesaţi, ceea ce va permite de a exclude factorul uman la adoptarea deciziilor privind necesitatea prezentării unor sau altor certificate sau autorizaţii. Aceasta, la rândul său, va accelera esenţial realizarea operaţiunilor vamale, va reduce cheltuielile la vămuire, riscul desfăşurării incorecte a operaţiunilor vamale, precum şi numărul plângerilor şi pretenţiilor din partea agenţilor economici.

Utilizarea TARIM va exclude posibilitatea aplicării arbitrare şi incorecte a legislaţiei în vigoare în domeniul vamal de către colaboratorii vamali sau alţi reprezentanţi ai organelor  puterii, precum şi de către agenţii economici, care se ocupă de import-export. Graţie TARIM agenţii economici vor cunoaşte ce documente trebuie prezentate la vamă, precum şi tarifele vamale pentru fiecare tip de produs cu codul corespunzător.

TARIM va fi elaborat şi gestionat de Serviciul Vamal al Moldovei, care va asigura actualizarea bazei de date a acestuia. Se preconizează că baza de date TARIM va fi plasată pe pagina web a Serviciului Vamal al Moldovei, începând cu 1 ianuarie 2010.

cuvinte-cheie: vamal | tarif

Comentarii (0)

 

Related news

Sus