Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
07.07.2009

Cetăţenii fără acte de identitate pot vota în baza actelor provizorii F-9, ce vor fi eliberate gratuit de către ÎS "Registru"

Actele de identitate provizorii (Formularul nr.9) vor fi eliberate la solicitare, gratuity, începând cu 21 iulie curent. Formularele pot fi solicitate de către cetăţenii Republicii Moldova  cu drept de vot, titulari ai actelor  de identitate cu statut „nevalabil", sau actele cărora se consideră pierdute/furate. Termenul de valabilitate a actelor de identitate provizorii va fi până la data 30 iulie 2009.

Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi ÎS „CRIS „Registru" au anunţat că ziua de 29 iulie 2009  se anunţă ca zi lucrătoare pentru Grupul de lucru şi Secţiile (Birourile) de evidenţă şi documentare a populaţiei, inclusiv şi pentru Birourile primirea şi eliberarea documentelor urgente Nr. 1,2,3 ale Secţiei paşapoarte a Direcţiei de documentare a populaţiei, cu program de lucru de la 7.00 până la 21.00.

Conform art. 53 alin. (3) al Codului electoral votarea se efectuează în baza următoarelor acte de identitate:

a) buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu fişa de însoţire în care se indică domiciliul sau reşedinţa alegătorului pe teritoriul secţiei de votare;

b) paşaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 cu menţiunea privind cetăţenia Republicii Moldova, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) şi înregistrarea la domiciliu;

c) paşaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 fără număr de identificare de stat (IDNP) cu menţiunile: "valabil pe un termen nelimitat", cetăţenia Republicii Moldova şi înregistrarea la domiciliu - pentru persoanele care au renunţat la actele de identitate ale Republicii Moldova din considerente religioase;

d) actul de identitate provizoriu de tip F-9 cu menţiunile privind cetăţenia Republicii Moldova, domiciliul titularului;

e) paşaportul pentru intrare - ieşire din ţară, livretul de marinar, în cazul alegerilor Parlamentare sau în cazul referendumului naţional, în secţiile de votare constituite peste hotarele Republicii Moldova;

f) livretul militar pentru ostaşii în termen, livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care satisfac serviciul civil (de alternativă).

Alegătorii nu vor putea vota în baza actului cu termen expirat.


 

cuvinte-cheie: Registru | identitate

Comentarii (0)

 

Related news

Sus