Trimite e-mail | Printeaza
Politic
15.06.2009

Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova cere demisia lui Valeriu Gurbulea şi a lui Artur Reşetnicov

Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova (CHDOM) cere demisia Procurorului General, Valeriu Gurbulea şi a Directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate, Artur Reşetnicov, în legătură cu iresponsabilitatea de care aceştia au dat dovadă în declaraţiile făcute în cadrul aşa-numitului documentar „Atac asupra Moldovei”.

CHDOM consideră foarte gravă lansarea de acuzaţii la adresa unor persoane concrete, până la pronunţarea definitivă a unei sentinţe judecătoreşti, fapt ce încalcă dreptul constituţional la prezumţia nevinovăţiei.

Reamintim, în acest sens, hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în cauza POPOVICI c. MOLDOVEI din 27.11.2007, prin care s-a constatat încălcarea art. 6 par. 2. La baza deciziei au stat declaraţiile aceluiaşi Procuror General al Moldovei, Valeriu Gurbulea, prin care reclamantului i se aduceau acuzaţii similare, înainte de adoptarea unei decizii judecătoreşti. CHDOM este alertat de faptul că dl. Valeriu Gurbulea repetă, cu bună ştiinţă, acţiunile care au stat la baza condamnării anterioare a RM. Faptul este cu atât mai grav, cu cât în declaraţii asemănătoare s-au lansat şi directorul Servicii informaţii şi Securitate al RM (SIS), Artur Reşetnicov şi preşedintele în exerciţiu al Republicii Moldova, Vladimir Voronin.

Totodată, CHDOM atenţionează asupra imperativităţii respectării dreptului personei la viaţă privată în procesul desfăşurării urmăririi penale. În această ordine de idei, legea stipulează expres faptul că informaţia privată, administrată de către organul de anchetă, trebuie să fie utilizată într-o cauză penală concretă.

În consecinţă, difuzarea publică a convorbirilor telefonice interceptate încalcă normele de procedură penală. Acestea mai stabilesc că „materialele urmăririi penale nu pot fi date publicităţii decât cu autorizaţia persoanei care efectuează urmărirea penală şi numai în măsura în care ea consideră că aceasta este posibil, cu respectarea prezumţiei de nevinovăţie.”

La fel, CHDOM atrage atenţia asupra încălcării evidente a art. 8 al Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, Dreptul la viaţă privată a persoanei. CHDOM face trimitere la declaraţiile reprezentanţilor persoanelor acuzate, care au semnalat nerespectarea procedurii de interceptare, prin neinformarea în scris, aşa cum prevede legea, a persoanelor interceptate, despre acest fapt.


Comitetul Helsinki semnalează că acest nou şir de încălcări poate duce la ulterioare condamnări ale Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.

Totodată, CHDOM a solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului să evalueze şi să îşi exprime opinia asupra difuzării acestui aşa-numit documentar.

cuvinte-cheie: Helsinki | Gurbulea | Procuratură

Comentarii (0)

 

Related news

Sus