Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
29.05.2009

La 31 mai intră în vigoare noul Cod Contravenţional, ce pune în aplicare amenzi noi pentru încălcarea regulilor de circulaţie rutieră

La  31 mai intră în vigoare noul Cod Contravenţional, ce pune în aplicare amenzi noi pentru încălcarea regulilor de circulaţie rutieră

Pe lângă aplicarea amenzii, şoferii vor fi sancţionaţi complementar prin aplicarea punctelor de penalizare. Pornind de la faptul că fiecare încălcare va avea punctajul său de penalizare, după acumularea a 15 puncte va putea aplica privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la 6 la 12 luni.

Punctele de penalizare se anulează peste 6 luni din ziua comiterii contravenţiei, pentru care acestea au fost atribuite, sau din ziua privării de dreptul de a conduce unitatea de transport, aplicată de judecată. Modul de evidenţă a punctelor de penalizare şi modul de asigurare a accesului deţinătorului de permis de conducere la informaţia despre puncte de penalizare acumulate este stabilit de guvern.

Conform noilor reguli, conducerea vehiculului fără permis de conducere se sancţionează cu amendă de la 1000 la  2000 lei, iar predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are permis de conducere - de la 1000 la 2000 lei, cu aplicarea a 3 puncte de penalizare. Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă şi a căştii de protecţie a motociclistului se sancţionează cu amendă de la 300 la 400 lei şi cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.

Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 10 la 20 km/oră se sancţionează cu amendă de 400 lei, cu aplicarea a 3 puncte de penalizare; depăşirea vitezei de circulaţie de la 20 la 40 km/oră - 600 lei şi 4 puncte de penalizare; depăşirea vitezei de circulaţie mai mult de 40 km/oră - 1000 lei şi 5 puncte de penalizare.

Staţionarea sau parcarea în locuri interzise se sancţionează cu amendă de până la 200 lei, cu aplicarea a 2 puncte de penalizare; neacordarea de prioritate legală pietonilor sau cicliştilor - până la 200 lei şi 2 puncte de penalizare.  Neglijarea de către conducătorul de vehicul a semnalului de interzicere al semaforului sau a gestului de interzicere al agentului de circulaţie se sancţionează cu amendă de la 500 la 600 lei, cu aplicarea a 2 puncte de penalizare; neîndeplinirea indicaţiei legale dată de agentul de circulaţie de a opri vehiculul - de la 900 la 1000 lei şi 4 puncte de penalizare; neacordarea priorităţii de trecere vehiculului cu farurile de semnalizare având lumina albastră sau roşie şi cu dispozitivele de semnalizare sonoră specială în funcţiune - de la 500 la 600 lei şi 4 puncte de penalizare.

Totodată, încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu deteriorarea neînsemnată a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri se sancţionează cu amendă de 800 lei cu aplicarea a 5 puncte de penalizare; încălcarea regulilor de circulaţie rutieră soldată cu cauzarea de leziuni corporale uşoare victimei sau cu deteriorarea considerabilă a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri - de 1000 lei şi 6 puncte de penalizare; încălcarea dispoziţiilor din Regulamentul circulaţiei rutiere, care a generat pericolul unui accident de circulaţie, se sancţionează cu amendă de la 600 la 1000 lei, cu aplicarea a 4 puncte de penalizare.

Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are permis de conducere şi care, totodată, este în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe, dacă fapta nu constituie infracţiune, se sancţionează cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile, iar conducerea vehiculului de către o persoană care se află în stare de ebrietate produsă de alcool ce depăşeşte gradul maxim admisibil se sancţionează cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de 3 ani.

**

Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008 (Monitorul Oficial nr.3-6/15 din 16.01.2009


Articolul 34. Amenda
(1) Amenda este o sancţiune pecuniară, care se aplică în cazurile şi în limitele prevăzute de prezentul cod. Amenda se stabileşte în unităţi convenţionale. O unitate convenţională este egală cu 20 de lei.
(2) Amenda se aplică persoanelor fizice de la una la 150 de unităţi convenţionale, iar persoanelor cu funcţie de răspundere şi persoanelor juridice – de la 10 la 500 de unităţi convenţionale.
(3) Contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 72 de ore din momentul stabilirii ei. În acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral.
(4) Dacă persoana fizică nu a plătit amenda în decursul a 30 de zile de la data stabilirii ei, instanţa de judecată o poate înlocui, după caz, cu:
a) amendă în mărime dublă, care însă nu poate depăşi limita maximă a sancţiunii cu amenda prevăzută de norma materială contravenţională sau de prezentul articol;
b) privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an;
c) muncă neremunerată în folosul comunităţii, calculîndu-se o oră de muncă pentru o unitate convenţională, durata muncii fiind de cel mult 60 de ore;
d) arest contravenţional, calculîndu-se o zi de arest pentru 2 unităţi convenţionale, durata arestului fiind de cel mult 30 de zile. În acest caz, se va ţine cont de restricţiile prevăzute la art.38 alin.(4).
(5) Dacă persoana sancţionată pentru săvîrşirea contravenţiei prevăzute la art.228-245 nu a plătit benevol şi integral amenda în decursul a 30 de zile de la data stabilirii ei, aceasta se înlocuieşte cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, prin ridicarea dreptului de a conduce vehicule, pe un termen de la 6 luni la un an.
(6) Pentru situaţiile enumerate la alin.(4) lit.a), c) şi d), privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an poate fi aplicată ca sancţiune complementară.
(7) Dacă persoana juridică nu a plătit benevol şi integral amenda în decursul a 30 de zile de la data stabilirii ei, aceasta poate fi înlocuită cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
(8) Amenda se înlocuieşte de către instanţa de judecată la demersul agentului constatator sau al procurorului. În cazul în care sancţiunea amenzii este stabilită de instanţa de judecată, înlocuirea o efectuează instanţa la demersul executorului judecătoresc.

Articolul 35. Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate. Privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii

(1) Privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate constă în interzicerea temporară persoanei fizice de a desfăşura o anumită activitate, inclusiv prin privarea acesteia de dreptul special. Sancţiunea privării de dreptul de a desfăşura o anumită activitate poate fi aplicată în cazul în care activitatea a fost folosită la săvîrşirea contravenţiei sau în cazul în care contravenţia reprezintă o încălcare a regulilor de desfăşurare a acestei activităţi.
(2) Privarea de dreptul de a conduce vehicule nu poate fi aplicată persoanei cu dizabilităţi care foloseşte vehiculul ca unic mijloc de deplasare, cu excepţia cazurilor cînd l-a condus atribuindu-i cu bună ştiinţă un număr de înmatriculare fals ori l-a condus în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe, ori s-a eschivat de la examenul medical de constatare a acestei stări, ori a părăsit locul accidentului rutier la care a fost participant.
(3) Privarea de dreptul de a desfăşura anumită activitate sau privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii poate fi aplicată de instanţa de judecată pentru un termen de la 3 luni la un an, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(4). Această sancţiune se aplică în cazurile în care, ţinînd cont de caracterul contravenţiilor comise de persoana vinovată, legea declară ca fiind inadmisibilă desfăşurarea unei anumite activităţi sau deţinerea unei anumite funcţii de către aceasta.
(4) Privarea de dreptul de a conduce vehicule se aplică de instanţa de judecată pe un termen de la 6 luni la 3 ani, iar în cazurile prevăzute la art.36, pe un termen de la 6 luni la un an.

Articolul 36. Aplicarea punctelor de penalizare. Privarea de dreptul special
(1) În cazurile şi în mărimea prevăzute de sancţiunea normei contravenţionale din capitolul XIII al cărţii întîi, conducătorului de vehicul declarat vinovat de săvîrşirea contravenţiei, odată cu aplicarea sancţiunii principale, i se aplică un număr de puncte de penalizare ca sancţiune complementară.
(2) Dacă aplicarea sancţiunii în modul prevăzut la alin.(1) condiţionează acumularea a 15 puncte de penalizare, agentul constatator remite cauza contravenţională spre examinare în instanţa de judecată competentă, care, odată cu sancţiunea principală şi cu aplicarea punctelor de penalizare, aplică privarea de dreptul special de a conduce vehicule pe un termen de la 6 luni la un an ca sancţiune complementară.
(3) Punctele de penalizare se anulează la expirarea termenului de 6 luni de la data constatării contravenţiei pentru care au fost aplicate sau de la data privării, prin hotărîre judecătorească, de dreptul de a conduce vehicule.
(4) Modul de evidenţă a punctelor de penalizare şi modul de asigurare a accesului titularului de permis de conducere la informaţia despre punctele de penalizare se stabilesc de Guvern.
(5) Privarea de dreptul de a deţine armă şi de portarmă se dispune de instanţa de judecată pentru un termen de la 3 luni la un an în funcţie de gravitatea contravenţiei prevăzute în partea specială a cărţii întîi.
(6) La expirarea termenului de privare de dreptul de a conduce vehicule sau de dreptul de a deţine armă şi de portarmă, persoana este repusă în acest drept.

Capitolul XIII
CONTRAVENŢII ÎN DOMENIUL CIRCULAŢIEI RUTIERE


Articolul 228. Încălcarea regulilor de exploatare a vehiculelor
(1) Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice în sistemul de frînare sau în mecanismul de direcţie, în dispozitivele de iluminare ori de semnalizare, exploatarea vehiculelor reutilate fără autorizaţia de rigoare
se sancţionează cu amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.
(2) Exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice interzisă prin regulile de circulaţie rutieră, cu excepţia vehiculelor avînd defectele menţionate la alin.(1), precum şi amplasarea neautorizată pe vehicule a publicităţii
se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.

Articolul 229. Încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat, de revizie tehnică a vehiculelor

(1) Încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat a vehiculelor
se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.
(2) Conducerea unui vehicul care nu a fost înmatriculat în modul stabilit sau care nu a fost supus reviziei tehnice
se sancţionează cu amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.
(3) Exploatarea unui vehicul care nu a fost asigurat de răspundere civilă în modul stabilit
se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.

Articolul 230. Conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor de amplasare a numărului de înmatriculare sau conducerea unui vehicul fără un astfel de număr
(1) Conducerea unui vehicul cu numărul de înmatriculare indescifrabil, nestandardizat sau amplasat cu încălcarea standardului
se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.
(2) Conducerea unui vehicul fără număr de înmatriculare
se sancţionează cu amendă de la 25 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare.
(3) Atribuirea unui număr de înmatriculare fals şi conducerea cu bună ştiinţă a vehiculului cu un astfel de număr
se sancţionează cu privarea de dreptul de a conduce un vehicul pe un termen de un an.
(4) Nesemnalizarea vehiculului cu semnul distinctiv conform Regulamentului circulaţiei rutiere
se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.
(5) Nemenţinerea în stare curată a dispozitivelor de iluminare, de semnalizare, a numărului de înmatriculare, a seturilor reflectorizante, a sticlelor de la portierele din faţă şi a parbrizului vehiculului
se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la o unitate la 3 unităţi convenţionale.

Articolul 231. Conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor privind permisul de conducere

(1) Conducerea vehiculului cu permis de conducere de o categorie necorespunzătoare
se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi convenţionale.
(2) Conducerea vehiculului fără permis de conducere (cu excepţia conducerii în cazul instruirii, în prezenţa instructorului)
se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale.
(3) Conducerea vehiculului de către o persoană privată de dreptul de a conduce vehicule
se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale.
(4) Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are permis de conducere (cu excepţia instruirii, în prezenţa instructorului), care este privată de dreptul de a conduce vehicule sau care are permis de conducere de o categorie necorespunzătoare
se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.
(5) Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are permis de conducere şi care, totodată, este în stare de ebrietate produsă de alcool, dacă fapta nu constituie infracţiune,
se sancţionează cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile.
[Art.231 modificat prin Legea nr.16-XVI din 03.02.2009, în vigoare 03.03.2009]

Articolul 232. Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere
(1) Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere sau actul de înmatriculare de stat a vehiculului, sau poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă
se sancţionează cu amendă de 5 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.
(2) Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere
se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de 5 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.

Articolul 233. Conducerea vehiculului în stare de ebrietate produsă de alcool, predarea conducerii lui către o persoană care se află în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe
(1) Conducerea vehiculului de către o persoană care se află în stare de ebrietate produsă de alcool ce depăşeşte gradul maxim admisibil stabilit de Guvern, dacă fapta nu constituie infracţiune,
se sancţionează cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de 3 ani.
(2) Predarea cu bună ştiinţă a conducerii vehiculului către o persoană care se află în stare de ebrietate produsă de alcool ce depăşeşte gradul maxim admisibil stabilit de Guvern sau în stare de ebrietate produsă de substanţe narcotice, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte similare, dacă fapta nu constituie infracţiune,
se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi convenţionale sau cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de 3 ani.
(3) Acţiunile specificate la alin.(1) şi (2), în cazul în care admiterea la trafic a conducătorului de vehicul nu prevede obligaţia de a deţine permis de conducere,
se sancţionează cu amendă de la 75 la 150 de unităţi convenţionale sau cu arest contravenţional pe un termen de pînă la 15 zile.
[Art.233 modificat prin Legea nr.16-XVI din 03.02.2009, în vigoare 03.03.2009]

Articolul 234. Necomunicarea identităţii persoanei căreia i s-a încredinţat conducerea vehiculului
Necomunicarea de către proprietarul sau mandatarul (utilizatorul) vehiculului, la solicitarea poliţiei, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat conducerea sau comunicarea cu bună ştiinţă de date eronate privind identitatea acestei persoane se sancţionează cu amendă de la 45 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
[Art.234 modificat prin Legea nr.16-XVI din 03.02.2009, în vigoare 03.03.2009]

Articolul 235. Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă, a căştii de protecţie şi a regulilor privind convorbirile radiotelefonice
(1) Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă şi a căştii de protecţie a motociclistului se sancţionează cu amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.
(2) Purtarea convorbirilor radiotelefonice contrar Regulamentului circulaţiei rutiere
se sancţionează cu amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.

Articolul 236. Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum

(1) Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 10 la 20 km/oră se sancţionează cu amendă de 20 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.
(2) Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum de la 20 la 40 km/oră se sancţionează cu amendă de 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare.
(3) Depăşirea vitezei de circulaţie stabilită pe sectorul respectiv de drum mai mult de 40 km/oră se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare.

Articolul 237. Încălcarea regulilor de traversare a liniei de cale ferată prin pasajul de nivel
Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de traversare a liniei de cale ferată prin pasajul de nivel
se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare.

Articolul 238. Încălcarea regulilor de oprire şi neacordarea de prioritate pietonilor şi altor participanţi la traficul rutier

(1) Oprirea în locuri interzise
se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de 5 unităţi convenţionale.
(2) Staţionarea sau parcarea în locuri interzise
se sancţionează cu amendă de pînă la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.
(3) Neacordarea de prioritate legală pietonilor sau cicliştilor
se sancţionează cu amendă de pînă la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.

Articolul 239.
Nerespectarea regulilor de circulaţie în zonele rezidenţiale
Nerespectarea regulilor de circulaţie în zonele rezidenţiale se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.

Articolul 240. Nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră şi de acordare a priorităţii de trecere, a altor reguli de circulaţie rutieră

(1) Nerespectarea de către conducătorul de vehicul a indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interzicere şi de sens obligatoriu, a marcajului de pe partea carosabilă a drumului privind acordarea dreptului prioritar de circulaţie, dreptului de depăşire a vehiculelor, a exigenţelor de folosire a dispozitivelor de iluminat la căderea întunericului sau în condiţii de vizibilitate redusă
se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
(2) Neglijarea de către conducătorul de vehicul a semnalului de interzicere al semaforului sau a gestului de interzicere al agentului de circulaţie
se sancţionează cu amendă de la 25 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.
(3) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a altor prevederi ale Regulamentului circulaţiei rutiere
se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la o unitate la 3 unităţi convenţionale.

Articolul 241. Neîndeplinirea indicaţiei legale de oprire a vehiculului şi de acordare vehiculelor a priorităţii de trecere

(1) Neîndeplinirea de către conducătorul de vehicul a indicaţiei legale dată de agentul de circulaţie de a opri vehiculul
se sancţionează cu amendă de la 45 la 50 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare.
(2) Neacordarea priorităţii de trecere vehiculului cu farurile de semnalizare avînd lumina albastră sau roşie şi cu dispozitivele de semnalizare sonoră specială în funcţiune (vehicul cu regim prioritar de circulaţie)
se sancţionează cu amendă de la 25 la 30 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare.

Articolul 242. Încălcarea regulilor de circulaţie rutieră soldată cu deteriorarea bunurilor materiale ori cu cauzarea de leziuni corporale uşoare

(1) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu deteriorarea neînsemnată a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri
se sancţionează cu amendă de 40 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare.
(2) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulaţie rutieră soldată cu cauzarea de leziuni corporale uşoare victimei sau cu deteriorarea considerabilă a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalaţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri
se sancţionează cu amendă de 50 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 6 puncte de penalizare.

Articolul 243. Părăsirea locului în care s-a produs accidentul rutier
Părăsirea de către vinovat a locului în care s-a produs accidentul rutier
se sancţionează cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de un an sau cu arest contravenţional pe un termen de 15 zile.

Articolul 244. Încălcarea dispoziţiilor din Regulamentul circulaţiei rutiere, care a generat pericolul unui accident de circulaţie

Încălcarea de către conducătorul de vehicul a dispoziţiilor din Regulamentul circulaţiei rutiere, prevăzute la art.237-239 din prezentul cod, care a generat pericolul unui accident de circulaţie
se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale cu aplicarea a 4 puncte de penalizare.

Articolul 245. Încălcarea regulilor de circulaţie de către pietoni şi alţi participanţi la circulaţia rutieră
(1) Ignorarea de către pietoni a semnalelor de dirijare a traficului rutier, traversarea părţii carosabile a drumului sau deplasarea pe ea în locuri neindicate, nerespectarea indicatoarelor rutiere de prioritate, a indicatoarelor de interdicţie şi de sens obligatoriu, a regulilor de deplasare pe drumuri a motocicliştilor, bicicliştilor, vizitiilor şi a altor persoane care se folosesc de drum
se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale.
(2) Încălcarea regulilor de circulaţie, de către persoanele indicate la alin.(1), care a generat o situaţie de accident de circulaţie
se sancţionează cu amendă de la 15 la 20 de unităţi convenţionale.

L E G E
Codul penal al Republicii Moldova

nr. 985-XV din 18.04.2002
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.128-129/1012 din 13.09.2002

Articolul 13412. Starea de ebrietate

(1) Prin stare de ebrietate se înţelege starea de dereglare psihofuncţională a organismului survenită în urma consumului de alcool, de substanţe narcotice, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte similare.
(2) Prin stare de ebrietate alcoolică cu grad minim se înţelege starea persoanei care are concentraţia de alcool în sînge de la 0,3 pînă la 0,8 g/l şi concentraţia vaporilor de alcool în aerul expirat de la 0,15 pînă la 0,4 mg/l.
(3) Prin stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat se înţelege starea persoanei care are concentraţia de alcool în sînge de la 0,8 g/l şi mai mult şi concentraţia vaporilor de alcool în aerul expirat de la 0,4 mg/l şi mai mult.
[Art.13412 introdus prin Legea nr.16-XVI din 03.02.2009, în vigoare 03.03.2009]

Capitolul XII
INFRACŢIUNI ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR


Articolul 264. Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport

(1) Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport, încălcare ce a cauzat din imprudenţă o vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de pînă la 2 ani.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită în stare de ebrietate se pedepseşte cu amendă în mărime de la 600 la 1000 unităţi convenţionale, sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 4 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 ani la 5 ani.
(3) Acţiunea prevăzută la alin.(1), care a provocat:
a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) decesul unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de pînă la 4 ani.
(4) Acţiunea prevăzută la alin.(3), săvîrşită în stare de ebrietate,
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 4 la 5 ani.
(5) Acţiunea prevăzută la alin.(1), care a cauzat decesul a două sau mai multor persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 12 ani cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de pînă la 5 ani.
(6) Acţiunea prevăzută la alin.(5), săvîrşită în stare de ebrietate,
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de 5 ani.
[Art.264 modificat prin Legea nr.16-XVI din 03.02.2009, în vigoare 03.03.2009]
[Art.264 modificat prin Legea nr.184-XVI din 29.06.2006, în vigoare 11.08.2006]
[Art.264 modificat prin Legea nr.45-XVI din 21.04.05, în vigoare 13.05.05]
[Art.264 completat prin Legea nr.211-XV din 29.05.03, în vigoare 12.06.03]

Articolul 2641. Conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe

(1) Conducerea mijlocului de transport de către o persoană care se află în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de substanţe narcotice, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte similare
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 400 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani.
(2) Predarea cu bună ştiinţă a conducerii mijlocului de transport către o persoană care se află în stare de ebrietate, dacă această acţiune a provocat urmările indicate la art.264, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 450 la 550 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani.
(3) Refuzul, împotrivirea sau eschivarea conducătorului mijlocului de transport de la testarea alcoolscopică, de la examenul medical în vederea stabilirii stării de ebrietate şi a naturii ei sau de la recoltarea probelor biologice în cadrul acestui examen medical se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani.
(4) Acţiunile prevăzute la alin.(1)-(3), săvîrşite de către o persoană care nu deţine permis de conducere sau care este privată de dreptul de a conduce mijloace de transport,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 700 la 800 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 1 an.
[Art.2641 introdus prin Legea nr.16-XVI din 03.02.2009, în vigoare 03.03.2009]

Articolul 265. Punerea în exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vădite

Punerea în exploatare a mijloacelor de transport cu defecte tehnice vădite sau altă încălcare gravă a regulilor de exploatare a acestora, ce asigură securitatea circulaţiei, săvîrşită de către o persoană responsabilă pentru starea tehnică sau pentru exploatarea mijloacelor de transport, precum şi încălcarea de către o persoană cu funcţie de răspundere ori de către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau o altă organizaţie nestatală a regimului de lucru al şoferilor sau mecanizatorilor, dacă aceste acţiuni au provocat urmările indicate la art.264, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 200 la 700 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere legate de asigurarea stării tehnice sau a exploatării mijloacelor de transport pe un termen de la 2 la 5 ani.

Articolul 266. Părăsirea locului accidentului rutier

Părăsirea locului accidentului rutier de către persoana care conducea mijlocul de transport şi care a încălcat regulile de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport, dacă aceasta a provocat urmările indicate la art.264 alin.(3) şi (5), se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
[Art.266 modificat prin Legea nr.184-XVI din 29.06.2006, în vigoare 11.08.2006]

cuvinte-cheie: sofer | contraventional | rutier | transport

Comentarii (0)

 

Related news

Sus