Trimite e-mail | Printeaza
Economie
05.05.2009

În martie activele externe ale BNM s-au redus cu 17,1% din cauza vânzării valutei străine pe piaţa valutară internă

Baza monetară s-a micşorat cu 14,5% (1499,5 mil. lei) în luna martie 2009 şi a constituit 8832,3 mil. lei. Factorul principal care a determinat diminuarea bazei monetare a fost reducerea activelor externe nete ale BNM cu 2209,2 mil. lei (17,1 %), cauzată de predominarea operaţiunilor de vânzare a valutei străine de către Banca Naţională a Moldovei pe piaţa valutară internă.

Totodată, în perioada gestionară activele interne nete ale BNM au crescut cu 709,7 mil. lei (27,5%), ca urmare a majorării creditului intern cu 1146,8 mil. lei, sau cu 34,5% (inclusiv a cererilor de plăţi faţă de Guvern cu 142,8 mil. lei şi a cererilor de plăţi ale Băncii Naţionale a Moldovei faţă de bănci – cu 1004.0 mil. lei). Volumul banilor în circulaţie s-a redus de la 6346,4 mil. lei în luna februarie până la 5612 mil. lei în luna martie 2009. În structura bazei monetare ponderea banilor în circulaţie s-a majorat de la 61,4% în luna februarie până la 63,5% în luna martie 2009. În acelasi timp, cota-parte a rezervelor băncilor s-a micşorat de la 38,6% până la 36,5%.

Masa monetara M2 pe parcursul perioadei gestionare s-a micşorat cu 2296,8 mil. lei, sau cu 11,8%, până la 17164,9 mil. lei. În acelasi timp, masa monetară M3s-a redus cu 1568,5 mil. lei, sau cu 5,3% şi a constituit 28116,2 mil. lei la sfârşitul lunii martie 2009.

Potrivit BNM, reducerea indicatorului M2 a fost determinată de reducerea soldului numerarului în circulaţie cu 734,4 mil. lei (11,6%), a celui al depozitelor în moneda naţională – cu 1560,4 mil. lei (11,9%) şi a soldului instrumentelor pieţei monetare – cu 2 mil. lei (25,4%). Totodată, depozitele în valută străină (recalculate în lei) s-au majorat cu 728,3 mil. lei (7,1%). Exprimate în USD, acestea au crescut cu 40,4 mil. USD, sau cu 4,2%.

Ponderea depozitelor în valută străină, recalculate în lei, în volumul total al masei monetare (M3) s-a majorat de la 34,4% în luna februarie până la 39% în luna martie 2009.

Rezervele internationale nete (convertibile) ale sistemului bancar s-au micşorat cu 202,8 mil. USD, totalizând 823,6 mil. USD. În structura acestora rezervele internationale nete ale BNM s-au redus cu 234,6 mil. USD, iar cele ale băncilor s-au majorat cu 31,8 mil. USD.

Rezervele externe ale sistemului bancar în luna martie au însumat 1448,8 mil. USD, micşorându-se cu 210,2 mil. USD faţă de luna februarie 2009. Rezervele externe ale BNM s-au redus cu 232,7 mil. USD, până la nivelul de 1132,3 mil. USD. Obligatiunile externe ale sistemului bancar au constituit 625,2 mil. USD, inclusiv ale BNM (faţă de FMI) – 155,3 mil. USD. Activele interne nete ale sistemului bancar s-au majorat cu 256,8 mil. lei (1,4%). În luna martie 2009 cererile de plăţi faţă de Guvernul Republicii Moldova ale sistemului bancar au crescut cu 350,1 mil. lei (60,4%).

cuvinte-cheie: bancar | active | masa monetara | BNM

Comentarii (0)

 

Related news

Sus