Trimite e-mail | Printeaza
Economie
05.05.2009

În luna martie soldul creditelor în economie s-a majorat cu 1,6% faţă de februarie

Soldul creditelor în economie s-a majorat cu 385,3 mil. lei (1,6%) faţă de finele lunii februarie 2009, constituind 24660,8 mil. lei la sfârşitul lunii martie 2009. Potrivit BNM, aceasta evolutie s-a datorat, în special, creşterii soldului creditelor acordate în valută străină (exprimate în MDL) cu 379,6 mil. lei (3,9%), în timp ce soldul creditelor în moned pnaţională a consemnat o majorare nesemnificativa, cu 5,7 mil. Lei.

Majorarea soldului creditelor în MDL s-a produs ca urmare a creşterii soldului creditelor acordate sectorului privat şi celui al creditelor acordate altor organizaţii care practica unele operaţiuni financiare cu 23,9 mil. lei (0,3%) şi cu 35,6 mil. lei (3,8%), respectiv, în timp ce soldul creditelor acordate întreprinderilor de stat şi persoanelor fizice s-au diminuat cu 7,1 mil. lei (2,9%) şi cu 46,7 mil. lei (1%), respectiv.

Soldul creditelor în valută străină a înregistrat o majorare determinată de creşterea soldurilor creditelor acordate întreprinderilor de stat, sectorului privat şi altor organizatii care practică unele operaţiuni financiare cu 5,3 mil. lei (6,1%), cu 369 mil. lei (4,5%) şi cu 35 mil. lei (4,6%), respectiv, în timp ce soldul creditelor acordate persoanelor fizice a scăzut cu 29,7 mil. lei (4,1%).

Exprimat în dolari SUA, soldul creditelor în valută straină a constituit 923,8 mil. USD, majorându-se cu 9,8 mil. USD (1,1%) faţă de luna februarie 2009.

Volumul creditelor acordate în MDL în luna martie 2009 a constituit 729,3 mil. lei, micşorându-se cu 73,9 mil. lei, sau cu 9,2% faţă de luna precedentă. Ponderea creditelor acordate persoanelor juridice din volumul total al creditelor acordate în monedă naţională a constituit 79,8%.

În structura pe scaden'e creditele în MDL cu termene de peste 12 luni acordate persoanelor juridice au rămas la nivelul lunii precedente, mentinând cota maximă de 54,5% din total. O tendinţă de creştere mai accentuată au manifestat creditele acordate cu termene de la 6 până la 12 luni, a căror pondere a sporit cu 2,4 puncte procentuale, constituind 26,4%, în defavoarea celor acordate cu termene de la 1 pâna la 3 luni, a căror pondere s-a micşorat până la nivelul de 2,5%.

În luna martie 2009 rata medie a dobânzii la creditele acordate în monedă naţionala s-a majorat cu 0,2 puncte procentuale, până la nivelul de 23,13%, ca rezultat al creşterii ratei medii la creditele acordate persoanelor juridice cu 0,06 puncte procentuale, până la nivelul de 22,6%a, precum şi a ratei medii la creditele acordate persoanelor fizice - cu 0,53 puncte procentuale, până la nivelul de 25,22%.

Volumul creditelor în valută străină acordate persoanelor juridice a constituit 621,5 mil. lei (echivalentul a 57,4 mil. USD, fiind în creştere cu 8,7 mil. USD faţă de luna februarie 2009). În componenţa acestora, creditele cu termene de peste 12 luni au rămas preponderente (78% din total, majorându-se cu 24,7 puncte procentuale), fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 13,36%. Totodată, o tendinţă de descreştere mai accelerată au manifestat creditele acordate cu termene de la 1 pâna la 3 luni, a căror pondere s-a redus cu 20,4 puncte procentuale, alcatuind 2% din total. Acestea sunt urmate de creditele acordate pe termene de la 6 pâna la 12 luni, care au constituit 12% din total, diminuându-se cu 6,2 puncte procentuale.

Rata medie a dobânzii la creditele în valută străina acordate persoanelor juridice a scăzut cu 0,76 puncte procentuale, constituind 13,29% în luna martie 2009.

cuvinte-cheie: BNM | credite | sold

Comentarii (0)

 

Related news

Sus