Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
31.03.2009

ANRE a cerut furnizorilor de energie respectarea indicatorilor de calitate a serviciilor prestate

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a atenţionat întreprinderile de distribuţie a energiei electrice (RED) asupra necesităţii luării măsurilor suplimentare pentru a asigura în 2009 respectarea indicatorilor de calitate a serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice. Cerinţa dată a fost înaintată la o şedinţă de lucru convocată de Consiliul de administraţie al Agenţiei la finele săptămânii trecute. La ea a fost examinat raportul ANRE privind calitatea serviciilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice în anul 2008, raport prezentat de Lilian Barcaru, şef al secţiei monitorizarea calităţii serviciilor.

Acesta este primul raport elaborat de Agenţie în conformitate cu prevederile noii redacţii a Regulamentului cu privire la calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, aprobat de ANRE în iunie 2008, şi în baza informaţiilor prezentate de RED- uri. La capitolul asigurarea continuităţii alimentării cu energie electrică a consumatorilor, raportul arată că deşi în ultimii ani durata medie anuală a întreruperilor la cele trei RED -uri a avut o tendinţă generală de descreştere, anul trecut în multe raioane acest indicator a depăşit nivelul de 12 ore stabilit de ANRE pentru 2008. La RED Union Fenosa nivelul  indicatorului dat a fost de 16 ore, la RED Nord Vest - de 13,53 ore şi la RED Nord - de 8,72 ore.

Totodată, datele raportului demonstrează că cele trei RED -uri continuă să depăşească termenele stabilite de regulament pentru înlăturarea situaţiilor de supratensiuni şi goluri repetate de tensiune, situaţii care trebuie remediate în 24 de ore. Aceste situaţii, raportate la numărul total al solicitărilor similare înaintate de consumatori, au constituit la RED Union Fenosa - 15,27%,  la RED Nord Vest - 12,3% şi la RED Nord - 12,3%. Regulamentul, însă, nu admite, pentru asemenea situaţii, depăşirea nivelului de 10% din numărul total de solicitări ale consumatorilor.

Potrivit raportului, RED Union Fenosa are restanţe mari şi la alţi indicatori de calitate a serviciilor. Astfel, în 2008 compania dată a depăşit termenul de 3 zile pentru racordarea la reţeaua de distribuţie a 1798 de solicitanţi (18% din numărul total), precum şi termenul de 2 zile pentru reconectarea la reţea a 9997 de consumatori (18% din total) care au depus cereri de reconectare.

Lilian Barcaru a precizat că potrivit regulamentului, pentru fiecare zi de întârziere a lucrărilor de racordare sau a celor de reconectare la reţea, consumatorul este în drept să ceară furnizorului de energie electrică plata unei compensaţii în mărime de 25% din taxa pentru racordare sau cea pentru reconectare la reţea. În 2008, a fost înregistrat un singur caz când un consumator, la sugestia ANRE, a cerut plata compensaţiei pentru reconectarea întârziată. Sursa citată a explicat această situaţie prin faptul că mulţi consumatori nu-şi cunosc drepturile în cazurile când furnizorii nu respectă indicatorii de calitate a serviciilor prestate. 

Pornind de la faptul că regulamentul cu privire la calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice a intrat în vigoare în iulie 2008, ANRE nu va aplica penalizări furnizorilor pentru nerespectarea unor indicatori de calitate stabiliţi de acest act normativ pentru anul trecut. El stipulează că Agenţia va face acest lucru începând cu anul 2010.

cuvinte-cheie: ANRE

Comentarii (0)

 

Related news

Sus