Trimite e-mail | Printeaza
Economie
17.03.2009

ANRE a publicat raportul despre activitatea sa şi evoluţiile pieţei energetice în anul 2008

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a continuat, în 2008, procesul de ajustare a cadrului naţional de reglementare în domeniu la normele şi standardele Uniunii Europene şi a adoptat decizii menite să asigure respectarea principiilor de eficienţă, continuitate şi fiabilitate a furnizării energiei electrice şi gazelor naturale, se arată în raportul ANRE privind activitatea sa şi evoluţiile pieţelor din sectoarele reglementate de ea în anul 2008.

Raportul a fost prezentat de Agenţie, pentru informare, Parlamentului şi Guvernului şi, totodată, plasat pe pagina sa de Internet www.anre.md.

Documentul cuprinde două secţiuni: prima prezintă sinteza activităţilor principale ale ANRE privind reglementarea activităţii participanţilor la piaţa energetică, politica tarifară şi protecţia consumatorilor, iar a doua  - evoluţiile ce s-au produs, anul trecut, pe pieţele energiei electrice, gazelor naturale şi produselor petroliere. Această secţiune conţine o analiză comparativă a indicatorilor principali ai pieţelor nominalizate, inclusiv consumul, pierderile tehnologice şi comerciale a energiei electrice şi gazelor naturale, evoluţia preţurilor de procurare a acestor tipuri de energie, precum şi a produselor petroliere.

Potrivit raportului, principalele acte de reglementare, adoptate de ANRE în 2008, au fost noile redacţii ale regulamentelor pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, care au scopul de a îmbunătăţi relaţiile dintre furnizori şi consumatori, a spori gradul de protecţie a consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale. Autorii raportului califică drept o reuşită a ANRE şi aprobarea noii redacţii a Regulamentului cu privire la calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, care stabileşte cerinţele minime faţă de calitatea serviciului dat şi consecinţele ce le vor suporta furnizorii pentru nerespectarea acestor cerinţe.

O altă realizare a anului 2008 a fost elaborarea, în premieră, de către ANRE, cu suportul Agenţiei Suedeze pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională (SIDA), a Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie şi la biocombustibil şi a Regulamentului privind garanţiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie. Primul act normativ a fost aprobat şi a intrat în vigoare în februarie curent, iar al doilea - urmează să fie adoptat în primul semestru al anului 2009.

Conform aceluiaşi raport, lista de priorităţi ale ANRE pentru 2009 conţine şi finalizarea procedurii de adoptare a noilor redacţii a metodologiilor de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile de transport şi dispecerat a energiei electrice, a tarifelor de livrare a energiei termice consumatorilor finali, precum şi a Regulilor pieţei de energie electrică.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, ANRE prezintă Parlamentului şi Guvernului rapoarte anuale privind activitatea sa şi evoluţia pieţelor din sectoarele reglementate de ea. Agenţia elaborează asemenea rapoarte începând cu anul 2000.

cuvinte-cheie: raport | ANRE

Comentarii (0)

 

Related news

Sus