Trimite e-mail | Printeaza
Diverse
05.03.2009

CEC atrage atenţia alegătorilor să verifice valabilitatea actelor de identitate

Comisia Electorală Centrală atrage atenţia alegătorilor să verifice valabilitatea actelor de identitate pentru a putea vota la alegerile Parlamentului din 5 aprilie 2009. 

Conform alin.(3), art.53 din Codul electoral votarea se efectuează în baza următoarelor acte de identitate:

    a) buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu fişa de însoţire în care se indică domiciliul sau reşedinţa alegătorului pe teritoriul secţiei de votare;

    b) paşaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 cu menţiunea privind cetăţenia Republicii Moldova, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) şi înregistrarea la domiciliu;

    c) paşaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 fără număr de identificare de stat (IDNP) cu menţiunile: "valabil pe un termen nelimitat", cetăţenia Republicii Moldova şi înregistrarea la domiciliu - pentru persoanele care au renunţat la actele de identitate ale Republicii Moldova din considerente religioase;

    d) actul de identitate provizoriu de tip F-9 cu menţiunile privind cetăţenia Republicii Moldova, domiciliul titularului;

    e) paşaportul pentru intrare - ieşire din ţară, livretul de marinar, în cazul alegerilor Parlamentare sau în cazul referendumului naţional, în secţiile de votare constituite peste hotarele Republicii Moldova;

    f) livretul militar pentru ostaşii în termen, livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care satisfac serviciul civil (de alternativă).

Alegătorii cu actele de identitate expirate nu vor putea vota la scrutinul din 5 aprilie 2009. Doar în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova se va permite, inclusiv, participarea la votare în baza paşaportului  cetăţeanului Republicii Moldova pentru ieşire şi intrare din ţară cu termen de valabilitate  expirat.

cuvinte-cheie: CEC | alegeri

Comentarii (0)

 

Related news

Sus